Pisortani atorfeqartunit toqukkut qimagaasut

Kalaallit Nunaanni suliffeqarfiit pisortanit namminersortunillu ingerlanneqarput. Namminersortut pisortallu suliffeqarfiutaanni sulinermut atatillugu pissutsit inatsisit aqqutigalugit naleqqussagaapput. Tamatuma saniatigut pisortani atorfeqartunut atorfinitsinneqarnermi atugassarititaasut isumaqatigiissummi sulisut ataasiakkaat atorfinitsinneqarneranni malinneqartuni aamma maleruagassiorneqarput. Matuma kinguliani allassimasut pisortat suliassaqarfiannut taamaallaat tunngatinneqarput.

Katissimasat imaluunniit inooqatigisat pisortani atorfeqartilluni toqukkut qimaguppat, qimagaasutut pisinnaatitaaffigaatit:

 • Kingornagut isertitat
 • Sulinermut atatillugu inigisaq aamma pequtit nassiunneri
 • Atorfimmiit suliunnaarnermi angalaneq
 • Illerfiup angallanneqarnera

Qimagaasut tamarmik assigiimmik pisinnaatitaaffeqanngillat. Katissimasavit imaluunniit inooqatigisavit toqukkut qimaguttup atorfeqarnermini isumaqatigiissutaa aamma atorfeqarnerminut atugassarititaasunit pisinnaatitaaffitit aalajangersarneqarput.

 

Pisortani atorfeqartunit toqukkut qimagaasut kingornagut isertitaqarnissamut pisinnaatitaaffeqarsinnaapput. Tassa imaappoq, illit qimagaasutut toqukkut qimaguttup isertitai piffissami aalajangersimasumi pissarsiarisassavatit. Illit pisinnaatitaaffitit katissimasavit imaluunniit inooqatigisavit toqukkut qimaguttup isumaqatigiissutaanit aalajangersarneqarput.

Atorfillit pillugit inatsit naapertorlugu kingornagut isertitassanik pisinnaatitaaffeqarsinnaavutit – isumaqatigiissummi malittarisassatut aalajangersakkat sanitigut.

Assersuutigalugu atorfilik suliffeqarfimmi ukiumi ataatsimi imaluunniit marlunni pingasuniluunniit atorfeqarsimappat atorfeqarnermilu nalaani toqukkut qimaguppat, atorfeqartup katissimasaa imaluunniit qitornai 18-it inorlugit ukiullit atorfiliup pilersornissaannut pisussaaffeqarfigisai, qaammatini ataatsimi, marlunni pingasuniluunniit akissarsiaasa nalinginik pisinnaatitaapput.

Malittarisassat tullinnguuttut AK-nut aamma SIK-nut atuupput. Toqukkut qimaguttoq isumaqatigiissut alla malillugu atorfeqarsimappat, illit qimagaasutut isumaqatigiissut eqqortoq misissussavat ilaatigut pisinnaatitaaffitit paasiniarlugit.

AK-mi tjenestemanditut atorfeqartunut kingornagut isertitat
Tjenestemandimut atorfeqarnermini imaluunniit soraarnerussutisiaqarnermini toqukkut qimaguttumut qimagaasut kingornagut isertitanik pisinnaatitaapput.

Kingornagut isertitat qimagaasup katissimasaanut tunniunneqassapput. Toqukkut qimaguttoq katissimasaqanngikkuni, qitornanilli soraarnerussutisiaqarsinnaatitaasunik qimataqaruni, taakku kingornagut isertaanik pisussaatitaapput. Toqukkut qimaguttoq katissimasamik qitornanilluunniit soraarnerussutisiaqarsinnaatitaasunik qimataqanngikkuni, toqukkut qimaguttup qimatai kingornagut isertitaqarsinnaatitaapput.

Toqukkut qimaguttoqareernerup kingorna qimagaasut aallaaviatigut qaammatini pingasuni kingornagut isertitaqarsinnaatitaapput. Matumani malittarisassat tulliuttut atuupput:

 • Toqukkut qimaguttoq sulinermi kingunerisaanik toqukkut qimagussimappat, qimagaasut qaammatini aqqaneq-marlunni kingornagut isertitaqarsinnaatitaapput
 • Toqukkut qimaguttoq katissimasaata katissimalluni ataatsimut soraarnerussutisiat pisinnaatitaaffigineri sioqqullugit toqukkut qimagussimappat, qimagaasoq katissimasaq qaammatini qulingiluani kingornagut isertitaqarsinnaatitaavoq

SIK-mi ilaasortat kingornagut isertitaat
Malittarisassat tullinnguuttut meeqqerisunut isumaginninnermilu ikiortinut qimagaasunut atuupput.

