Imminut sullississutinut iserniaruit NemID suli isissutissatut atussavat.

Danmarkimut nuunneq

Danmark-imut nuunnissat eqqarsaatersuutigigukku tamanna sioqqullugu piareersarluarnissat isumassarsiatsialaassaaq. Allatut oqaatigalugu alloriarnerup tulliata tigunngikkallarnerani apeqqutit kinguliini allassimasut akisinnaagukkit pitsaassaaq.

Illoqarfik sorleq najugaqarfigerusuppara?


Inuit allattorsimaffianni allassimanera allanngortissavara?
Danmark-imut nuussimaguit kingusinnerpaamik ullut tallimat qaangiunneranni nuunneq nalunaarutigineqassaaq. Nuunnerit nalunaarutigissavat illit NemID pigisat atorlugu uani www.borger.dk. NemID-imik peqanngikkuit kommunimi nuuffigisanni innuttaasunut sullissivimmut saaffiginninnikkut nuunnerit nalunaarutigisinnaavat. Tassani nassassavatit kinaassutsimut uppernarsaat assitalik, tassa imaappoq pas-i imaluunniit biilersinnaanermut allagartaq. Inuit allattorsimaffianni najukkat allanngortikkukku, illit nakorsassat aamma toqqarsinnaavat.

Kommuninnut nutaamut nuunnerit uani nalunaarutigiuk


Ineqarnissamut periarfissakka suunuku?
Danmark-imi illoqarfinni amerlanerpaani inissianut utaqqisut allattorsimaffii takisuujupput, taamaammat piffissaalluartillugu inissiamik qinnuteqartariaqarputit. Nuunnissat sioqqullugu inissiamik peqareersinnaaguit isumassarsiatsialaassaaq. Inissiamik nassaaruit iserternermi qularnaveeqqusissummut, ineqarnermut aamma iserternermi aningaasartuutinut akiliissaatit. Taamaammat nuukkuit aningaasanik ileqqaagaqarsimanissat pingaartuuvoq. Inissiamut taperneqartarnissaq qinnutiginiarukku imaluunniit iserternermi qularnaveeqqusissummut aningaasanik taarsigassarsiniaruit assigisaanillu, nuunnissat sioqqullugu periarfissatit suunersut misissortariaqarpatit.


Iserternermi qularnaveeqqusissummut aamma inissiamik attartornermut akiliutip akilernissaanut aningaasassaqarpunga?
Iserternermi qularnaveeqqusissummut akiliutissap, siumoortumik inissiamik attartornermut akiliutissap aamma nuunnerup akilernissaa 50.000 kr.-it tikillugit naleqarsinnaavoq. Danmark-imi piumasarineqarsinnaammat iserternermi qularnaveeqqusissut qaammatinut pingasunut, saniatigullu siumoortumik ineqarnermut akiliutip qaammatinut pingasunut akilerneqassasut.


Suliffissaqarnikkut periarfissakka suunuku?
Kalaallit Nunaanni ilinniakkat ilaat Danmark-imi akuerisaanngillat. Tamanna suliffissamik pissarsiniarnermi ajornartorsiortitsisinnaavoq. Aallarnissat sioqqullugu Danmark-imi ilinniakkat akuerineqarsimanersoq paasisaqarfigereertariaqarpat. Imaassinnaavormi suliffittaarnissat sioqqullugu ilinniagarisat qaffassarfigisariaqarit.
Ullumikkut Danmark-imi suliffissaaleqineq qaffasippoq, taamaammat suliffissamik nassaarnissaq ajornarsinnaavoq. Pingaartumik ilinniarsimasuunngikkuit ilisarisimasaqarnallu suliffissamik nassaarniarninni ikiuussinnaasumik.


Danmark-imi kigutit suliaritinnerannut aningaasartuutit nammineerlunga akilertassavakka?
Kalaallit Nunaanni kigutit nakorsaannit suliaritinnerup, Danmark-imi kigutit nakorsaannit misissortinnermut nammineerluni akiliisoqartarpoq. Danmark-imi najugaqaruit peqqissutsimullu piumasaqaatit eqquutsillugit, Danmark-imi sygeforsikring-imut allatsissaatit taamaalillutillu kigutit nakorsaanut tapiissutinik pissarsisinnaalissallutit.

