Selvstyret opfordrer virksomheder, myndigheder og borgere til ikke at rejse - Læs mere informationer på nun.gl

Ansøg om boliggaranti

En INI lejebolig er en offentlig lejebolig, som enten er ejet af Selvstyret eller kommunerne og som administreres af INI. Det vil sige, at INI tager sig af meget af det praktiske omkring boligen, som f.eks. at stille boliggaranti.

Der kan være mange gode grunde til, at man skal være væk fra sin bolig i længere tid. Det kan f.eks. være på grund af uddannelse eller sygdom. Da det kan være en stor udgift at betale for en bolig, du ikke bruger, kan du få boliggaranti, mens du er væk. Det betyder, at du skal opsige dit lejemål, men til gengæld har ret til at få en anden bolig, når du kommer tilbage.

Du kan få boliggaranti for mindst 3 måneder og højest ét år ad gangen.

 

Vil du have boliggaranti, skal du udfylde og underskrive blanketten Ansøgning om boliggaranti.

Ansøgning om boliggaranti

Du skal sende eller aflevere ansøgningen til din lokale INI boligbutik, senest én måned før du flytter fra din bolig.

Når du har søgt om boliggaranti, bliver du skrevet op på en boliggarantiliste. Det koster 100 kr. om året at være skrevet op på boliggarantilisten.

 

Som udgangspunkt kan du højest få boliggaranti i ét år. Du kan dog forlænge din boliggaranti, hvis dit fravær skyldes:
• Uddannelse
• Sygdom
• Midlertidig forflyttelse
• Anstaltsanbringelse

Hvis du vil forlænge din boliggaranti, skal den genbekræftes. Det gør du ved, at:
• Sende dokumentation for, hvorfor du stadig er væk til din lokale INI boligbutik
• Betale et genbekræftelsesgebyr

Bemærk
Mindst 3 måneder før du vil have en bolig tilbudt igen, skal du skriftlig give INI besked herom.

 

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.