Qimagaasut kingornagut isertitaqarnissamut pisinnaatitaassappata:
 • Toqukkut qimaguttoq toqukkut qimagunnermini pisortani atorfeqartuussaaq
 • Toqukkut qimaguttoq suliffeqarfimmi sivikinnerpaamik ukiumi ataatsimi sulisimassaaq

Qimagaasut kingornagut qanoq sivisutigisumik isertitaqarsinnaatitaanerat toqukkut qimaguttup toqussani sioqqullugu qanoq sivisutigisumik atorfeqarsimanera apeqqutaavoq:
 • Toqukkut qimaguttoq ukioq ataaseq atorfeqarsimappat, qaammammi ataatsimi akissarsiat nalinginik pisinnaatitaavutit
 • Toqukkut qimaguttoq ukiut marluk atorfeqarsimappat, qaammatini marlunni akissarsiat nalinginik pisinnaatitaavutit
 • Toqukkut qimaguttoq ukiut pingasut atorfeqarsimappat, qaammatini pingasuni akissarsiat nalinginik pisinnaatitaavutit

Kingornagut isertitat uunga tunniunneqassapput:
 • Toqukkut qimaguttup katissimasaanut imaluunniit inooqatigisaanut
 • Imaluunniit toqukkut qimaguttup qitornaanut 18-it inorlugit ukiulinnut pilersuiffiginissaanut pisussaaffigisaminit

 

Pisortani aalajangersimasumik atorfillit ilaat sulinerminnut atatillugu inigisaqarsinnaapput, tassani atorfiisa allagarsiunneqarneri apeqqutaapput. Sulinermut atatillugu inigisaqarneq tassaavoq atorfinni sulinerninnit inigisatut najussallugu pisinnaatitaanerit. Tamannalu ima isumaqarpoq, suliffimmut atatillugu inigisaq toqukkut qimagukkaanni aamma qimanneqassaaq.

Katissimasavit imaluunniit inooqatigisavit toqukkut qimagunnerata kinguneranik suliffimmut atatillugu inigisamit allamut nuuttariaqaleruit, pequtivit nuunnerinut akilertinnissaanut pisinnaatitaaffeqarputit. Akilertinnissaanut pisinnaatitaaffeqaruit, taava katissimasavit imaluunniit inooqatigisimasavit toqukkut qimaguttup suliffeqarfiata akilissavai.

Qimagaasut tamarmik assigiimmik pisinnaatitaaffeqanngillat. Pisinnaatitaaffitit katissimasavit toqukkut qimaguttup isumaqatigiissutigisai najoqqutaralugit aalajangersarneqarput.

Malittarisassat tulliuttut AK-mi tjenestemanditut atorfeqartunut qimagaasunut atuupput.

Sulinermut atatillugu inigisaq
Katissimasavit imaluunniit inooqatigisavit toqukkut qimaguttup sulinerminut atatillugu inigisaani najugaqaruit, qaammatip naanera tullialu tamaat ilanngullugit najugariinnarnissaanut pisinnaatitaaffeqarputit.

Katissimasat imaluunniit inooqatigisat oktobarip ulluisa 18-ianni toqukkut qimaguppat, novembarip qaammataata naanera ilanngullugu sulinermut atatillugu inigisami najugaqarnissannut pisinnaatitaaffeqarputit.

Pequtit nuunneri
Pequtit qanoq annertutigisut nuunneqarnissaannut akilertissinnaaneritit matumani apeqqutaavoq:

 • Sulinermut atatillugu inigisaq pequsersugaanersoq – tassa imaappoq, illit pequtigineritit imaluunniit inissiaatileqatigiiffiup pequtaatiginerai
 • Meeqqat ilinni najugaqartut qanoq amerlatiginersut

 

Katissimasat imaluunniit inooqatigisat toqukkut qimagunnerani nuuttariaqaleruit, atorfimmit suliunnaarnermut atatillugu toqukkut qimaguttup suliffeqarfiata akiligaanik angalanissamut pisinnaatitaaffeqarputit.

