Attartortumit piginnittumut aaqqiissut

Inissiami Namminersorlutik Oqartussanit imaluunniit kommunimit pigineqartumi attartortittakkami najugaqaruit, attartortumit piginnittumut aaqqiissut aqqutigalugu inissiap attartukkavit pisiarinissaanut qinnuteqarsinnaavutit.

Inissiat attartortittakkat inissiatut imaluunniit najukkatut tiguneqarsinnaasutut Namminersorlutik Oqartussanit imaluunniit kommunimit tiguneqarsinnaasutut aalajangiunneqartut taamaallaat pisiarisinnaavatit. Taamaattumik inissiap piginnittuanut inissap attartukkavit pisiarinissaanut qinnuteqassaatit.

Namminersorlutik Oqartussat inissiat pigippagu qinnuteqaat uunga nassiunneqassaaq: pigiuk.gl
Kommunip inissiat pigippagu qinnuteqaat uunga nassiunneqassaaq: Kommunerisannut

Pisiassavit ilaa sinneruttoq illit aningaasalersorsinnaagit aningaaserivimmit uppernarsaat ilanngullugu qinnuteqaammut ilanngunneqassaaq.

Inissiaq attartortittagaq ataasiinnarmik attartugassaqarpat, inissiaq attartukkat pigisatut tigussavat.

Inissiaq attartukkat ataasiinnaanngitsumik attartorfiusumiippat, inissiaq inissiatut pigisatut tigussavat.

Una toorlugu  atuagassiaq "Attartortumiit piginnittumut aaqqissuussineq" aasinnaavat.

Inissiat inissiatut pigisatut allanngortinneqarsinnaanngitsut ilaatigut tassaapput:
- Sulinermut atatillugu inissiat
- Inissiat sumut atornissaannut aalajangersariikkat
- Utaqqiisigalugu inissiat
- Inissiat inunnut innarluutilinnut immikkut aaqqissuussat

Attartortumi piginnittumut aaqqiissut atorlugu illoqarfinni tulliuttuni taaneqartuni illut ataasiakkaat arfarleriiusullu pisiarinissaannut periarfissaajunnaareerput:

1. Ilulissat
2. Aasiaat
3. Sisimiut
4. Nuuk
5. Qaqortoq

Illoqarfinni siuliini taaneqartuni attartukkami najugaqaruit, attartornerit taamaatissinnaavat inissarlu taamaalilluni tamanut pisiassanngorlugu saqqummiunneqassaaq, taava innuttaasut kikkulluunniit pisiarinissaanut periarfissinneqassapput.

Tamanna aamma ima kinguneqarsinnaavoq, illit neqeroorutigisannit allat imaassinnaasoq annertunerusunik neqeroortut, imaluunniit inissiap allamut attartortinnissaanut Namminersorlutik Oqartussat kommuniluunniit aalajangersinnaavoq.

 

Inissiamik attartortakkamik pisinermi attartortoq nammineerluni pisiassami akiata 60 %-ia aningaasalersussavaa, akiatalu sinnera 40 % Namminersorlutik Oqartussat imaluunniit kommune ukiuni 20-ni erniaqanngitsumik aamma akitsuuteqanngitsumik taarsigassarsititsinermigut akilersorneqarsinnaavoq. Tamatuma kingorna ukiuni 15-ini taarsigassarsiat aalajangersimasumik akiliisarluni ukiumut erniaa nuna tamakkerlugu aningaaseriviup diskontua 3 %-imik ilallugit akilersorneqassapput.

Inissiap Namminersorlutik Oqartussanit imaluunniit kommunimit qularnaveeqquserneratigut taarsigassarsiassat qulakkeerneqassapput.

 

Attartortumi piginnittumut aaqqiissut atorlugu tuniniaanermi inissiap akia niuernikkut nalinga naapertorlugu aalajangersarneqassaaq. Niuernikkut nalingata akia tassaassaaq, niuerutigalugu tuniniaanermi pigisap akiatut inissisimaffissaa. Tassa imaappoq neqeroortitsineq, piumaneqarnera, sumiiffia aamma immikkoortumi niuernikkut atukkat naliliinermi ilaatinneqassapput.

