Ejerforeninger – Generelt om

Enhver ejendom med mere end en ejerlejlighed skal have en ejerforening.

Du er som ejer af en ejerlejlighed automatisk medlem af ejerforeningen – lige meget om du køber din lejebolig via lejer til ejer ordningen eller om du køber en ejerlejlighed på det almene boligmarked.


Ejerforeningens formål
Ejerforeningens formål er at administrere den fælles ejendom og øvrige fællesanliggender for medlemmerne. Medlemmerne er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen.


Generalforsamling
Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. Beslutninger på generalforsamlingen er træffes ved stemmeflertal. Hver lejlighed har én stemme.


Ejerforeningsbidrag
Som medlem af en ejerforening skal du betale et ejerforeningsbidrag. Bidraget dækker fællesudgifter til blandt andet

 • drift og vedligeholdelse af ejerforeningens grund, fællesbygninger, fællesindretninger, tekniske installationer samt til fælles forsynings- og serviceordninger, f.eks. renovationer og antennedrift
 • vej- og snerydningsudgifter
 • forsikringspræmier
 • review af regnskab
 • udgifter til administration
 • bidrag til eventuelle henlæggelser


Hvor meget du skal betale i ejerforeningsbidrag afhænger af:

 • Budgettet for det kommende års udgifter. Budgettet er lagt af ejerforeningens bestyrelse eller af administrator på bestyrelsens vegne og godkendt på en generalforsamling
 • Størrelsen på dit boligareal i forhold til ejerforeningens samlede boligareal. Udgør dit boligareal f.eks. 1/20 af ejerforeningens samlede boligareal, så er dit bidrag 1/20 af det samlede ejerforeningsbidrag


Vedligeholdelse
Ejerforeningen foretager forsvarlig udvendig fornyelse og vedligeholdelse, herunder fornyelse og udvendig vedligeholdelse af

 • døre mod fællesarealer
 • udvendige ruder og vinduer
 • udvendige altaner
 • elevatorer
 • fællesforsyningsledninger
 • fællesinstallationer, herunder fælles varmeanlæg


Du må ikke uden bestyrelsens samtykke

 • ændre, reparere eller male ejendommens ydre, ydersiderne af vinduer eller døre mod fællesarealer
 • eller opsætte f.eks. antenner, skilte eller reklamer


Den indvendige vedligeholdelse af din ejerlejlighed er derimod dit eget ansvar.

Skrevet af: Departementet for Boliger og Infrastruktur

Kommuneqarfik Sermersooq
Postboks 1005
3900 Nuuk
Telefon: 36 70 00
Fax: 31 11 51
E-mail: kommuneqarfik@sermersooq.gl
Hjemmeside: www.sermersooq.gl

Arsuk Borgerservice
B-820
Postboks 60
3932 Arsuk

Telefon: (+299) 68 50 51 / 68 50 22
Fax: (+299) 68 51 39
E-mail: arsuk@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15

Isortoq Borgerservice
B - 382
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 57 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Ittoqqortoormiit Borgerservice
B-118
Postboks 505
3980 Ittoqqortoormiit

Telefon: (+299) 99 10 77
Fax: (+299) 99 10 74
E-mail: kl@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag: 10 – 14
Onsdag: Lukket

Ivittuut borgerservice
Postboks 82
3930 Kangilinnguit
Telefon.: (+299) 69 10 77
Fax: (+299) 69 10 73
E-mail: ivittuut@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Alle hverdage: 8 - 16

Kapisillit Borgerservice
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 35 96 32
Fax: (+299) 35 96 13
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 12

Kulusuk Borgerservice
B - 178
3915 Kulusuk
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 69 80
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10-15

Kuummiut Borgerservice
B - 1156
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 40 27
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10-15

Borgerservice Nuuk
Kuussuaq 2
Postboks 1005
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 36 79 00
E-mail: innuttaasunut@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Onsdag: 10 – 15
Torsdag: 12 – 17
Fredag: 10 – 12
Paamiut Borgerservice
Poul Ibsenip Aqq. 6
Postboks 93
3940 Paamiut

Telefon: (+299) 36 76 00 / 36 76 77
Fax: (+299) 68 14 48
E-mail: paamiut@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15
Qeqertarsuatsiaat Borgerservice
B-155
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 35 90 22
Fax: (+299) 35 91 26
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Onsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15

Sermiligaaq Borgerservice
B - 196
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 54 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Tasiilaq Borgerservice
Nappartsimavimmut B - 1200
3913 Tasiilaq
Postboks 120
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 10 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10 - 15

Tiniteqilaaq Borgerservice B - 518 A
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 64 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Iserit A/S
Issortarfimmut 1 B
Postbox 1539
3900 Nuuk

Telefon: 36 30 00
Fax: 36 30 19
E-mail: iserit@iserit.gl
Hjemmeside: www.iserit.gl
Iserit A/S
Postbox 11
3980 Illoqqortoormiut

Telefon: 36 30 00
Fax: 36 30 19
E-mail: iserit@iserit.gl

Åbningstider
Mandag 10:00 – 12:00
Tirsdag 10:00 – 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 10:00 – 14:00
Fredag 10:00 – 12:00
Iserit A/S
Issortarfimmut 1 B
Postbox 1539
3900 Nuuk

Telefon: 36 30 00
Fax: 36 30 19
E-mail: iserit@iserit.gl

Åbningstider
Mandag 09:00 – 12:00
Tirsdag 09:00 – 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 12:00 – 16:00
Fredag 09:00 – 12:00
Iserit A/S
Qipoqqaq B-955-002
Postbox 90
3940 Paamiut

Telefon: 36 30 00
Fax: 36 30 19
E-mail: iserit@iserit.gl

Åbningstider
Mandag 09:00 – 12:00
Tirsdag 09:00 – 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 12:00 – 16:00
Fredag 09:00 – 12:00
Iserit A/S
Ujuaap Aqqulaa B-1200
Postbox 28
3913 Tasiilaq

Telefon: 36 30 00
Fax: 36 30 19
E-mail: iserit@iserit.gl

Åbningstider
Mandag 10:00 – 12:00
Tirsdag 10:00 – 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 10:00 – 14:00
Fredag 10:00 – 12:00
Departementet for Boliger og Infrastruktur
Imaneq 1A - 601
Postboks 909
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: box909@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.