Namminersorlutik Oqartussat suliffeqarfinni, pisortaqarfinnilu sulisut, innuttaasullu kaammattorpai angalassannginnerannik - Paasissutissat annertunerusut nun.gl-imi atuarsinnaavatit

Attartorunnaaneq inigisamillu nuunneq

INI-p inissiaataa attartortittagaq tassaavoq pisortat inissiaataat attartortittagaq, Namminersorlutik oqartussanit imaluunniit kommuninit pigineqartoq aammalu INI-mit aqunneqartoq. Tassa imaappoq, INI-p inissiamut tunngasut nalinginnaasut amerlasuut isumagisarpai, assersuutigalugu Namminersorlutik Oqartussat kommunillu sinnerlugit inimik attartorunnaarnermut nalunaarutit suliaralugit.

INI aqqutigalugu inissiaq attartukkat qimallugu nuunniaruit attartorunnaarlugu nalunaarutigissavat.

Inigisannit nuunnermi INI-p inissiamut tunngasut nalinginnaasut amerlasuut isumagissavai, ilaatigut illit peqataatillutit, soorlu:
• Nuunnermi nakkutigineqariartornerani eqqiarneqarsimaniassammat inissiaq illit nammineerlutit eqqiassavat.
• Nuukkuit inissiap iserterfigineqarneratut iluarsaanneqassaaq. Inissiap iserterfigineratut illit nammineerlutit iluarsaannissaanut periarfissaqarputit.
• Nuunnermi nakkutilliinermut nalunaarusiortoqassaaq, illillu inigisavit qimannerani nakkutiginnittoqarneranut piumaguit peqataasinnaavutit. Tamannali piumasaqaataanngilaq.
• Inigisap qimannerani iserterfigineqarneratut iluarsartuunneqassanersoq nalilerneqassaaq, matumani nalinginnaasumik nungullarnerit nutaanngiliartornerillu kiisalu paarinerlutaqarsimappat iluarsaallugit.
• Inigisap iserterfigineqarneratut iluarsaanneqareerpat, inaarutaasumik naatsorsuisoqassaaq, tassanilu paasineqassaaq qularnaveeqqutitut akilikkannit sinneruttunik aningaasassaqarnersutit imaluunniit akiligassaqalersimanersutit

 

INI aqqutigalugu inimit attartukkannit nuunniaruit attartorunnaartutut nalunaassaatit. Taamaaliussaatillu Attartukkap atorunnaarsinnera pillugu immersugassap immersorneratigut.

Attartukkap atorunnaarsinnera

Immersugassaq immersoreerukku atsioreerukkulu, najukkanni INI-p allaffeqarfianut tunniutinngikkukku nassiutissavat.

Attartorunnaarnissamut ilimasaarineq
Inigisat kingusinnerpaamik qaammatip naajartorneranut qaammamik ataatsimik sioqqutsillutit ilimasaarinikkut attartorunnaarniarlugu nalunaarutigissavat. Assersuutigalugu juunip 17-ianni inigisat attartorunnaarniarlugu nalunaarutigigukku, juunip qaammataa tamaat kiisalu juulip qaammataa tamaat ilanngullugu inimut akiliuteqassaatit. Aamma tamanna atuutissaaq naak inigisamut nutaamut juulip 1-ni iserteraluaruit.

Attartortitseqqinneq
Inigisat iserterfigeriaannanngorpat attartorteqqinnissaanut INI pisussaaffeqarpoq. Assersuutigalugu illit juunip 17-iani attartorunnaarniarlugu nalunaarutigigukku juunillu 30-ani nuullutit, taava juulip 15-iani imaluunniit iserterfigeriaannanngorsimassappat juulip 1-ni allamut INI-p attartorteqqinniassavaa. Tamanna iluatsissappat attartortussap nutaap inigisap tigunissaanut inimut taamaallaat akiliuteqassaatit.

 

Nuukkuit inigisat illit nammineerlutit eqqiassavat. Illit minnerpaamik
• Kissarsuut, pladit ristitaalu eqqiassavatit
• Kissarsuutip tunua eqqiassavat
• Sikaaviit qaavisigut iluisigullu asattussavatit
• Emhætte filterialu ilanngullugit salissinnaapput
• Igalaat salillugit
• Suut tamaasa qaavi asattorlugit, matut, matserfiit naqqullu killingi ilanngullugit
• Uffarfik peqqissaarullugu eqqiarlugu
• Nateq peqqissaarullugu eqqiarlugu
• Qui imaarlugu sanerlugulu

Inigisat nakkutigiartorneqareerpat iluamik eqqiarsimanerit nakkutilliiartortup nalilissavaa. Taamaaliorsimanngikkuit inuussutissarsiutigalugu eqqiaasartut INI-p eqqiaatikkiartussavai.

