Selvstyret opfordrer virksomheder, myndigheder og borgere til ikke at rejse - Læs mere informationer på nun.gl

Ansøg om fremleje

En INI lejebolig er en offentlig lejebolig, som enten er ejet af Selvstyret eller kommunerne og som administreres af INI. Det vil sige, at INI tager sig af meget af det praktiske omkring boligen, som f.eks. at håndtere fremleje.

Der kan være mange gode grunde til at man skal være væk fra sin bolig i længere tid. Det kan f.eks. være på grund af uddannelse eller sygdom. Da det kan være en stor udgift at betale for en bolig, du ikke bruger, kan du fremleje den, mens du er væk. Det betyder, at andre flytter ind i din bolig, mens du ikke bor der.

Du skal selv finde den eller de personer, som skal bo i din bolig.
Du skal fremleje din bolig i mindst 3 måneder og højest i 12 måneder. Du har dog mulighed for at søge om fremleje i længere tid end 12 måneder, hvis du er væk på grund af:
• Uddannelse
• Sygdom
• Midlertidig forflyttelse
• Anstaltsanbringelse

Inden du må fremleje din bolig, skal du have tilladelse af INI.

Hvis du bor i en personalebolig, skal din arbejdsgiver tillade, at du fremlejer boligen.
Når du fremlejer din bolig, har du stadig hele ansvaret for boligen. Det betyder, at du f.eks. har ansvaret for:
• At huslejen samt varme- og vandregninger bliver betalt til tiden
• At skader på boligen, som er forårsaget af fremlejeren, bliver udbedret

Du må ikke opkræve mere i husleje fra din fremlejer, end du selv betaler. Hvis du fremlejer boligen fuldt ud møbleret, må du dog lægge 10 % af huslejen oveni som betaling for at stille møbler til rådighed.

Du har også ret til at kræve et depositum, som skal dække eventuelle udgifter til skader på lejligheden, som er forårsaget af fremlejeren. Depositum og forudbetalt husleje må tilsammen højst udgøre 6 måneders husleje.
Hvis du gerne vil fremleje din bolig, skal du udfylde blanketten Ansøgning om fremleje.

Ansøgning om fremleje

På blanketten skal du skrive:
• Hvem der fremlejer din bolig
• Hvor mange der skal bo i boligen
• Hvor lang tid fremlejen skal vare
• Hvad prisen er for at bo til fremleje
• Hvorvidt der betales depositum
• Hvad din adresse er, mens din bolig er fremlejet

Du skal aflevere eller sende blanketten til din lokale INI boligbutik.

Når du er blevet godkendt til at fremleje din bolig, får du en fremlejekontrakt, som du og fremlejeren skal underskrive.
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.