Selvstyret opfordrer virksomheder, myndigheder og borgere til ikke at rejse - Læs mere informationer på nun.gl

Mislighold af boligstøttelån

INI administrerer boligstøtteordningen på vegne af Selvstyret. Det betyder, at det er INI, der opkræver afdrag på lånet og sender rykkere.

Hvis du kommer bagud med betalingerne, får du en rykker fra INI. Udover det du skylder, skal du betale 50 kr. i rykkergebyr og 2 % af det beløb, du skylder ud over 1.000 kr.

Umiddelbart efter du har modtaget rykkeren, skal du betale restancen eller henvende dig til din lokale INI boligbutik for at indgå en aftale om en afdragsordning. Du kan også søge om at konvertere eller omlægge dine lån og restancer. For at kunne det, skal du dog leve op til visse betingelser.

Læs mere om omlægning af boligstøttelån og forfaldne ydelser

 

Hvis du ikke henvender dig til INI, 4 uger efter, du har modtaget rykkeren, sender INI en påkravsskrivelse til dig. Det betyder, at du skal betale hele restgælden og restancerne på én gang.

Du kan kun blive boende i huset, hvis du enten betaler hele restancen eller kan dokumentere overfor INI, at din husstandsindkomst gør dig berettiget til at få konverteret eller omlagt dine lån og restancer.

 

Hvis du ikke reagerer eller udviser nogen form for betalingsvilje, efter du har modtaget påkravsskrivelsen, stævner INI dig i kredsretten med krav om tilbagetagelse af huset.

Når kredsretten har afgjort din sag, bliver det meddelt til INI, som herefter henvender sig til dig. Afgørelsen kan f.eks. være, at du skal give dit hus tilbage til Selvstyret inden 4 uger fra den dag, hvor retsmødet blev holdt.

Skal du give dit hus tilbage, skal du henvende dig til din lokale INI boligbutik eller på bygdekontoret. Her kan du få hjælp til at tilbagegive huset og til at afmelde husets el-, vand- og evt. varmemålere samt forsikringer.

 

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.