NemID kan ikke længere bruges til at logge på. Vil du anvende selvbetjeningsløsningerne, skal du logge ind med dit MitID.

Offentlig straffeattest

Kriminalregisteret opbevarer oplysninger om dine eventuelle lovovertrædelser. Hvis du er blevet idømt en straf for at overtræde loven, påføres dette i din offentlige straffeattest. Den offentlige straffeattest er altså et dokument, der indeholder oplysninger om domme for overtrædelse af love, hvor du er idømt en straf.

Oplysningerne på den offentlige straffeattest går 10 år tilbage i tiden, uanset hvilken straf du blev idømt.

Når du søger vise typer stillinger – typisk stillinger, hvor du skal arbejde med børn og unge – kan din kommende arbejdsgiver forlange, at se din offentlige straffeattest.

Det er arbejdsgiveren, der skal indhente din offentlige straffeattest. Men for at din arbejdsgiver kan det, skal du give tilladelse til det.

Tilfredsstillende straffeattest
Arbejdsgiveren må ikke forlange, at din straffeattest skal være ren. Men arbejdsgiveren kan forlange, at straffeattesten skal være tilfredsstillende, for at du kan blive ansat.

Det er arbejdsgiveren, der vurderer om en straffeattest er tilfredsstillende. En tilfredsstillende straffeattest kan godt indeholde oplysninger om domme, hvis arbejdsgiveren vurderer, at de ikke er betydelige for den aktuelle stilling.

Arbejdsgiveren kan f.eks. afslå at ansætte dig hvis:

  • Du har søgt et job som chauffør
  • Og du blev dømt for spirituskørsel for 1 år siden

Derimod er en dom ikke lige så aktuel, hvis du f.eks.:
  • Har søgt et job som rengøringsassistent
  • Og blev dømt for at have begået vold for 5 år siden eller har en dom for spirituskørsel

Bemærk
Der findes også en privat straffeattest. Din kommende arbejdsgiver kan forlange at se din private straffeattest, hvis du f.eks. søger et job, som ikke kræver en tilfredsstillende offentlig straffeattest. Du kan selv hente din private straffeattest hos politiet.

Under relaterede artikler kan du læse om den private straffeattest.

 

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.