Du skal stadig bruge dit NemID for at logge på selvbetjeningsløsningerne.

Tjenestemand

En tjenestemand er en offentlig ansat person, der varetager en stilling, som vurderes at være særlig nødvendig. Det kan f.eks. være:

  • Ansatte i politiet
  • Visse chefstillinger

Selvstyret og kommunerne bestemmer hvor mange tjenestemandsstillinger, der skal være i det offentlige. Det betyder, at nogle stillinger er øremærket som tjenestemandsstillinger.

Nogle tjenestemandsstillinger er åremålsansættelser, hvilket betyder at stillingen er tidsbegrænset.

Der bliver ikke længere ansat nye tjenestemand, men er du allerede tjenestemand kan der være mulighed for at videreføre denne status i en ny offentlig ansættelse.

 

Tjenestemænd varetager stillinger, som samfundsmæssigt vurderes at være særligt nødvendige. Derfor kan tjenestemænd som udgangspunktet ikke afskediges før pensionering, med mindre det f.eks. skyldes:

  • Svagelighed
  • Stillingens nedlæggelse
  • Åremålsansættelsens udløb
  • Eget ønske

 

Tjenestemænd har pligt til at stå til rådighed for arbejdsgiveren, og skal i højere grad tåle ændringer i ansættelsesforholdet, eksempel ansættelsesstedet.

Er du ansat som tjenestemand, har du ikke ret til at strejke.

 

Fordi ansættelsesvilkårene for tjenestemænd er reguleret i loven, kan der gælde forskellige ting for forskellige tjenestemænd. Seneste store ændring i tjenestemandsloven skete i 2003. Du bør derfor holde dig for øje om du er ansat som tjenestemand før eller efter dette tidspunkt.

 

Departementet for Finanser
Imaneq 4
Postboks 1037
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: oed@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.