 

Inigisannut iserteravit nalinginnaasumik iluarsaanneqariigaavoq. Nuukkuit iserterfigineratut iluarsaanneqaqqissaaq. Tassa imaappoq:
• Iikkat qilaallu tamarmik qaqortumik qalipassapput
• Nateq tamarmi lakkersimassaaq

Illit nammineerlutit inigisat iserterfigineratut iluarsaassinnaavat. Illit nammineerlutit iserterfigineratut iluarsaanniarukku imaluunniit ilaannaa suliariniarukku, suliaq naammassissaaq, taamaalippat inigisavit qimannerani nakkutigiartorneranut atatillugu akuerineqarniassammat.

Aamma INI aqqutigalugu inigisavit iserteqqaarfigineratut iluarsaannissaanut sanasunit suliarineqarnissaanut inniminniisitsisinnaavutit. Sanasunut akiligassamut qularnaveeqqummut akiliutinnit ilanngaaffigitissaatit nuunnerminilu naatsorsuutikkut takuneqarsinnaassalluni.

 

Inigisannit nuukkuit iluarsartuunneqassaaq, iluarsartuunneqarneranilu nalinginnaasutut suliarineqassaaq, tassa imaappoq, qimakkukku iserteqqaarnittulli iluarsaanneqassaaq. Inissiaq qanoq iluarsartuunneqassanersoq paasiniarlugu INI-mit nakkutilliisumit alakkarterneqassaaq. Najukkanni INI-p allaffeqarfianit alakkarterneqarnissaa pillugu qaqugu pissanersoq nammineq isumaqatigiissusiorfigissavat.

Nuunnermi nakkutilliisoqarnerani illit nakkutilliiartortoq peqatigalugu inigisat tamaat misissussavat. Nakkutilliiartortoq nakkutilliinerminut nalunaarusiussaaq, tassa iserterfigineqarneratut qimannissaanut inigisami suut suliarineqassanersut allaaserineqassalluni. Nalunaarusiami ilaatigut nalinginnaasumik iluarsartuussineq, nungullarnerit nutaanngilinerit kiisalu paarsinerlunnerit allaaserineqassapput.

Nakkutilliisup nuunnermi nalunaarusiaq amigaatit pillugit allattorsimaffimmut imaluunniit iserternermi nalunaarusiamut naleqqersuutissaqaleruni aningaasartuutissat qanoq agguataarneqassanersut nakkutilliiartortup nalilissavaa.
Ajoqutaasinnaasunik amigaataasinnaasunillu peqassappat, nungullariartortunut nutaanngiliartortunullu ineqarnermut immikkoortortaqarfiup aningaasartuutaattut suliarineqassapput.

Nakkutilliinermi nalunaarusiaq ilinnit nakkutilliiartortumillu atsiorneqassaaq. Tassa imaappoq atsiornikkut uppernarsassavat:
• Nakkutilliinermi peqataasimasutit
• Iluarsartuussinermi suut akilissanerlugit paasisimassavatit
• Ullormi nakkutilliiffiusumi inigisat qimassavat, kisianni attartorunnaarnermut piffissarititaasoq tamaat ineqarnermut akiliuteqarfigissallugu.

Nakkutilliinermi nalunaarusiami allaqqariinngippata, aamma ilanngullugit allassavatit:
• Najukkat nutaaq, taamaalinikkut nuunnermi nalunaarusiaq sullissisumit najukkamut eqqortumut nassiunniassammagu
• Kontuit normua, iluarsartuussinerup kingorna aningaasanik sinneqartooruteqassagaluaruit INI-p kontunnut ikiniassammatigit

Nakkutilliiartortumit apeqqutigineqakkajuttut tassaapput:
• Innaallagissamik, imermik kiassarnermillu atuiunnaarnerit nalunaarutigisimanerit, tassa illit nammineq akisussaaffigissavat
• Inigisat kiassaateqarfeqarpat kiassaatip uulialersussagit
• Inigisat imermut tankeqarpat imermut tanki imermik immissavat

Malugiuk
Nakkutilliinermi nalunaarusiaq kingusinnerusukkut allanngortinneqarsinnaanngilaq. Illit nammineerlutit inigisavit nakkutigiartornerani peqataasinnaanngikkuit pitsaasuussaaq ikinngutit imaluunniit alla tatigisat illit sinnerlutit peqataajartoqqusinnaavat.

Nakkutilliinermut takkutinngikkuit aamma takkuttussaanak illit sinnerlutit alla takkuteqqusimanngikkukku, nakkutilliisussap inuk alla peqatigalugu inigisat illit sinnerlutit nakkutilliiartortoq nakkutilliiartussaaq. Tamanna ima isumaqarpoq, nakkutilliinermi nalunaarusiaq illit peqatiginak suliarineqassaaq.

