Illuliortarnernut aningaasalersuisarneq pillugu taarsigassarsineq

Illuliortarnernut aningaasalersuineq pillugu Inatsisartut inatsisaat 2018-imi januaarip ulluisa aallaqqaataanni atulersinneqarpoq.

Illuliortarnernut aningaasalersuineq pillugu inatsit nutaaq, siusinnerusukkut 20-20-60-imik taaneqartartoq, naapertorlugu illuliornissamut kommune taarsigassarsititsisinnaavoq.

Nutaamik illuliornissannut kissaateqaruit, illuliornernut aningaasalersuinissaq pillugu kommunimut qinnuteqarsinnaavutit.
Illuliassat nutaat sanaartorneqarnissaannut aningaasartuutaasussat katinneri tunngavigalugit taarsigassartitsisoqassaaq.

Taarsigassartitsinermili inissiaq anginerpaamik 110 m²-iussaaq aamma m²-imut amerlanerpaamik 20.000 koruunit naapertorlugit naatsorsuisoqassaaq.

Illuliortiternernut aningaasalersuisarnermi taarsigassarsititsineq ukiuni siullerni 20-ni erniaqaranilu akilersuuteqanngilaq. Tamatuma kingorna ukiuni tulliuttuni 15-ini taarsigassarsiat akilersugassanngortinneqassapput. Tassa imaappoq, nutaanik illuliornernut ukiuni katillugit 35-ni aningaasatigut tapersiisoqassaaq.

Illuliortiternernut nutaanut aningaasalersuinissamut kommunit kisimik taarsigassarsititsisinnaapput.

Malugiuk!
Illit aningaasartuutit taarsigassarsiassarititaasut kommunalbestyrelsimit naatsorsorneqarnerini tamakkiisumik ilinnut tunniunneqarnissaat pisinnaatitaaffiginngilatit. Qinnuteqaatit marluk assigiimmik imarisaqarpata, tamatuma saniatigut qinnuteqaatit tamaasa imaluunniit aappaannaa taarsigassarsisinnaasoq qulakkeerneqarsinnaanngilaq.
Illuliortarnernut taarsigassarsiassat amerlassusaasa agguataarneqarnissaat sumiiffiit apeqqutaallutik killeqarput, tamannalu isumaqarpoq nunami sumiinneq apeqqutaalluni taarsigassarsiassat amerlassusaat assigiinneq ajorput.

Nuuk:
Nuummi kommunalbestyrelse 2018-imi aalajangerpoq illulliortitsinernut aningaasartuutit katillugit 27 %-ii taarsigassarsissutigineqarsinnaapput. Taamaattoq taarsigassarsiassat amerlanerpaat 594.000 koruunit tunniunneqarsinnaapput.

Taamaattoq malugiuk, Nuummi 2019-imiit tamatumalu kingorna ukiuni tulliuttuni taarsigassarsisinnaaneq annikilliartuaartinneqassaaq, taamaalilluni 1. januaari 2027-miit Nuummi taarsigassarsititsisarneq nalunaarutigineqassaassalluni.

Qaqortoq, Sisimiut aamma Ilulissat:
Qaqortumi, Sisimiuni aamma Ilulissani illuliortarnernut aningaasartuutit katillugit 30 %-ii tungaanut kommunalbestyrelse taarsigassarsititsisinnaavoq, taamaattoq § 4, imm. 2 naapertorlugu naatsorsuinikkut amerlanerpaanik 660.000 koruuninik taarsigassarsititsisoqarsinnaavoq.

Maniitsoq, Aasiaat aamma Tasiilaq:
Maniitsumi, Aasianni aamma Tasiilami aningaasartuutissat katillugit 35 %-ii tungaanut kommunalbestyrelse taarsigassarsititsisinnaavoq, taamaattoq § 4, imm. 2 naapertorlugu naatsorsuinikkut amerlanerpaamik 770.000 koruuninik taarsigassarsititsisoqarsinnaavoq.

Sumiiffiit allat:
Illoqarfinni nunaqarfinnilu §§ 6-imi aamma 7-mi ilaatinneqanngitsuni, aningaasartuutissat katillugit 40 %-it tungaannut kommunalbestyrelse taarsigassarsititsisinnaavoq, taamaattoq § 4, imm. 2 naapertorlugu naatsorsornerini amerlanerpaamik 880.000 koruuninik taarsigassarsititsisoqarsinnaavoq.

Illuliortarnernut aningaasartuutit ataatsimoortut sinneri nammineq akilissavatit.
Taarsigassarsiassatut neriorsuutigineqartut tunniunneqarnissaat atulersinnginneranni sanaartortussarlu isumaqatigiissummik pituttuisumik pisoqassanngitsoq imaluunniit sanaartulereernermik aallartitsinissaq isumaqatigiissutigineqassanngitsoq piumasaqaataavoq, kiisalu illuliornermut pilersaarusiornermullu inatsit atuuttoq naapertorlugu sanaartorneq pissaaq.

Malugiuk!
Illuliortarnernut aningaasalersuisoqarnissaanut taarsigassarsiniaruit, illit:
- Pisortanut akiitsut suli akilerneqanngitsut 25.000 koruunit qaangersimassanngilai
- Sanaartortitsineq aallartissimassanngilat imaluunniit sanasorlu pituttuisumik isumaqatigiissusiorsimassanngilatit
- Sanaartorneq illuliornermut pilersaarusiornermullu inatsit naapertorlugu pissaaq

Illuliortarnernut taarsigassarsinissamut allakkatigut qinnuteqaat kommunalbestyrelsimut nassiutissavat, taassumalu nassiunneqartut tunngavigalugit taarsigassarsiassat akuerineqassanersut aalajangiissalluni.

Taarsigassarsinissamut qinnuteqarnermi ilanngunneqassapput:
1) Illuliassat amerlassusaat aamma illuliassat angissusaat pillugit paasissutissiilluni pilersaarusiornermut nassuiaat
2) Illuliornermi sanaartukkat ataatsimut aningaasartuutai pillugit missingersuutit
3) Kommunimit nunaminertamik atuinissamut inniminniineq imaluunniit nunaminertamik agguaanneqarsimaneq
4) Nammineq aningaasaliinissaq pillugu uppernarsaateqarsinnaaneq
5) Qinnuteqartup kinaassusaanik ersarissumik uppernarsaasinnaaneq, assersuutigalugu inuup normua imaluunniit najugaqarnermut uppernarsaat
6) Qinnuteqartoq pisortanut akilinngitsuukkaminik akiitsoqanngitsoq Akiliisitsiniartarfimmit nalunaarut

Malugiuk!
Illuliortarnernut aningaasalersuinissamut taarsigassarsiniarlutit qinnuteqarniaruit pisortanut taarsigassarsiassavit 0,5 %-ii nammineq akilissavatit. Akitsuut atorlugu qinnuteqarninni sullinneqarnerpit aningaasartuutai matussuserneqassapput.

Taarsigassarsiat akilersornerat
Illuliaq sanaartorneqareerpat najugarineqarsinnaalerpallu aatsaat taarsigassarsiat akilersorneqalersinnaapput. Taarsigassarsiavit akilersorsinnaanerinut makku nassiutissavatit:
• Kommunimit atulersinneqarnissaanut akuersissut
• Sanaartukkap naatsorsorneri inaarutaasut uppernarsarneqartullu
• Qularnaveeqqusiussaqarluni taarsigassarsinermi allagartaq nalunaarsuuteqanngitsoq allaqqaagaq, nalunaarsorsimasaq aamma stempelersimasq
• Sillimmasersimanermut uppernarsaat
• Qularnaveeqqusiiffigisap nalunaarutaa oqaasertaligaq allaqqaagaq
Piginnittut nikinnerini akilersuinissamut taarsigassarsiat atorunnaassapput, matumani taarsigassarsisup aamma taassuma katissimasaata akornanni piginnittutut allanngornera imaluunniit kommunalbestyrelse allatut isummersimanngippat eqqaassanngikkaanni.

