Oplysninger til INI boligsøger

INI administrerer lejeboliger ejet af Grønlands Selvstyre og kommuner. Med omkring 160 medarbejdere på tværs af lokalafdelinger i Vestgrønland administrerer INI næsten 9.000 lejeboliger.

Som boligsøger kan du skrive dig op til INIs boligventeliste.

Ventelisten sikrer fortrinsret til dem med som har stået længst på ventelisten ved ansøgning om lejeboliger.

Du kan tilmelde dig flere ventelister ved at købe et ventelistenummer. Ventelisterne er opdelt efter byer/bygder og selskab, samt i Selvstyre- og kommuneejede.

Vil du søge om optagelse på boligventeliste, skal du udfylde blanketten "Opskrivning til venteliste" og sende den til ini@ini.gl eller aflevere den til din lokale INImut.

Blanketten kan sendes til ini@ini.gl eller afleveres personligt i INImut efter tidsbestilling.

Du kan allerede skrive dig op som boligsøgende, når du er fyldt 15 år. Men du har først ret til at få tilbudt en lejebolig, når du er fyldt 18 år.

 

Du kan søge bolig via selvbetjeningen eller opdaterer dine boligønsker, hvis du er eksisterende boligsøger.

INIs selvbetjening for boligsøger

Ventelistegebyret er 100 kr. pr. liste. Gebyret er gældende for det aktuelle kalenderår.
Det betyder, at det koster det samme, uanset om du skriver dig op i januar eller november. Det betyder også, at ventelistenummeret bliver fornyet hvert nytår.
Vi sender girokortet sidst på året. Fristen for at betale og dermed genbekræfte din status som boligsøgende er den 31. december.

Som boligsøger kan du benytte selvbetjeningen for at få hurtigere og lettere ekspedition – helt uafhængigt af INIs åbningstider og svartid.

I selvbetjeningen kan du:

  • Skrive dig på ventelisten
  • Se din ventelisteplacering
  • Se dine boligtilbud
  • Se de ledige boliger
  • Sætte din opnotering i bero

Læs her hvordan du kan oprette dig som bruger: INIs selvbetjening

Når en bolig bliver ledig, prioriterer vi at tilbyde den til de personer på ventelisten, som tilhører den respektive boligafdeling. Blandt dem, der melder interesse, får den, der har stået længst som boligsøgende, tilbudt boligen.
Når du har fået et boligtilbud via e-mail, vil du også kunne se det via vores selvbetjening.
Vi sender boligtilbuddet til flere på én gang, for at hurtigere at tildele de ledige boliger til boligsøgerne, dermed minimeres ventetiden på en bolig.
Når du modtager et boligtilbud, skal du svare inden for syv kalenderdage. Hvis vi ikke får svar fra dig inden for deadline, fortolker vi det som manglende interesse fra din side.
Den tredje gang du ikke besvarer et boligtilbud, bliver din opnotering sat i bero.
Depositummet svarer til tre måneders husleje. Depositum skal betales inden du flytter ind i ejendommen. Det er muligt at afbetale depositum efter aftale.
Når du flytter ind, skal du lave en fejl- og mangelliste. Listen er din dokumentation for, at disse fejl og mangler ikke er opstået imens du boede i boligen, og at du derfor ikke skal betale for udbedringen. Husk derfor at gemme listen over fejl og mangler, så længe du bor i boligen.
Du får depositummet tilbage, når du er fraflyttet og vi har foretaget et fraflytningssyn, samt modtaget og beregnet fakturaer fra eventuelle håndværkere.

Skrevet af: INI A/S

INI A/S
Postboks 1020
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 10 00
E-mail: ini@ini.gl
Hjemmeside: www.ini.gl

Tidsbestilling:
Bestil tid hos en beboerkonsulent eller økonomirådgiver via vores hjemmeside: Tidsbestilling
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.