Nakkutilliiartorluni nalunaarusiornermi inissianik nalinginnaasumik nungullariartortitsineq nutaanngiliartornerlu, aamma paarsinnginneq/aserorterineq immikkoortinneqartarput. Tamakku qanoq annertutigisumik akiliinissannut sunniuteqassaaq.

Nalinginnaasumik inissiamik nungullartoorneq aamma nutaanngiliartorneq
Soorunami nalinginnaasumik nungullarneq nutaanngiliartornerlu avaqqunneqarsinnaanngillat. Taamaattumik nalinginnaasumik iluarsartuussinertaa ineqarnermut immikkoortortaqarfinnit akilerneqassaaq.

Inigisami qaammatit tamaasa najugaqarninni nalinginnaasumik iluarsartuussinermut aningaasartuutit 1 %-ii ineqarnermut immikkoortortaqarfiup akilertarpaa. Assersuutigalugu ukiut pingasut avillugit (qaammatini 30-ni) najugaqarsimaguit, nalinginnaasumik iluarsartuussinermut tunngatillugu ineqarnermut immikkoortortaqarfik 30 %-imik aningaasartuuteqassaaq. Illit nammineerlutit inissiaq iluarsartuukkukku, inissiap iluarsartuunnissaanut atortut pisiavit 30 %-imik ilanngaatigineqassapput. Matumani assersuutigalugu qalipaassutinut qalipaatinullu.

Inigisanni qaammatini 100-ni najugaqarsimaguit nalinginnaasumik iluarsartuussinermut aningaasartuutit tamakkiisumik, tassa 100 %-imik, ineqarnermut immikkoortortaqarfiup akilissavai, illillu taamaallaat akiligassarivatit:
• Ineqarnermut akiliutitut akiitsut
• Paarsinerlunneq aserorterinerlu

Inigisami paarsinerlunneq aserorterinerlu
Inigisanni najugaqarninni inigisap iluata aserfallatsaaliornissaa akisussaaffigaat. Tamanna ima isumaqarpoq, paarsinerlunneq aserorterinerlu peqqutaallutik ajortissimasut iluarsartuunneri illit nammineq akilissavatit.

Paarsinerlunneq aserorterinerlu tassaasinnaapput:
• Matu aserorsimappat
• Erruivimmik ikkussinermut atatillugu igaffimmi sikaavimmik aseruisoqarsimappat
• Perusuersartarfik kalkinissimappat
• Aalisagaaqqanut uumatitsivik ernarsimalluni nateq ajortissimappat

Inigisanni najugaqartillutit allat paarsinerluttut aserorterisullu akisussaaffigaatit. Assersuutigalugu meeqqavit imaluunniit pulaartuit piaarinani igalaaq aserorsimappagu taarsersortinnissaa illit nammineq akilissavat.

 

Inigisat iserterfigeriaannanngorlugu suliarineqareerpat sanasullu akiligassap allagartaa INI-mut nassiutereersimallugu, nuunnermut naatsorsuutit sullissisunnit suliarineqassaaq.

Iluarsartuussinermut akiitsut aningaasartuutillu qularnaveeqqummit ilanngaanikkut INI naatsorsuusiussaaq. Aningaasartuutit tassaasinnaapput uunga:
• Ineqarnermut akiitsut
• Eqqiaaneq
• Nalinginnaasumik iluarsartuussineq
• Inissiami aserortersimasanik paarsinerluinermullu iluarsaassineq

Iluarsartuussinerup kingorna nuunnermi naatsorsuutitigut takuneqarsinnaassaaq aningaasanik suli pissaqarnersutit. Suli aningaasassaqaruit aningaaserivimmi kontunnut nuunneqassapput. Qularnaveeqqutitut akiliutigisat tamaat utertinneqassaaq ima pisoqassappat:
• Inigisat nammineerlutit nalinginnaasumik iluarsaassimagukku
• Nalinginnaasumik iluarsaassineq nakkutilliisup akuerisimappagu
• Allanik aningaasartuuteqanngippat
• Akiitsoqanngikkuit

Iluarsartuussinermut aningaasartuutit qularnaveeqqutinnit qaffasinneruppat, akiligassap sinnerata akilernissaanut girokortimik nassinneqassaatit.

Malugiuk
Kiassarnermut imermullu akiligassat aatsaat ukiumut inaarutaasumik atuaanermut atatillugu suliarineqassapput. Imaassinnaasoq imermut kiassarnermullu kingusinnerusukkut akiligassarsisutit. Taamaattumik nuukkuit najukkat nutaaq INI-mut nalunaarutigissavat.

 

Innuttaasumut

sullissivik.gl-imut tikilluarit

Sullissivik Innuttaasumut isilerputit. Suliffeqarfiutilimmut nuunniaruit, qulaani ‘Suliffeqarfiutilimmut’ toqqassavat.