Taarsigassarsiassat ernerlutik akilersorneqarnissaannut tunngavilersuutit allat:
Taarsigassarsiat akilersuinissamut atorunnaassapput ima pisoqarpat:

1. Taarsigassarsisup illuni ikuallattoornissamut illullu ajoqusernissaanut sillimmasersimanngippagu.
2. Illuliaq attartortinneqarpat.
3. Illuliaq soraarnerussutisialimmut inissiaajunnaarpat.
4. Illuliami inuussutissarsiuteqarnikkut ininik pilersitsisoqarpat, imaluunniit illuliamit inuussutissarsiummik ingerlatsisoqalerpat. Inuussutissarsiutilli mikisut namminersorfiusut immikkut pineqassapput.
Taarsigassarsinissamut kissaateqaruit sumiiffigisanni kommunimut saaffiginnissaatit.

Uannga allanneqarpoq: Ineqarnermut Attaveqaasersuutinullu Naalakkersuisoqarfik

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Oqarasuaat: 704 100
Fax: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
Nittartagaq: www.kujalleq.gl

Alluitsup Paa Sullissivik
3922 Nanortalik
Oqarasuaat: 61 90 30
Fax: 61 90 77

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 10:00 – 14:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 10:00 – 15:00

Ammassivik Sullissivik
3922 Nanortalik
Oqarasuaat: 61 73 77
Fax: 61 73 78

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 10:00 – 14:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 10:00 – 15:00

Eqalugaarsuit Sullissivik
3920 Qaqortoq
Oqarasuaat: 64 97 77
Fax: 64 97 08

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 10:00 – 14:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 10:00 – 15:00

Igaliku Sullissivik
3921 Narsaq
Oqarasuaat: 66 61 77
Fax: 66 61 27

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 10:00 – 14:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 10:00 – 15:00

Nanortalik Sullissivik
Lundip Aqqutaa B-1060
Postboks 166
3922 Nanortalik
Oqarasuaat: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 10:00 – 14:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 10:00 – 15:00

Narsaq Sullissivik
Erik Egedes Plads B-989
3921 Narsaq
Oqarasuaat: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 10:00 – 14:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 10:00 – 15:00

Narsarmijit Sullissivik
3922 Nanortalik
Oqarasuaat: 61 85 77
Fax: 61 85 76

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 10:00 – 14:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 10:00 – 15:00

Narsarsuaq Sullissivik
3921 Narsaq
Oqarasuaat: 66 52 75
Fax: 66 55 75

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 10:00 – 14:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 10:00 – 15:00

Qaqortoq Sullissivik
Anders Olsensvej B-900
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Oqarasuaat: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 10:00 – 14:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 10:00 – 15:00

Qassiarsuk Sullissivik
3921 Narsaq
Oqarasuaat: 66 50 26
Fax: 66 50 20

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 10:00 – 14:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 10:00 – 15:00

Qassimiut Sullissivik
3920 Qaqortoq
Oqarasuaat: 64 95 77
Fax: 64 95 98

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 10:00 – 14:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 10:00 – 15:00

Saarloq Sullissivik
3920 Qaqortoq
Oqarasuaat: 64 90 77
Fax: 64 90 33

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 10:00 – 14:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 10:00 – 15:00

Tasiusaq Sullissivik
3922 Nanortalik
Oqarasuaat: 61 88 77
Fax: 61 88 55

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 10:00 – 14:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 10:00 – 15:00

Aappilattoq Sullissivik
3922 Nanortalik
Oqarasuaat: 61 76 77
Fax: 61 76 78

Ammasarfia
Ataasinngorneq, Marlunngorneq, Tallimanngornerlu nal. 10:00 – 14:00
Pingasunngornermi matoqqavoq.
Sisamanngorneq: nal. 10:00 – 15:00
Ineqarnermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoqarfik
Imaneq 1A - 601
Postboks 909
3900 Nuuk

Oqarasuaat: (+299) 34 50 00
E-mail: box909@nanoq.gl
Nittartagaq: www.naalakkersuisut.gl
Innuttaasumut

sullissivik.gl-imut tikilluarit

Sullissivik Innuttaasumut isilerputit. Suliffeqarfiutilimmut nuunniaruit, qulaani ‘Suliffeqarfiutilimmut’ toqqassavat.