airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Arbejdspladsvurdering (APV)

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Generelt
Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal alle led i arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det betyder blandt andet, at alle arbejdspladser med ansatte skal lave en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV).

Formålet med at lave en APV er at sikre, at:
 • Arbejdspladsens sikkerheds- og sundhedsarbejde omfatter alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer
 • Arbejdspladsen arbejder systematisk og løbende med at løse dem

Alle arbejdspladser med ansatte skal lave en APV, uanset om der f.eks. er tale om en skole, et alderdomshjem, en daginstitution eller en fiskefabrik.
Krav og tilsyn
En APV er arbejdspladsens redskab til at vurdere og eventuelt revidere sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen. APV’en skal altså ikke sendes til eller godkendes af Arbejdstilsynet. Den skal dog være til rådighed for:
 • Arbejdstilsynet
 • Virksomhedens ledelse
 • Virksomhedens øvrige medarbejdere

Arbejdstilsynet fører tilsyn med de enkelte arbejdspladser, bl.a. for at sikre at:
 • Der er udarbejdet en skriftlig APV
 • APV’en er tilgængelig
 • Medarbejderne har deltaget i planlægningen og gennemførelsen af APV’en

APV’en skal udarbejdes i samarbejde mellem ledelsen og de ansatte. Hvis der i virksomheden er krav om en sikkerhedsorganisation, skal denne inddrages i processen og denne kan agere på vegne af de ansatte.

APV’en skal som minimum revideres hvert 3. år. Derudover skal den revideres, hvis der sker ændringer, der har betydning for sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen. Det kan f.eks. være hvis:
 • Arbejdet ændres
 • Arbejdsmetoderne ændres
 • Arbejdsprocesserne ændres
APV’ens indhold
APV’en skal kortlægge arbejdsmiljøforholdene på den enkelte arbejdsplads. Ethvert aspekt af arbejdsmiljøet kan tages op til vurdering. Det betyder dog ikke, at enhver arbejdsplads altid skal gennemgås i alle detaljer.

APV’en omfatter en fysisk og en psykisk APV:
 • I den fysiske APV skal lederen gennemgå arbejdspladsens fysiske arbejdsforhold med henblik på at vurdere, om arbejdspladsen lever op til de krav, som arbejdsmiljøloven stiller til arbejdspladsens sikkerheds- og sundhedsforhold
 • Den psykiske APV skal beskrive arbejdspladsens psykiske arbejdsforhold

Der er flere måder at lave en APV på, men lederen på arbejdspladsen bør som minimum sikre, at den indeholder følgende 4 elementer:
 • Identifikation og kortlægning af arbejdspladsens arbejdsmiljøforhold
 • Beskrivelse og vurdering af arbejdspladsens arbejdsmiljøproblemer
 • Prioritering og opstilling af en handlingsplan, der skal løse arbejdspladsens arbejdsmiljøproblemer
 • Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen
Relaterede artikler
Center for Arbejdsskader
Aqqusinersuaq 8, 9. sal
Postboks 156
3900 Nuuk

Telefon: 34 27 90 / 56 56 00
E-mail: cfa@aes.dk

Åbningstider:
Hverdage 10.00 - 12.00
Departementet for Finanser
Imaneq 4
Postboks 1037
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: oed@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl