Anvist arbejde

Har du af den ene eller anden årsag mistet dit arbejde eller er du blevet ledig efter afsluttet uddannelse, skal du sørge for at blive registreret som ledig. Som registreret ledig har du både rettigheder og pligter. En af dine pligter er, at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder blandt andet, at du kan få anvist et arbejde.

Et anvist arbejde er et midlertidigt job, som formidles af Majoriaq. Det kan f.eks. være i en børnehave, på et plejehjem eller noget helt tredje. Igennem anvist arbejde får du kontakt til arbejdsgivere og derigennem forbedret dine muligheder for at få et fast arbejde.

Når du får anvist et arbejde, vil Majoriaq enten kontakte dig personligt eller telefonisk.

Du skal kunne tage hvad som helst arbejde, medmindre du f.eks. har:

  • Helbredsmæssige problemer
  • Børnepasningsproblemer
  • Andre personlige problemer

Kan du ikke tage imod et anvist arbejde på grund af helbredsmæssige problemer, kan du tilbydes et revalideringsforløb.

Nægter du at tage imod tilbud om aktivering uden gyldig grund, vil du kun modtage halvdelen af din jobsøgningsydelse i 4 uger. Det kaldes karantæne.

Straffe- og børneattest
Nogle jobs, som f.eks. børnehavemedhjælper, kræver en ren straffe- og børneattest. På Majoriaq kan du få et skema, som du skal aflevere til politiet for at få din straffe- og børneattest. Du kan med fordel få skemaet, første gang du henvender dig til Majoriaq for at registrere dig som ledig.

I den periode du arbejder, får du løn. Så længe du får løn, kan du ikke også få jobsøgningsydelser.

Får du offentlig hjælp, vil din takstbestemt hjælp blive stoppet så længe du er under arbejde.


Skrevet af: Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender
Imaneq 1A, 701
Postboks 970
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 345000
E-mail: ISN@nanoq.gl

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.