airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Generelt
Har du af den ene eller anden årsag mistet dit arbejde eller er du blevet ledig efter afsluttet uddannelse, skal du sørge for at blive registreret som ledig. Som registreret ledig har du både rettigheder og pligter. En af dine pligter er, at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder blandt andet, at du kan blive sendt i aktivering.

Aktivering kan være:
    • Uddannelse og efteruddannelse
    • Beskæftigelse i et kommunalt aktiveringsprojekt
Kommunale aktiveringsprojekter er projekter, der etableres, drives og finansieres af en kommune eller flere kommuner i fællesskabet.
Betingelser
For at du kan komme i et aktiveringsprojekt, er det en betingelse at:
    • Du ikke har problemer med helbredet
    • Der ikke er andre personlige forhold, der hindrer det
Nægter du at tage imod tilbud om aktivering uden gyldig grund, mister du retten til økonomisk støtte i 4 uger. Det kaldes karantæne. Efter de 4 uger bliver din arbejdsmarkedsydelse beregnet på ny. Det betyder, at ydelsen bliver mindre, fordi du ikke har haft en indtægt de sidste 4 uger.
Under projektets forløb
Personer i et aktiveringsprojekt skal under projektets forløb stå til rådighed for arbejdsmarked. Dette gælder dog ikke under et uddannelsesforløb i projektet.
Økonomi
I den periode du er i aktivering, får du løn. Så længe du får løn, kan du ikke også få arbejdsmarkedsydelser.
Relaterede artikler