NemID kan ikke længere bruges til at logge på. Vil du anvende selvbetjeningsløsningerne, skal du logge ind med dit MitID.

Overenskomstgrupper

Arbejdsmarkedet i Grønland består af en offentlig og en privat sektor. Arbejdsforholdene i begge sektorer er reguleret gennem lovgivningen. Offentligt ansattes ansættelsesvilkår er herudover også reguleret efter den overenskomst, den enkelte er ansat efter.

En overenskomst er en aftale mellem en eller flere arbejdsgivere og lønmodtagere.

Overenskomsterne er forhandlet mellem de forskellige faglige organisationer på den ene side og Grønlands Selvstyre på den anden. Der er tale om fællesoffentlige overenskomster – de gælder altså både for kommunernes og selvstyres personale, og fastsætter f.eks. reglerne for:

 • Minimumsløn
 • Tillæg
 • Arbejdsgivers og medarbejders bidrag til pension
 • Ugentlig arbejdstid
 • Betaling for overarbejde
 • Opsigelsesvarsel

En overenskomst kan aldrig stride mod loven, men den kan godt stille den ansatte bedre.

Du kan få udleveret din overenskomst på din arbejdsplads ved at kontakte tillidsrepræsentanten, din faglige organisation eller du kan finde den på Naalakkersuisuts hjemmeside.

Der er en lang række overenskomstgrupper i Grønland. Her kan du se hvem, der som regel er ansat efter de forskellige overenskomster. Den fulde liste kan ses på ovenstående link.

Det er ikke et krav at du er medlem af en faglig organisation – og heller ikke nødvendigvis den for dit område – men du vil fortsat være omfattet af de vilkår organisationen har forhandlet for området.

 

AC
Akademikernes Centralorganisation (AC) er for akademiske medarbejdere uden ledelsesansvar, med en bachelor eller kandidatgrad inden for en af AC’s underorganisationer. Det vil sige:

 • Arkitekter
 • Psykologer
 • Magistre
 • Ingeniører
 • Gymnasielærer

AK
Tjenestemændenes sammenslutning (AK) er for:
 • Tjenestemænd i lønramme 34 og derunder
 • Tjenestemandslignende ansatte
 • Socialrådgivere og sagsbehandlere
 • Konsulenter uden akademisk baggrund
 • Ansatte ved Majoriaq

ASG
Akademikernes Sammenslutning i Grønland (ASG) er for:
 • Tjenestemænd i lønramme 35 eller over
 • Chefer i det offentlige

DJØF
Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) er for akademiske medarbejdere uden ledelsesansvar, med en bachelor eller kandidatgrad inden for en af DJØF’s underorganisationer. Det vil sige:
 • Jurister
 • Oslash;konomer

HK stat
HK stat er for tilkaldte HK’ere.

IMAK
Lærernes Fagforening i Grønland (IMAK) er for:
 • Lærere
 • Andet personale med direkte tilknytning til folkeskolen

NPK (tidligere PIP)
Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat (NPK) er for:
 • Pædagoger
 • Ledere af pædagogiske institutioner

PPK
PPK er en sammenslutning (Sundhedskartellet) inden for det sundhedsfaglige område, og omfatter typisk:
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Sygeplejersker
 • Sundhedsassistenter
 • Jordemødre
 • Økonomaer
 • Bioanalytikere og farmakonomer
 • Oldfruer

SIK
Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK) er for medarbejdere uden ledelsesansvar, med en uddannelse inden for en af SIK’s underorganisationer. Det vil sige:
 • Handel og kontor
 • Sundhedshjælpere
 • Sundhedsmedhjælpere
 • Barnehjælpere, socialmedhjælpere- og socialhjælpere
 • Pedeller, viceværter og varmemestre
 • Dagplejere
 • Tolke
 • Levnedsmiddelbranchen
 • Klubansatte
 • Plejemødre
 • Lærlinge og elever
 • Lægesekretærer
 • Kataketer og organister
 • Timelønnede sømænd
 • Bygdesundhedspersonale
 • Portører

SIK er også for:
 • Faglærte og ufaglærte på timeløn
 • Faglærte og ufaglærte på månedsløn
 • Visse lederstillinger

SSK
Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat (SSK) er arbejdslederforeningen for arbejdsledere.

Teknisk Landsforbund
Teknisk Landsforbund er for medarbejdere uden ledelsesansvar, med en uddannelse inden for en af Teknisk Landsforbunds underorganisationer. Det vil sige:
 • Teknikere
 • Bygningskonstruktører

TP
Dansk Journalistforbund (TP) er for:
 • Journalister
 • Driftsteknikere
 • Informationsmedarbejdere

 

Departementet for Finanser
Imaneq 4
Postboks 1037
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: oed@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.