airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Generelt
Arbejdsmarkedet i Grønland består af en offentlig og en privat sektor. Arbejdsforholdene i begge sektorer er reguleret gennem lovgivningen. Offentligt ansattes ansættelsesvilkår er herudover også reguleret efter den overenskomst, den enkelte er ansat efter. Nedenstående gælder kun for offentligt ansatte.

Overenskomsten og dermed din løn er forhandlet mellem Selvstyret og fagforeningen for området. Lige meget hvilken overenskomst du aflønnes efter, består din løn af:
• En grundløn
• Eventuelle tillæg
• Feriegodtgørelse
• Pension

Vil du vide mere om løn og tillæg, kan du henvende dig til fagforeningen for det område, du er interesseret i, eller læse din overenskomst. Hvilken overenskomst du aflønnes efter afhænger af:
• Din stilling
• Din uddannelse
• Om du er måneds- eller timelønnet

Du kan få udleveret din overenskomst på din arbejdsplads ved at kontakte tillidsrepræsentanten, din faglige organisation eller du kan finde den på Naalakkersuisuts hjemmeside.
Grundløn
Din grundløn er fastsat efter din:
• Funktion
• Uddannelse
• Anciennitet

Din anciennitet er din relevante erhvervserfaring efter endt uddannelse eller din relevante erhvervserfaring inden for samme fag.

Har du f.eks. haft arbejde inden for ansættelsesområdet i 5 år, er din anciennitet 5 år – også selvom du har skiftet arbejdsplads og stilling inden for de 5 år.
Tillæg
Er du ansat i det offentlige, kan du ud over din grundløn have ret til tillæg. Hvilke tillæg du har ret til, er fastsat i din overenskomst. Herudover kan du have ret til nogle tillæg i kraft af din stilling.

Der er stor forskel på, hvilke tillæg offentligt ansatte kan få. Generelt er der tale om følgende typer tillæg:
• Faste overenskomstmæssige tillæg
• Funktionstillæg
• Kvalifikationstillæg
• Personlige tillæg

For både kvalifikationstillæg og personlige tillæg gælder det, at arbejdsgiveren har mulighed for at sige nej til at tildele et tillæg, også selv om du mener, at du har ret til tillægget.

Faste overenskomstmæssige tillæg
Faste overenskomstmæssige tillæg er tillæg, som du automatisk er berettiget til på grund af din stilling. Det kan f.eks. være:
• Ledelsestillæg, hvis du er ansat som leder
• Rådighedstillæg, hvis du i din stilling er forpligtet til at stå til rådighed og eller arbejde over, uden særskilt betaling

De faste overenskomstmæssige tillæg vil typisk blive aftalt, når du ansættes i stillingen.

Funktionstillæg
Funktionstillæg er tillæg, som du kan være berettiget til, hvis du varetager bestemte funktioner. Det kan f.eks. være:
• Tolketillæg, hvis du jævnligt tolker, selvom du ikke er ansat som tolk
• Vagttillæg, hvis du f. eks. som socialrådgiver får pålagt vagter

Funktionstillæggene vil typisk blive aftalt, når du ansættes i stillingen, men kan også forhandles løbende, hvis f.eks. stillingens indhold ændrer sig.

Kvalifikationstillæg
Kvalifikationstillæg er tillæg, som du måske kan få på grund af dine personlige kompetencer. Det kan f.eks. være:
• At du er kontorfuldmægtig og har gennemgået efteruddannelse som Ammaassisoq
• At du er sundhedsassistent og har gennemført efteruddannelse som røntgenassistent

Kvalifikationstillæggene vil typisk blive aftalt, når du ansættes i stillingen. Inden for visse områder kan du dog også optjene retten til kvalifikationstillæg, efterhånden som du gennemfører kurser eller efteruddanner dig. Det vil ofte kunne ses i overenskomsten for området, hvilke muligheder der er for at opnå tillæg.

Personlige tillæg
Personlige tillæg er tillæg, som du kan få i kraft af din personlige indsats eller evner. Det kan f.eks. være:
• Fastholdelsestillæg
• Puljetillæg
• Tillæg til særlig stilling

Det er kun visse overenskomster, der giver mulighed for personlige tillæg. I disse tilfælde kan de personlige tillæg ofte forhandles løbende.
Pension
Din grundløn er pensionsgivende og dine tillæg kan være det. Det betyder, at din og din arbejdsgivers indbetaling til pension beregnes ud fra din grundløn og eventuelle pensionsgivende tillæg.

Pensionen bliver beregnet som en procentdel af lønnen og du kan i overenskomsten for området se, hvad de procenter der gælder for dit område er.

Læs mere om pensionsforhold for offentligt ansatte
Økonomi og Personalestyrelsen (ASA)
Aqqusinersuaq 5
Postboks 1039
3900 Nuuk

Tlf: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 32 44 48
E-mail: asa@nanoq.gl
Departementet for Finanser
Imaneq 4
Postboks 1037
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: oed@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl