Feriegodtgørelse

Arbejdsmarkedet i Grønland består af en offentlig og en privat sektor. Arbejdsforholdene i begge sektorer er reguleret gennem lovgivningen. Offentligt ansattes ansættelsesvilkår er herudover også reguleret efter den overenskomst, den enkelte er ansat efter. Nedenstående gælder kun for offentligt ansatte.

Alle offentligt ansatte har ret til at holde 5 ugers ferie i hvert ferieår. Ferieåret starter 1. februar og slutter 31. januar.

Du har ret til at holde en sammenhængende ferie på 3 uger – kaldet hovedferien. Du kan efter aftale med din arbejdsgiver afholde alle 5 ugers ferie på en gang. Arbejdsgiver fastsætter efter forhandling med dig, hvornår ferien skal holdes. Arbejdsgiver skal, så tidligt som muligt, og senest 3 måneder før feriens start, give dig meddelelse om placeringen af hovedferien. For de overskydende ferietimer skal meddelelsen gives senest en måned før feriens start. I kan sammen aftale et kortere varsel for afvikling af ferie.

Du kan, af forskellige årsager, få ikke afholdt ferie overført til næste ferieår, eller vælge at opsamle ferie over flere år. Din arbejdsplads kan dog have særlige regler for overførsel af ferie i personalepolitikken.

Hvis du vil vide mere om aftalerne på din arbejdsplads, bør du derfor kontakte din leder eller din tillidsrepræsentant.

 

Du har ret til 5 ugers ferie – også selvom du ikke har optjent 5 ugers ferie med feriepenge eller løn. Du får dog kun feriepenge eller løn i de uger, du har optjent. Resten af din ferie skal du selv betale.

Visse overenskomster giver dig ret til mellem 2-5 yderligere feriedage.

Din arbejdsgiver har ret til at indkalde dig på arbejde fra din ferie. Bliver du indkaldt fra din ferie, har du ret til erstatningsferie.

Hvis du er praktikant indenfor det offentlige, har du også ret til at holde 5 ugers ferie. Som praktikant har du allerede i 1. ansættelsesår ret til at holde ferie med løn.

 

I løbet af optjeningsåret – det vil sige kalenderåret umiddelbart inden ferieåret – optjener du enten feriepenge, som udbetales når du holder ferie, ferie med løn eller feriegodtgørelse:

 • Er du månedslønnet, får du ferie med løn eller feriegodtgørelse
 • Er du timelønnet, får du feriepenge i din ferie
Du skal som udgangspunkt afholde optjent ferie i det efterfølgende ferieår. Det vil sige, at ferie optjent f.eks. i optjeningsåret 1. januar til 31. december 2015 skal afholdes i ferieåret 1. februar 2016 til 31. januar 2017.

 

Månedslønnet
Er du månedslønnet, optjener du ret til ferie med løn i 2,08 dage for hver måneds ansættelse i optjeningsåret. Har du f.eks. været ansat i 10 måneder i optjeningsåret, har du ret til 20,8 dages ferie med løn. Du kan højst optjene ret til 25 feriedage med løn, hvilket svarer til 5 ugers ferie.

Har du været ansat i hele optjeningsåret, har du desuden ret til særlig feriegodtgørelse. Særlig feriegodtgørelse er 1,5 % af din ferieberettiget løn og udbetales automatisk, når ferieåret starter 1. februar.

Får du ferie med løn, skal du blot aftale med din arbejdsgiver, hvornår du vil holde ferie. Så sørger din arbejdsgiver for, at du modtager løn, mens du afholder din ferie.

Ønsker du ikke at holde ferie med løn, kan du i stedet få feriegodtgørelse. Arbejdsgiver yder feriegodtgørelse med 12% af lønnen. Hermed mister du dog retten til særlig feriegodtgørelse. Vil du gerne have feriegodtgørelse i stedet for løn under ferie, skal du aftale det med din arbejdsgiver senest 1. oktober forud for optjeningsåret.

Timelønnet
Er du timelønnet får du feriepenge i din ferie. Feriepengene bliver udbetalt sammen med den løn, du får umiddelbart før din ferie.

Dine feriepenge beregnes på baggrund af, hvor mange timer du arbejder om ugen:

 • Arbejder du 40 timer om ugen i hele optjeningsåret, optjener du således ret til 200 ferietimer, hvilket svarer til 5 ugers ferie
 • Arbejder du mindre end 40 timer om ugen, nedsættes dine ferietimer forholdsmæssigt. Arbejder du f.eks. 32 timer om ugen i optjeningsåret, så optjener du 160 ferietimer med feriepenge

Du får kun feriepenge for det antal timer, du holder ferie. Det betyder, at dine feriepenge udbetales over flere gange, hvis du ikke holder din optjente ferie på én gang.

Udbetaling uden ferie
Du kan få udbetalt al din feriegodtgørelse ved ferieårets begyndelse 1. februar, uanset om du holder ferie i ferieåret, hvis:
 • Din optjente feriegodtgørelse er mindre end 2.000 kr.
 • Du er gået på alderspension og er fratrådt arbejdsmarkedet

Du kan også få udbetalt al din feriegodtgørelse, hvis du flytter ud af landet. I så fald får du udbetalt din feriegodtgørelse, umiddelbart efter du har ændret din folkeregisteradresse.

 

De feriepenge eller den løn du får udbetalt i et ferieår, har du optjent året forinden. Det betyder, at du kan have skiftet arbejdsplads, efter du optjente din ferie og dermed skal have udbetalt feriepenge fra din tidligere arbejdsgiver i din ferie.

Har du f.eks. arbejdet fuld tid i hele 2014, har du optjent ret til 5 ugers ferie med feriepenge eller løn i 2015. Skifter du imidlertid arbejdsplads 1. august 2015 og har du allerede holdt 3 ugers ferie hos din tidligere arbejdsgiver, har du stadig ret til 2 ugers ferie i 2015, som skal betales af din tidligere arbejdsgiver.

For at få udbetalt feriepenge fra din tidligere arbejdsgiver, skal din nye arbejdsgiver lave en ferieattest. Ferieattesten dokumenterer, at du holder ferie.

Du skal vise eller sende ferieattesten til din tidligere arbejdsgiver, som så kan udbetale dine feriepenge.

 

Selvom ferien er planlagt, kan du i særlige tilfælde blive forhindret i at holde din planlagte ferie. Det kan f.eks. være fordi:

 • Din leder aflyser din ferie, fordi der er brug for din arbejdskraft
 • Du går på barsel
 • Du går på orlov, fordi du har adopteret et barn
 • Du bliver syg
 • Du bliver pensioneret

Aflyst ferie
Aflyser din leder din ferie, har du ret til at få overført den resterende del af ferien til næste ferieår.

Barsel, orlov og sygdom
Er du blevet forhindret i at holde ferie, fordi du går på barsel, adoptionsorlov eller bliver syg, kan du:
 • Få dine resterende feriepenge udbetalt
 • Få overført din resterende ferie til næste ferieår. For at du kan få overført ferie kræver det, at du arbejder ved samme arbejdsplads næste år

Du skal aftale med din arbejdsgiver, om dine feriepenge skal udbetales eller om din ferie skal overføres til næste år.

Pension
Går du på pension, kan du får dine resterende feriepenge udbetalt.

 

Du har også mulighed for at opsamle ferie over flere år. Du kan maksimalt opsamle i alt 200 ferietimer over 3 år.

Ønsker du at opsamle ferie, skal du lave en skriftlig aftale med din leder. Aftalen skal som minimum beskrive:

 • Hvilken periode du opsamler ferie i
 • Hvor mange timers ferie du samler op
 • Hvornår du holder den opsamlede ferie

 

Departementet for Finanser
Imaneq 4
Postboks 1037
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: oed@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.