Selvstyret opfordrer virksomheder, myndigheder og borgere til ikke at rejse - Læs mere informationer på nun.gl

Skiftesager ved dødsbo

Når en boligstøttehusejer dør, meddeler INI skifteretten om:
• Afdødes lån. Det kan f.eks. være et stående rente- og afdragsfrit lån, et konverteret lån, et omlagt lån, et selvbygger- eller medbyggerlån eller et almindeligt rentebærende lån
• Restgæld
• Eventuelle restancer
• Eventuelle medejere

Medmindre den afdødes familie eller medejer stadig bor i huset, bliver skifteretten som regel ansvarlig for boet og huset. Skifteretten vil herefter undersøge, hvem der skal arve huset.

Skal du arve et boligstøttehus, skal INI vurdere om du opfylder kravene i forordningen til at kunne eje et boligstøttehus og hermed kan beholde huset. Det kan f.eks. være om du:
• Kan eller vil leve op til kravet om bopælspligt
• Kan betale renter og afdrag på lånet og er i stand til at betale forsikring på huset
• I forvejen ikke ejer et boligstøttehus med lån fra Selvstyret
• Om du er livsarving eller ægtefælle til afdøde

Når skifteretten har vurderet sagen, får INI besked:
• Om medejer sidder i uskiftet bo
• Om arvinger overtager huset
• Om huset bliver overdraget til Selvstyret

Hvis du som medejer eller arving overtager huset, vil du fremover få sendt den månedlige terminsregning.

 

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.