Selvstyret opfordrer virksomheder, myndigheder og borgere til ikke at rejse - Læs mere informationer på nun.gl

Beboerdemokrati

En INI lejebolig er en offentlig lejebolig, som enten er ejet af Selvstyret eller kommunerne og som administreres af INI. Det vil sige, at INI tager sig af meget af det praktiske omkring boligen. Du kan dog som lejer hos INI også selv være med til at præge din beboerafdeling. Det kaldes beboerdemokrati.

Alle INI lejeboliger er delt op i boligafdelinger, som hver har en afdelingsbestyrelse. Beboerdemokratiet sikres igennem afdelingsbestyrelsen og til afdelingsmøderne.

Hver boligafdeling råder over en vis sum penge. Det er afdelingens penge og derfor kan du og dine naboer på afdelingsmøderne komme med forslag til og beslutte hvad pengene skal bruges til. Afdelingsbestyrelsen er ansvarlig for at lave et budget over beboermidlerne. Budgettet skal afleveres til din lokale INI for at blive godkendt.

 

Afdelingsbestyrelsen kan gennemgå og udtale sig om afdelingens driftsbudget og årsregnskab, inden det skal godkendes hos ejeren af bygningen.

Inden for rammerne af driftsbudgettet kan afdelingsbestyrelsen komme med forslag til f.eks.:
• Vedligeholdelse
• Fornyelse
• Brug og drift af fælleslokaler
• Etablering af fritidsaktiviteter


Valg af afdelingsbestyrelse
Beboerne i en boligafdeling vælger afdelingsbestyrelsen på et årligt ordinært møde:
• I boligafdelinger med op til 500 boliger vælges 1 formand og 2 bestyrelsesmedlemmer
• I boligafdelinger med mere end 500 boliger, kan der vælges yderligere 2 medlemmer
• Derudover skal der vælges en suppleant for formanden og for bestyrelsesmedlemmerne, hvis det er muligt

Hverken formanden eller bestyrelsesmedlemmerne får betaling for at sidde i bestyrelsen.

Bemærk
Ofte vil en repræsentant fra INI deltage på bestyrelsesmøderne.

INI prøver så vidt muligt at hjælpe med at holde kurser og konferencer for afdelingsbestyrelserne.

 

Det er afdelingsbestyrelsens opgave at fortælle INI om de ønsker, afdelingens beboere har fremført på afdelingsmøderne. På afdelingsmøderne kan beboerne f.eks. diskutere:
• Istandsættelse og tekniske spørgsmål om boligafdelingen
• Spørgsmål om boligafdelings økonomi og beboermidler
• Kurser og lignede for afdelingsbestyrelsen
• Udarbejdelse af eventuelle tilføjelser til ordensregler

Afdelingsbestyrelsen er ansvarlig for at lave mødereferater. INI hjælper gerne med at skrive, oversætte, trykke og uddele alle afdelingens materialer til beboerne.

 


Afdelingsbestyrelsens medlemmer arbejder ud fra 5 principper:
1. Du er valgt til at træffe beslutninger og planlægge – ikke til at administrere. Det er INI, der er administrator
2. Du er valgt som tillidsrepræsentant for alle beboerne – også for tilflyttere udefra. Du skal varetage alle beboernes interesser
3. Du er beboernes kontaktled til INI
4. Du skal fungere som igangsætter af aktiviteter i afdelingen. Du skal ikke nødvendigvis udføre alle praktiske opgaver selv. Opgaverne kan uddelegeres til andre interesserede beboer
5. Du skal vide og vise at andre beboeres holdninger og meninger er lige så meget værd som dine, også selvom du sidder i afdelingsbestyrelsen

De 5 principper har til formål at sikre beboerdemokrati.

 

For at beboerdemokratiet kan fungere godt er det vigtigt, at medlemmerne i afdelingsbestyrelsen har et frugtbart samarbejde og en tæt og tillidsfuld kontakt til beboerne.

Afdelingsbestyrelsen skal afholde mindst et afdelingsmøde om året, hvor du har mulighed for at deltage og dermed få indflydelse. Du kan f.eks. få indflydelse på hvad der skal laves og istandsættes, der hvor du bor.

Afdelingsbestyrelsen er ansvarlig for at tilrettelægge og invitere alle beboere til afdelingsmøderne.

Du kan også selv tage initiativ til et afdelingsmøde. Vil du gerne afholde et afdelingsmøde, skal du:
• Kontakte din lokale INI boligbutik, som vil hjælpe dig med at indkalde til mødet
• Senest indkalde beboerne, INI og boligejer 4 uger inden mødet afholdes
• Sørge for at boligejer, INI og alle lejere i boligafdeling har adgang til mødet

 

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.