Selvstyret opfordrer virksomheder, myndigheder og borgere til ikke at rejse - Læs mere informationer på nun.gl

Tilbagegivelse af boligstøttehus

Ejer du et boligstøttehus, som du ikke længere ønsker at bo i, kan du give dit hus tilbage til Selvstyret.

Ved fraflytning er der en række ting, du skal være opmærksom på i forhold til rengøring, afmelding af el, vand og varme samt opsigelse af forsikringer.

Efter tilbagegivelse af boligstøttehuset laver INI en låneopgørelse, for at finde ud af om du skal have penge tilbage eller om du skal betale en efterregning på grund af misligholdelse og markedsvurdering af huset.

 

Næsten alle boligstøttehusejere kan overdrage deres huse til Selvstyret.

Hvis du ejer et såkaldt kapitel 6 hus og altså ikke får tilskud til de månedlige ydelser, kan du dog ikke tilbagegive dit hus tilbage til Selvstyret. I stedet for tilbagegivelse skal du finde én, der vil købe huset og overtage din gæld i huset.

 

Er du interesseret i at give dit boligstøttehus tilbage til Selvstyret, skal du udfylde en skøde (begæring om overdragelse).

Ansøg om tilbagegivelse af boligstøttehus

Du skal sende eller aflevere skødet til din lokale INI boligbutik eller på bydekontoret. Du kan også henvende dig til boligbutikken for at få hjælp til at lave ansøgningen.

Når du tilbagegiver huset, skal du aflevere:
• Skødet på huset. Du og dine medejere skal huske at underskrive skødet
• Nøglerne til huset til din lokale boligbutik eller på bygdekontoret

Herefter sender INI det originale skøde til Registreringskontoret til afregistrering. Når skødet er registreret med Selvstyret som ejer, er du/I ikke længere ejere af huset.

 

Inden du flytter fra huset, skal du sørge for at:
• Huset er tømt for indbo
• Huset er rengjort og evt. affald er smidt ud
• Huset er sikret mod skade
• Afmelde husets el-, vand- og evt. varmemålere hos Nukissiorfiit
• Opsige din forsikring hos forsikringsselskabet

Når INI modtager nøglerne til huset, sørger INI for at sikre huset for yderligere skader ved f.eks. at:
• Tømme centralvarme- og vandanlæg
• Sætte skodder for vinduerne
• Tilmelde el-, vand- og varmemålere på vegne af Selvstyret

 

Når du har givet dit hus tilbage til Selvstyret, laver INI en låneopgørelse for at finde ud af om du skal have penge tilbage for huset eller skal have en opkrævning.

Først markedsvurderes huset. Det vil sige, at der fastsættes en markedsvurderingspris for huset. Herefter trækkes eventuel restgæld og restancer fra markedsvurderingsprisen.

Når INI har lavet låneopgørelsen sender de den til dig sammen med kopi af markedsvurderingen:

Hvis du får en opkrævning, har du mulighed for at søge om at få gælden eftergivet. Du skal søge om at få din gæld eftergivet senest én måned efter, at du har modtaget låneopgørelsen. Hvis du ikke søger inden da, indberetter INI din gæld til pantefogeden, som vil tvangsinddrive gælden.

 

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.