airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Generelt
Arbejdsmarkedet i Grønland består af en offentlig og en privat sektor. Arbejdsforholdene i begge sektorer er reguleret gennem lovgivningen. Offentligt ansattes ansættelsesvilkår er herudover også reguleret efter den overenskomst, den enkelte er ansat efter.

En overenskomst er en aftale mellem en eller flere arbejdsgivere og lønmodtagere.

Overenskomsterne er forhandlet mellem de forskellige faglige organisationer på den ene side og Grønlands Selvstyre på den anden. Der er tale om fællesoffentlige overenskomster – de gælder altså både for kommunernes og selvstyres personale, og fastsætter f.eks. reglerne for:
• Minimumsløn
• Tillæg
• Arbejdsgivers og medarbejders bidrag til pension
• Ugentlig arbejdstid
• Betaling for overarbejde
• Opsigelsesvarsel

En overenskomst kan aldrig stride mod loven, men den kan godt stille den ansatte bedre.

Du kan få udleveret din overenskomst på din arbejdsplads ved at kontakte tillidsrepræsentanten, din faglige organisation eller du kan finde den på Naalakkersuisuts hjemmeside.

Der er en lang række overenskomstgrupper i Grønland. Her kan du se hvem, der som regel er ansat efter de forskellige overenskomster. Den fulde liste kan ses på ovenstående link.

Det er ikke et krav at du er medlem af en faglig organisation – og heller ikke nødvendigvis den for dit område – men du vil fortsat være omfattet af de vilkår organisationen har forhandlet for området.
Overenskomstgrupper
AC
Akademikernes Centralorganisation (AC) er for akademiske medarbejdere uden ledelsesansvar, med en bachelor eller kandidatgrad inden for en af AC’s underorganisationer. Det vil sige:
• Arkitekter
• Psykologer
• Magistre
• Ingeniører
• Gymnasielærer

AK
Tjenestemændenes sammenslutning (AK) er for:
• Tjenestemænd i lønramme 34 og derunder
• Tjenestemandslignende ansatte
• Socialrådgivere og sagsbehandlere
• Konsulenter uden akademisk baggrund
• Ansatte ved Majoriaq

ASG
Akademikernes Sammenslutning i Grønland (ASG) er for:
• Tjenestemænd i lønramme 35 eller over
• Chefer i det offentlige

DJØF
Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) er for akademiske medarbejdere uden ledelsesansvar, med en bachelor eller kandidatgrad inden for en af DJØF’s underorganisationer. Det vil sige:
• Jurister
• Økonomer

HK stat
HK stat er for tilkaldte HK’ere.

IMAK
Lærernes Fagforening i Grønland (IMAK) er for:
• Lærere
• Andet personale med direkte tilknytning til folkeskolen

NPK (tidligere PIP)
Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat (NPK) er for:
• Pædagoger
• Ledere af pædagogiske institutioner

PPK
PPK er en sammenslutning (Sundhedskartellet) inden for det sundhedsfaglige område, og omfatter typisk:
• Ergoterapeuter
• Fysioterapeuter
• Sygeplejersker
• Sundhedsassistenter
• Jordemødre
• Økonomaer
• Bioanalytikere og farmakonomer
• Oldfruer

SIK
Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK) er for medarbejdere uden ledelsesansvar, med en uddannelse inden for en af SIK’s underorganisationer. Det vil sige:
• Handel og kontor
• Sundhedshjælpere
• Sundhedsmedhjælpere
• Barnehjælpere, socialmedhjælpere- og socialhjælpere
• Pedeller, viceværter og varmemestre
• Dagplejere
• Tolke
• Levnedsmiddelbranchen
• Klubansatte
• Plejemødre
• Lærlinge og elever
• Lægesekretærer
• Kataketer og organister
• Timelønnede sømænd
• Bygdesundhedspersonale
• Portører

SIK er også for:
• Faglærte og ufaglærte på timeløn
• Faglærte og ufaglærte på månedsløn
• Visse lederstillinger

SSK
Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat (SSK) er arbejdslederforeningen for arbejdsledere.

Teknisk Landsforbund
Teknisk Landsforbund er for medarbejdere uden ledelsesansvar, med en uddannelse inden for en af Teknisk Landsforbunds underorganisationer. Det vil sige:
• Teknikere
• Bygningskonstruktører

TP
Dansk Journalistforbund (TP) er for:
• Journalister
• Driftsteknikere
• Informationsmedarbejdere

Avannaata Kommunia
Postbox 1023
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 70 18 00
Fax: (+299) 70 11 77
E-mail: avannaata@avannaata.gl
Hjemmeside: www.avannaata.gl

Servicecenter Ikerasak
B-1200 Ikerasak
3961 Uummannaq

Telefon: (+299) 95 50 77
E-mail: arns@avannaata.gl

Åbningstider:
Mandag - Onsdag 09:00 – 14:00
Torsdag 09:00 – 15:00
Fredag 09:00 – 12:00
Servicecenter Ilimanaq
B-1694, Ilimanaq
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 94 94 77
Fax: (+299) 94 94 78
E-mail: ilimanaq@greennet.gl

