Klag til Boligklagenævnet

Klag her
 

Boligklagenævnet behandler klager over afgørelser, der er truffet vedrørende lejemål, som er ejet eller fremlejet af Grønlands Selvstyre eller en kommune.

Bor du til leje i en af Selvstyrets eller kommunernes lejeboliger, kan du altså klage til Boligklagenævnet over for eksempel:

 • fra flytningsopgørelser
 • varsling af huslejeforhøjelser
 • vedligeholdelse og istandsættelse af boligen
 • et boligselskabs afgørelse om uforsvarlig adfærd

 

Hvis sekretariatet for Boligklagenævnet vurderer, at Boligklagenævnet har kompetence til at behandle sagen, vil du få besked på, at du skal betale et gebyr på 150 kroner.

Du får dit gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

 

Vil du klage, kan du

 • udfylde og sende et klageskema.

Har du MitID, kan du sende klageskemaet online.

Det vil hjælpe Boligklagenævnet ved behandlingen af din sag, hvis du vedlægger:

 • den skriftlige afgørelse
 • eventuelt andre dokumenter fra boligselskabet

 

Vil du klage, kan du skrive:

 • et brev
 • en e-mail

Det vil hjælpe Boligklagenævnet ved behandlingen af din sag, hvis du vedlægger:

 • den skriftlige afgørelse
 • eventuelt andre dokumenter fra boligselskabet

 

Du skal dog være opmærksom på, at Boligklagenævnet ikke kan behandle alle sager.

Nævnet mødes minimum 3 gange årligt til nævnsmøde, hvor medlemmerne diskuterer sagerne og træffer afgørelse i dem.

Anke
Du kan anke Boligklagenævnets afgørelser til domstolene.

Bemærk
Du kan læse mere om Boligklagenævnet på Boligklagenævnets hjemmeside aua.gl/da/klage

På hjemmesiden kan du også finde de afgørelser, som Boligklagenævnet har truffet.

 

Skrevet af: Boligklagenævnet

Boligklagenævnet

Forbruger-og Konkurrencestyrelsen

Postboks 689
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 32 80 33
E-mail: maalaarut@nanoq.gl
Hjemmeside: aua.gl

Åbningstider
Alle hverdage fra 10.00 - 15.00
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.