... eller vælg et emne

Det Sociale Ankenævn – Generelt om og klage

Det Sociale Ankenævn er den øverste instans på det sociale område. Det betyder, at du kan klage over kommunens mundtlige og skriftlige afgørelser på det sociale område. Det kan f.eks. være afgørelser om
 • afslag på førtidspension
 • regulering af din alderspension
 • tvangsanbringelse af dit barn
 • beregning af offentlig hjælp
 • afslag på hjælp i forbindelse med et handicap

Du kan desuden klage til Det Sociale Ankenævn over afgørelser, der er truffet af Departementet for Familie og Justits om nordisk pension.

Det Sociale Ankenævn holder møde mindst 4 gange årligt, hvor medlemmerne diskuterer sagerne og træffer afgørelse i dem.

Formanden har kompetence til selv at træffe afgørelse i sager om f.eks.:
 • Størrelsen af boligsikring
 • Størrelsen af førtidspension
 • Størrelsen af alderspension
 • Størrelsen af offentlig hjælp

Klage
Du skal være opmærksom på, at der som udgangspunkt er 4 ugers frist til at klage over kommunens skriftlige afgørelse. Dette gælder kun, hvis kommunen har givet dig en ankevejledning.

Vil du klage, kan du
 • udfylde et klageskema. Har du NemID, kan du sende klageskemaet online
 • skrive et brev
 • skrive en e-mail
 • sende en fax
 • ringe
 • eller møde op

Det vil hjælpe Det Sociale Ankenævn ved behandlingen af din sag, hvis du vedlægger:
 • den skriftlige afgørelse
 • eventuelt andre dokumenter fra kommunen

Det Sociale Ankenævns afgørelser er endelige og kan derfor ikke påklages til en anden myndighed eller til domstolene.

Afgørelserne om tvangsanbringelse af børn er de eneste afgørelser, der kan indbringes for domstolene.


Bemærk
Du kan læse mere på Det Sociale Ankenævns hjemmeside www.dsa.gl. På hjemmesiden kan du også finde de principielle afgørelser, som Det Sociale Ankenævn har truffet, og som kommunerne i hele Grønland skal rette sig efter.
Abonnér Feedback Send til ven Gem / UdskrivEmbed

Embed artiklen

"Det Sociale Ankenævn – Generelt om og klage". For at embedde artiklen på din side skal du kopierer nedenstående script og indsætte det i din html hvor artiklen skal ligge

Luk

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk

Feedback

Besked

Email

Luk

Abonnér på artikel

Din E-mail

Luk

Selvbetjening og Blanketter

Kontakt

Kommuneqarfik Sermersooq
Postboks 1005
3900 Nuuk
Telefon: 36 70 00
Fax: 31 11 51
E-mail.: kommuneqarfik@sermersooq.gl
http://www.sermersooq.gl

 • Vælg din by/bygd
 • Arsuk Borgerservice

  Arsuk Borgerservice
  B - 820
  3932 Arsuk
  Telefon: (+299) 68 50 22
  Fax: (+299) 68 51 39
  E-mail.: paamsull@sermersooq.gl

   

  Åbningstider:
  Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 10 - 14
  Onsdag: lukket

 • Isortoq Borgerservice

  Isortoq Borgerservice
  B - 382
  3913 Tasiilaq
  Telefon: (+299) 98 56 77
  Fax: (+299) 98 57 77
  E-mail: bijo@sermersooq.gl

   

  Åbningstider:
  Mandag til fredag: 10 - 14

 • Ittoqqortoormiit Borgerservice

  Ittoqqortoormiit Borgerservice
  B - 118
  Postboks 505
  3980 Ittoqqortoormiit
  E-mail: jaba@semersooq.gl

   

  Åbningstider:
  Mandag til fredag: 10 - 14
  Onsdag: lukket

 • Ivittuut borgerservice

  Ivittuut borgerservice
  Postboks 82
  3930 Kangilinnguit
  Telefon.: (+299) 69 10 77
  Fax: (+299) 69 10 73
  E-mail: ivittuut@sermersooq.gl

   

  Åbningstider:
  Alle hverdage: 8 - 16

 • Kapisillit Borgerservice

  Kapisillit Borgerservice
  3900 Nuuk
  Telefon: (+299) 35 96 32
  Fax: (+299) 35 96 13
  E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

   

  Åbningstider:
  Mandag til onsdag: 10 - 15
  Torsdag: 12 - 17
  Fredag: 10 - 12

 • Kulusuk borgerservice

  Kulusuk borgerservice
  B - 178
  3915 Kulusuk
  Telefon: (+299) 98 69 77
  Fax: (+299) 98 69 80
  E-mail: ebba@sermersooq.gl

   

  Åbningstider:
  Mandag til fredag: 10 - 14

 • Kuummiut borgerservice

  Kuummiut borgerservice
  B - 1156
  3913 Tasiilaq
  Telefon: (+299) 98 40 77
  Fax: (+299) 98 40 27
  E-mail: elkn@sermersooq.gl

   

  Åbningstider:
  Mandag til fredag: 10 - 14

 • Nuuk Borgerservice

  Nuuk Borgerservice
  Kuussuaq 2
  Postboks 1005
  3900 Nuuk
  Telefon: (+299) 34 71 90
  Fax: (+299) 32 33 75
  E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

   

  Åbningstider:
  Mandag til onsdag: 10 - 15
  Torsdag: 12 - 17
  Fredag: 10 - 12

 • Paamiut Borgerservice

   
  Paamiut Borgerservice

  Poul Ibsenip Aqq. 6
  Postboks 93
  3940 Paamiut
  Telefon: (+299) 36 76 77
  Fax: (+299) 68 14 48
  E-mail: paamiut@sermersooq.gl

  Åbningstider:
  Mandag til torsdag: 10 - 14
  Fredag: 10 - 15

 • Qeqertarsuartiaat Borgerservice

  Qeqertarsuartiaat Borgerservice
  B - 155
  3900 Nuuk
  Telefon: (+299) 35 90 22
  Fax: (+299) 35 91 26
  E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

   

  Åbningstider:
  Mandag til onsdag: 10 - 15
  Torsdag: 12 - 17
  Fredag: 10 - 12

 • Sermiligaaq Borgerservice

  Sermiligaaq Borgerservice
  B - 196
  3913 Tasiilaq
  Telefon: (+299) 98 55 77
  Fax: (+299) 98 54 77
  E-mail: otau@sermersooq.gl

   

  Åbningstider:
  Mandag til fredag: 10 - 14

 • Tasiilaq Borgerservice

  Tasiilaq Borgerservice
  Nappartsimavimmut B - 1200
  3913 Tasiilaq
  Postboks 120
  Telefon: (+299) 98 12 00
  Fax: (+299) 98 10 77
  E-mail: jk@sermersooq.gl

   

  Åbningstider:
  Mandag til torsdag: 10 - 14
  Fredag: 10 - 15

 • Tiniteqilaaq Borgerservice

  Tiniteqilaaq Borgerservice B - 518 A
  3913 Tasiilaq
  Telefon: (+299) 98 63 77
  Fax: (+299) 98 64 77
  E-mail: joaq@sermersooq.gl

   

  Åbningstider:
  Mandag til fredag: 10 - 14

Det Sociale Ankenævn
Postboks 689
3900 Nuuk
Telefon: (+299) 32 80 33
Fax: (+299) 32 88 29
E-mail: dsa@nanoq.gl

 

Åbningstider
Alle hverdage fra 10.00 - 12.00