Åbningstider
Mandag - Onsdag 09:00 – 14:00
Torsdag 09:00 – 15:00
Fredag 09:00 – 12:00
Servicecenter Illorsuit
B-1448, Illorsuit
3961 Uummannaq

Telefon: (+299) 95 73 77
E-mail: uum8@avannaata.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Ilulissat
Postboks 520
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 94 78 00
Fax: (+299) 94 25 52
E-mail: ilu_servicecenter@avannaata.gl

Åbningstider 
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Innaarsuit
B-1063, Innaarsuit
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 75 77
Fax: (+299) 96 75 79
E-mail: miel@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Torsdag 09:00 – 15:00
Fredag 09:00 – 14:00
Servicecenter Kangersuatsiaq
B-930, Kangersuatsiaq
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 60 77
Fax: (+299) 96 60 79
E-mail: sakn@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Kullorsuaq
B-693, Kullorsuaq
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 89 73
Fax: (+299) 96 89 77

Åbningstider
Mandag - Onsdag 09:00 – 14:00
Torsdag 09:00 – 15:00
Fredag 09:00 – 12:00
Servicecenter Niaqornat
B-125, Niaqornat
3961 Uummannaq

Telefon: (+299) 95 55 77
E-mail: anno@avannaata.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag 10:00 - 15:00
Servicecenter Nutaarmiut
B-723, Nutaarmiut
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 77 77
Fax: (+299) 96 77 77
E-mail: anko@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Nuugaatsiaq
B-1400, Nuugaatsiaq
Postboks 61
3961 Uummannaq

Telefon: (+299) 95 64 77
E-mail: relu@avannaata.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Nuussuaq
B-1062, Nuussuaq
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 83 77
Fax: (+299) 96 83 76
E-mail: ohal@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Naajaat
B-722, Naajaat
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 68 77
Fax: (+299) 96 68 77
E-mail: bope@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Oqaatsut
B-1585, Oqaatsut
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 94 85 77
E-mail: oqaatsut@greennet.gl
gst7@avannaata.gl
ie@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 16:00
Servicecenter Qeqertaq
B-1518, Qeqertaq
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 94 92 77
Fax: (+299) 94 92 78
E-mail: qeqertaq@greennet.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Qeqertat
B-169, Qeqertat
3971 Qaanaaq

Telefon: (+299) 97 59 58
Fax: (+299) 97 59 58

Åbningstider
Mandag - Onsdag 09:00 – 14:00
Torsdag 09:00 – 15:00
Fredag 09:00 – 12:00
Servicecenter Qaanaaq
B-44 A
3971 Qaanaaq

Telefon: (+299) 94 78 00
Fax: (+299) 97 10 73
E-mail: qaanaaq@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Onsdag 09:00 – 14:00
Torsdag 09:00 – 15:00
Fredag 09:00 – 12:00
Servicecenter Qaarsut
B-1226, Qaarsut
3964 Qaarsut

Telefon: (+299) 95 76 77 / 95 77 17
E-mail: byg_qaarsut@avannaata.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Onsdag 09:00 - 14:00
Servicecenter Saqqaq
Postboks 43
B-1382, Saqqaq
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 38 74 20
Omstilling: (+299) 70 18 00
E-mail: saqqaq@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag: Lukket
Servicecenter Savissivik
B-608, Savissivik
3971 Qaanaaq

Telefon: (+299) 97 45 77
Fax: (+299) 97 45 76
E-mail: meha@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 10:00 – 14:00
Servicecenter Siorapaluk
B-638, Siorapaluk
3971 Qaanaaq

Telefon: (+299) 97 57 77
Fax: (+299) 97 57 73
E-mail: siorapaluk@greennet.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 10:00 – 15:00
Servicecenter Saattut
B-1377, Saattut
3961 Uummannaq

Telefon: (+299) 95 69 77
E-mail: beto@avannaata.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Tasiusaq
B-1610, Tasiusaq
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 72 77
Fax: (+299) 96 72 78
E-mail: upe_tasiusaq@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Ukkusissat
B-1114, Ukkusissat
3961 Uummannaq

Telefon: (+299) 95 62 77
E-mail: hekn@avannaata.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Upernavik
Napparsimaviup Aqq. B-1100
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 94 78 00
Fax: (+299) 96 20 25
E-mail: upe_sullissivik@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Upernavik Kujalleq
B-1065, Upernavik Kujalleq
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 56 77
Fax: (+299) 96 56 78
E-mail: upe_kujalleq@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Uummannaq
Sanatoriamut B-710
Box 200
3961 Uummannaq

Telefon: (+299) 94 78 00
Fax: (+299) 95 13 67
E-mail: uummannaq@uummannaq.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Servicecenter Aappilattoq
B-1064, Aappilattoq
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 64 77
Fax: (+299) 96 64 78
E-mail: upe_aappilattoq@avannaata.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Departementet for Finanser
Imaneq 4
Postboks 1037
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: oed@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl