Til- eller afmeld natrenovation

Til- og afmeld her

Der findes specifikke oplysninger for din kommune.

Interval
Intervallet mellem tømning af dit tørkloset varierer alt efter hvor i kommunen du bor:
  • Bor du i Qaqortoq eller Narsaq kan du vælge at få dit tørkloset tømt 1 eller 2 gange om ugen
  • Bor du i Nanortalik tømmes dit tørkloset 3 gange om ugen

Særligt for septiktanke
Reglerne for hvem der skal tømme septiktankene varierer fra by til by:
  • Bor du i Qaqortoq skal du selv aftale tømning af septiktanken med din lokale entreprenør. Du skal dog betale til kommunen for tømningen
  • Bor du i Narsaq skal du benytte dig af den kommunale indsamlingsordning

Takster
Du kan finde taksterne i takstbladet nedenfor.

Takster 2021

Regulativ for natrenovation

Natrenovation er en del af den offentlige ordning, der hører under Affaldshåndtering. Affaldshåndtering drejer sig om hvordan vi skaffer os af med vores affald, så vi beskytter natur og mennesker mest mulig.

Natrenovation betyder, at fjerne latrin og sanitært spildevand fra alle former for toiletter.

Det er kommunens ansvar at alle de, der er med i natrenovationsordningen, får tømt deres toiletter, men det er dit ansvar, at du bliver meldt til (og af) natrenovationsordningen.

Har du et tørkloset og ønsker du at blive meldt til ordningen for natrenovation, skal tørklosettet være godkendt af kommunen. Det er dit eget ansvar, at anskaffe dig et tørkloset. Det er også dit ansvar som husejer eller lejer, at sørge for, at den person, der skal tømme dit tørkloset, har adgang til det.

Der må ikke smides andet affald i natrenovationssækken.

Der sættes en ny sæk i dit tørkloset efter hver tømning.

Du vil få tilsendt en regning fra din kommune.

Tilmelding, afmelding og ændring
For at til- eller afmelde dig natrenovation eller ændre f.eks. antallet af afhentninger skal du udfylde en blanket.

Har du NemID, kan du udfylde og sende blanketten online.

Har du ikke NemID, skal du aflevere den udfyldte blanket til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor.

Skrevet af: Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø
Postboks 161
3900 Nuuk

E-mail: pan@nanoq.gl
Telefon: (+299) 34 50 00
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.