Angalaneq ilinnut meeraqaruillu meeqqannut 18-it inorlugit ukiulinnut atuuppoq, angalaffissarlu tassaavoq toqukkut qimaguttup atorfittaarnermini aallarfianiit angalaneq pissaaq.

 

Pisut ilaanni toqukkut qimaguttup suliffeqarfiata toqukkut qimaguttup Kalaallit Nunaanni imaluunniit Danmarkimi atorfininnermini suminngaanneerfianut illerfiup angallannissaa akilersinnaavaa.

Katissimasat imaluunniit inooqatigisat assersuutigalugu Ilulissanit Qaqortumut atorfeqariartorluni nuussimappat, Ilulissanut uternissaanut illerfiup angallanneqarnissaa suliffeqarfiup akilersinnaavaa. Toqukkulli qimaguttoq atorfittaarnermini Qaqortumi najugaqareersuuppat, Ilulissanut illerfiup angallannissaa suliffeqarfiup akilissanngilaa – aamma naak toqukkut qimaguttoq Ilulissani ilisaasussanngoraluarpat.

Illerfik aallaaviatigut umiarsuakkut angallanneqassaaq. Tamanna ajornarpat illerfik timmisartukkut angallanneqassaaq.

 

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Oqarasuaat: 704 100
Fax: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
Nittartagaq: www.kujalleq.gl

Alluitsup Paa Sullissivik
3922 Nanortalik
Oqarasuaat: 61 90 30
Fax: 61 90 77

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 10:00 – 14:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 10:00 – 15:00

Ammassivik Sullissivik
3922 Nanortalik
Oqarasuaat: 61 73 77
Fax: 61 73 78

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 10:00 – 14:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 10:00 – 15:00

Eqalugaarsuit Sullissivik
3920 Qaqortoq
Oqarasuaat: 64 97 77
Fax: 64 97 08

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 10:00 – 14:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 10:00 – 15:00

Igaliku Sullissivik
3921 Narsaq
Oqarasuaat: 66 61 77
Fax: 66 61 27

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 10:00 – 14:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 10:00 – 15:00

Nanortalik Sullissivik
Lundip Aqqutaa B-1060
Postboks 166
3922 Nanortalik
Oqarasuaat: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 10:00 – 14:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 10:00 – 15:00

Narsaq Sullissivik
Erik Egedes Plads B-989
3921 Narsaq
Oqarasuaat: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 10:00 – 14:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 10:00 – 15:00

Narsarmijit Sullissivik
3922 Nanortalik
Oqarasuaat: 61 85 77
Fax: 61 85 76

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 10:00 – 14:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 10:00 – 15:00

Narsarsuaq Sullissivik
3921 Narsaq
Oqarasuaat: 66 52 75
Fax: 66 55 75

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 10:00 – 14:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 10:00 – 15:00

Qaqortoq Sullissivik
Anders Olsensvej B-900
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Oqarasuaat: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 10:00 – 14:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 10:00 – 15:00

Qassiarsuk Sullissivik
3921 Narsaq
Oqarasuaat: 66 50 26
Fax: 66 50 20

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 10:00 – 14:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 10:00 – 15:00

Qassimiut Sullissivik
3920 Qaqortoq
Oqarasuaat: 64 95 77
Fax: 64 95 98

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 10:00 – 14:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 10:00 – 15:00

Saarloq Sullissivik
3920 Qaqortoq
Oqarasuaat: 64 90 77
Fax: 64 90 33

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 10:00 – 14:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 10:00 – 15:00

Tasiusaq Sullissivik
3922 Nanortalik
Oqarasuaat: 61 88 77
Fax: 61 88 55

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 10:00 – 14:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 10:00 – 15:00

Aappilattoq Sullissivik
3922 Nanortalik
Oqarasuaat: 61 76 77
Fax: 61 76 78

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 10:00 – 14:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 10:00 – 15:00
Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik (ASA)
Aqqusinersuaq 5
Postboks 1039
3900 Nuuk

Oqarasuaat: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 32 44 48
E-mail: asa@nanoq.gl
Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik
Imaneq 4
Postboks 1037
3900 Nuuk

Oqarasuaat: (+299) 34 50 00
E-mail: oed@nanoq.gl
Nittartagaq: www.naalakkersuisut.gl
Innuttaasumut

sullissivik.gl-imut tikilluarit

Sullissivik Innuttaasumut isilerputit. Suliffeqarfiutilimmut nuunniaruit, qulaani ‘Suliffeqarfiutilimmut’ toqqassavat.