Danmark-imi sygeforsikring pillugu annertunerusumik uani atuagaqarsinnaavutit


Danmark-imut nuunnissara sioqqullugu ulluunerani paaqqinnittarfeqarnermut periarfissat misissussavakka?
Danmark-imut nuunnissat sioqqullugu ulluunerani paaqqinnittarfeqarnermut periarfissat misissornissaat isumassarsiatsialaassaaq. Inissamik qinnuteqarsinnaavutit una aqqutigalugu www.borger.dk. Maleruagassat piffissaliussallu kommunip aalajangersarsimasai malillugit illit meeqqavit allatsinnissaa angajoqqaatut isumagisussaavat.

Danmark-imi ulluunerani paaqqinnittarfiit pillugit annertunerusumik uani atuagaqarsinnaavutit


Danmark-imut nuunnissarput sioqqullugu meerarput atuarfeqarfimmut allatsissavara?
Danmark-imi sumi najugaqarnissarsi paasereerussiuk ilissi meeqqassi sumi atuarfeqarnissaat misissortariaqarparsi. Sumi najugaqarnersi aallaavigalugu meeqqap atuarfimmut sorlermut allatsissinnaanera aalajangiiffigineqassaaq. Taamaattoq atuarfik sorleq toqqarneqarsinnaanersoq inuit namminneq aalajangigassaraat, tamatumalu kingunerisaanik meeqqat atuarfianni inissaqartitsisumi sorlermi ilissi meeqqassi allatsinnissaa nammineerlusi toqqarsinnaavarsi. Eqqumaffigissavarsi meeraq meeqqat atuarfiannut allatsissammat una aqqutigalugu www.borger.dk

Meeqqat atuarfianni allatsinnissaq pillugu annertunerusumik uani atuagaqarsinnaavutit.


Dansk-isut oqalussinnaanera naammappa akuusinnaaninnut?
Nunami kalaallisut oqalussinnaasunik peqanngingajattumi, illit dansk-isut oqaatsit atorsinnaasatut pigisatit atorlugit akuusinnaanerlutit eqqarsaatigisariaqarpat. Kalaaliusutut nunami allamiut Danmark-imut nuuttut assigalugit dansk-isut ilinniartinneqarnissamut periarfissaqarputit. Paasissutissat annertunerusut kommunimi pissarsiarineqarsinnaapput.


Dansk-it kulturiannik inuiaqatigiinnerannillu sungiussisinnaavunga?
Kalaallit dansk-illu kulturii assigiinngitsorujussuusinnaasarput. Kulturikkut assigiinngissutsit misissuiffiginissaat isumassarsiatsialaassaaq. Kalaallit illui attaveqarfigikkit imaluunniit nuunnissat sioqqullugu Danmark-imi ilisimarisimasatit oqaloqatigikkit.


Ikiuisinnaasunik attaveqaateqarpunga?
Kalaallit Nunaannut naleqqiullugu imaasinnaavoq Danmark-imi inuit nalunngisat immaqaluunniit inuit attavigisartakkat killeqartut.
Eqqarsaatigissavat soorlu ullut ilaani napparsimaguit, meeqqavit paarsisussaanik ikiortissarsioruit inunnillu attaveqarneq ajornartorsiutigigukku, ilinnut inooqatigiinni inooqataanissamut ajornartorsiutaasinnaammat. Tamaattumik kaammattuissaagut Danmark-imi inoqatinnut attaveqarluarnissaq.


Danmark-imut nuunneq misigisassanik unammilligassanillu sunik nassataqassanersoq pillugu paasissutissat katersorsimavakka?
Danmark-imut nuunniarneq pillugu paasisaqarnerorusukkuit Sullissivik.gl-ip saniatigut kalaallit illuisa nittartagaataanni paasissutissanik ujarlersinnaavutit, soorluttaaq paasissutissat uani nassaarisinnaagitit www.udsattegroenlaendere.dk.
www.borger.dk-imi utoqqalinermi pensionisiaqalernissamut, pisortaniit ikiorsiissutit annertunerusumik atuarsinnaavatit, NemID-lu atorlugu inuit allattorsimaffiannut nalunaarsinnaavutit meeqqavillu paaqqinnittarfimmut imaluunniit atualernisaanut allatsillugit.
Innuttaasumut

sullissivik.gl-imut tikilluarit

Sullissivik Innuttaasumut isilerputit. Suliffeqarfiutilimmut nuunniaruit, qulaani ‘Suliffeqarfiutilimmut’ toqqassavat.