Du kan stadig ikke hente din bopælsattest. Du kan heller ikke få dit barn skrevet op til en dagsinstitutionsplads eller meldt ud af en daginstitution, eller få skrevet op på en venteliste. Kommunerne ejer disse selvbetjeningsløsninger. Har du spørgsmål omkring disse, skal du derfor henvende dig til din kommune.

Klag til Boligklagenævnet

Klag her
Boligklagenævnet behandler klager over afgørelser, der er truffet vedr. kommunalt- eller selvstyreejede lejemål. Bor du til leje i en af kommunernes eller Selvstyrets lejeboliger, kan du altså klage til Boligklagenævnet over for eksempel:
  • fraflytningsopgørelser
  • varsling af huslejeforhøjelser
  • vedligeholdelse og istandsættelse af lejligheden
  • et boligselskabs afgørelse om uforsvarlig adfærd

Vil du klage, kan du:
  • udfylde og sende et klageskema. Har du NemID, kan du sende klageskemaet online
  • skrive et brev
  • skrive en e-mail
  • ringe

Det vil hjælpe Boligklagenævnet ved behandlingen af din sag, hvis du vedlægger:
  • den skriftlige afgørelse
  • eventuelt andre dokumenter fra boligselskabet

Hvis sekretariatet for Boligklagenævnet vurderer, at Boligklagenævnet har kompetence til at behandle sagen, vil du få besked på, at du skal betale et gebyr på 150 kroner. Du får dit gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

Du skal dog være opmærksom på, at Boligklagenævnet ikke kan behandle alle sager.

Nævnet mødes minimum 3 gange årligt til nævnsmøde, hvor medlemmerne diskuterer sagerne og træffer afgørelse i dem.

Anke
Du kan anke Boligklagenævnets afgørelser til domstolene.

Bemærk
Du kan læse mere om Boligklagenævnet på Boligklagenævnets hjemmeside aua.gl/da/klage. På hjemmesiden kan du også finde de afgørelser, som Boligklagenævnet har truffet.
Boligklagenævnet

Forbruger-og Konkurrencestyrelsen

Postboks 689
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 32 80 33
E-mail: maalaarut@nanoq.gl
Hjemmeside: aua.gl

Åbningstider
Alle hverdage fra 10.00 - 15.00
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.