Ejerforeninger – Generelt om

Enhver ejendom med mere end en ejerlejlighed skal have en ejerforening.

Du er som ejer af en ejerlejlighed automatisk medlem af ejerforeningen – lige meget om du køber din lejebolig via lejer til ejer ordningen eller om du køber en ejerlejlighed på det almene boligmarked.


Ejerforeningens formål
Ejerforeningens formål er at administrere den fælles ejendom og øvrige fællesanliggender for medlemmerne. Medlemmerne er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen.


Generalforsamling
Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. Beslutninger på generalforsamlingen er træffes ved stemmeflertal. Hver lejlighed har én stemme.


Ejerforeningsbidrag
Som medlem af en ejerforening skal du betale et ejerforeningsbidrag. Bidraget dækker fællesudgifter til blandt andet

 • drift og vedligeholdelse af ejerforeningens grund, fællesbygninger, fællesindretninger, tekniske installationer samt til fælles forsynings- og serviceordninger, f.eks. renovationer og antennedrift
 • vej- og snerydningsudgifter
 • forsikringspræmier
 • review af regnskab
 • udgifter til administration
 • bidrag til eventuelle henlæggelser


Hvor meget du skal betale i ejerforeningsbidrag afhænger af:

 • Budgettet for det kommende års udgifter. Budgettet er lagt af ejerforeningens bestyrelse eller af administrator på bestyrelsens vegne og godkendt på en generalforsamling
 • Størrelsen på dit boligareal i forhold til ejerforeningens samlede boligareal. Udgør dit boligareal f.eks. 1/20 af ejerforeningens samlede boligareal, så er dit bidrag 1/20 af det samlede ejerforeningsbidrag


Vedligeholdelse
Ejerforeningen foretager forsvarlig udvendig fornyelse og vedligeholdelse, herunder fornyelse og udvendig vedligeholdelse af

 • døre mod fællesarealer
 • udvendige ruder og vinduer
 • udvendige altaner
 • elevatorer
 • fællesforsyningsledninger
 • fællesinstallationer, herunder fælles varmeanlæg


Du må ikke uden bestyrelsens samtykke

 • ændre, reparere eller male ejendommens ydre, ydersiderne af vinduer eller døre mod fællesarealer
 • eller opsætte f.eks. antenner, skilte eller reklamer


Den indvendige vedligeholdelse af din ejerlejlighed er derimod dit eget ansvar.

Skrevet af: Departementet for Boliger og Infrastruktur

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 704 100
Fax: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
Hjemmeside: www.kujalleq.gl

Alluitsup Paa Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 90 30
Fax: 61 90 77

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Ammassivik Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 73 77
Fax: 61 73 78

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Eqalugaarsuit Bygdekontor
3920 Qaqortoq
Telefon: 64 97 77
Fax: 64 97 08

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Igaliku Bygdekontor
3921 Narsaq
Telefon: 66 61 77
Fax: 66 61 27

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Administrationen i Nanortalik
Lundip Aqqutaa B-1060
Postboks 166
3922 Nanortalik
Telefon: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Administrationen i Narsaq
Erik Egedes Plads B-989
3921 Narsaq
Telefon: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Narsarmijit Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 85 77
Fax: 61 85 76

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Narsarsuaq Bygdekontor
3921 Narsaq
Telefon: 66 52 75
Fax: 66 55 75

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Rådhuset i Qaqortoq
Anders Olsensvej B-900
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

 

Qassiarsuk Bygdekontor
3921 Narsaq
Telefon: 66 50 26
Fax: 66 50 20

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Qassimiut Bygdekontor
3920 Qaqortoq
Telefon: 64 95 77
Fax: 64 95 98

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Saarloq Bygdekontor
3920 Qaqortoq
Telefon: 64 90 77
Fax: 64 90 33

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Tasiusaq Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 88 77
Fax: 61 88 55

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00

Aappilattoq Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 76 77
Fax: 61 76 78

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 10:00 – 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 – 15:00
Departementet for Boliger og Infrastruktur
Imaneq 1A - 601
Postboks 909
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: box909@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.