Der kan i øjeblikket ikke laves studielån pga. systemnedbrud, USF arbejder på at løse problemet.

Ejerforeninger – Generelt om

Enhver ejendom med mere end en ejerlejlighed skal have en ejerforening.

Du er som ejer af en ejerlejlighed automatisk medlem af ejerforeningen – lige meget om du køber din lejebolig via lejer til ejer ordningen eller om du køber en ejerlejlighed på det almene boligmarked.


Ejerforeningens formål
Ejerforeningens formål er at administrere den fælles ejendom og øvrige fællesanliggender for medlemmerne. Medlemmerne er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen.


Generalforsamling
Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. Beslutninger på generalforsamlingen er træffes ved stemmeflertal. Hver lejlighed har én stemme.


Ejerforeningsbidrag
Som medlem af en ejerforening skal du betale et ejerforeningsbidrag. Bidraget dækker fællesudgifter til blandt andet

 • drift og vedligeholdelse af ejerforeningens grund, fællesbygninger, fællesindretninger, tekniske installationer samt til fælles forsynings- og serviceordninger, f.eks. renovationer og antennedrift
 • vej- og snerydningsudgifter
 • forsikringspræmier
 • review af regnskab
 • udgifter til administration
 • bidrag til eventuelle henlæggelser


Hvor meget du skal betale i ejerforeningsbidrag afhænger af:

 • Budgettet for det kommende års udgifter. Budgettet er lagt af ejerforeningens bestyrelse eller af administrator på bestyrelsens vegne og godkendt på en generalforsamling
 • Størrelsen på dit boligareal i forhold til ejerforeningens samlede boligareal. Udgør dit boligareal f.eks. 1/20 af ejerforeningens samlede boligareal, så er dit bidrag 1/20 af det samlede ejerforeningsbidrag


Vedligeholdelse
Ejerforeningen foretager forsvarlig udvendig fornyelse og vedligeholdelse, herunder fornyelse og udvendig vedligeholdelse af

 • døre mod fællesarealer
 • udvendige ruder og vinduer
 • udvendige altaner
 • elevatorer
 • fællesforsyningsledninger
 • fællesinstallationer, herunder fælles varmeanlæg


Du må ikke uden bestyrelsens samtykke

 • ændre, reparere eller male ejendommens ydre, ydersiderne af vinduer eller døre mod fællesarealer
 • eller opsætte f.eks. antenner, skilte eller reklamer


Den indvendige vedligeholdelse af din ejerlejlighed er derimod dit eget ansvar.

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl
Servicecenter Atammik
Atammik B-800
3912 Maniitsoq
Telefon: (+299) 81 85 44
Fax: (+299) 81 85 96
E-mail: atako@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Itilleq Servicecenter
Itilleq
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 86 96 77
Fax: (+299) 86 96 97
E-mail: itilleq@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Kangerlussuaq Servicecenter
Servicecenter
Postbox 89
3910 Kangerlussuaq
Telefon: (+299) 84 12 77
Fax: (+299) 84 13 77
E-mail: kangerlussuaq@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Kangaamiut Servicecenter
Kangaamiut Kommunip Allaffia
Postboks 9
3912 Maniitsoq
Telefon : (+299) 81 94 20
Fax: (+299) 81 94 19
E-mail: kangko@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Maniitsoq Servicecenter
Kuuttartoq B1077
Postboks 100
3912 Maniitsoq
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: maniitsoq@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Napasoq Servicecenter
Napasoq Kommunip Allaffia
3912 Maniitsoq
Telefon : (+299) 81 86 44
Fax: (+299) 81 86 43
E-mail: atako@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Sarfannguit Servicecenter
Sarfannguit kommune kontor
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 86 95 15
Fax: (+299) 86 95 43
E-mail: sarfannguit@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Sisimiut Borgerservice
Makkorsip Aqq. 2
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: sisimiut@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Departementet for Boliger og Infrastruktur
Imaneq 1A - 601
Postboks 909
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: box909@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.