Pisinermi akia naatsorsorneqassaaq una tunngavigalugu:
• Niuernikkut nalinga
• Ilanngunneqassapput 50.000 koruunit, taakku inissiap tigunerani aningaasartuutaasut matussusernissaannik qulakkeerinnissapput

 

Pigisami attartortittakkami najugaqaruit tassanilu attartortut pingasuuppata amerlaneruppataluunniit, tuninerata akia procentikkaartumik appartissinnaavat. Appaanermi amerlassutsit ilinnut attartortumut tunngasut apeqqutaapput.

Tuninerata akia procentikkaartumik appartitsisoqaraluarpat akit pineqartut appaanermi makku qaangeqqusaanngillat:
• Inissiaq sinittarfeqanngitsoq aamma ataatsimik sinittarfilik: 225.000 koruunit
• Inissiaq marlunnik sinittarfilik: 335.000 koruunit
• Inissiaq pingasunik sinittarfilik: 445.000 koruunit
• Inissiaq sisamanik sinittarfilik: 555.000 koruunit
• Inissiaq tallimanik amerlanerusunilluunniit sinittarfilik: 665.000 koruunit

 

Inissiami akit appasissusiannut qularnaveeqqut akip appartinneqartup nalingata missaanik angitigisumik Namminersorlutik Oqartussat imaluunniit kommune nalunaarsuissaaq. 50.000 koruuninik ikinneruppata akit appasissusiannut qularnaveeqqutinik nalunaarsuisoqarneq ajorpoq. Akit appasissusiannut qularnaveeqqut nalikilliliinerup piffissarititaa qaangiuppat nalunaarsorneqarunnaassaaq.

Pisisussaq assersuutigalugu 335.000 koruuninik appaaffigineqarpat, akit appasissusiannut qularnaveeqqut 335.000 koruuniussaaq. Qularnaveeqqut tamatuma kingorna 1/10-imik nalikillisinneqassaaq – tassa imaappoq 33.500 koruuninik – ukiuni tulliuttuni qulini ukiumut nalikillilerneqassalluni, tamatumalu kingorna qularnaveeqqut atorunnaarsinneqassaaq.

Inissiaq assersuutigalugu ukiut arfinillit qaangiuppata tunineqarpat, 33.500 koruunit sisamariarlugit amerlillugit katillugit 134.000 koruunit tuniniaasup illumik piginnittuusimasumut utertissavai, tassa imaappoq Namminersorlutik Oqartussat imaluunniit kommune.

 

Inissiaq attartukkat illuuppat imaluunnit arfarleriiuppat aamma Namminersorlutik Oqartussanit imaluunniit kommunimit pigineqarpat, kiisalu niuernikkut nalinga 275.000 koruuninik akikinnerusutut inissisimappat, ataasiaannartumik akiliisussatut tigunissaanut qinnuteqarsinnaavutit.
Tunineranut akiata paasillugu nassuiartinnissaanut periarfissaqanngikkuit, pigisap pisiarinissaanut naafferartumik akilersuinissamut periarfissaqarputit.

Naaggerartumik aaqqiissuteqarnikkut akilersuineq sivisunerpaamik qaammatini 60-ini pisinnaavoq, tassanilu qaammammut ikinnerpaamik 4.000 koruuninik akiliisassaatit. Tassani taarsigassarsiaqarnermi erniat imaluunniit akitsuutit ilaatinneqanngillat.

Naafferartumik aaqqiissummik unioqqutitsinermi nuna tamakkerlugu aningaaseriviup diskontua ilanngullugu erniaa 3 % naatsorsorneqassaaq, taannalu taarsigassarsiamut ilanngunneqassaaq.

 

Qinnuteqaat sumut nassiutissanerit apeqqutaavoq kina piginnittuunersoq, aamma inissiat kiap aqutarineraa:
• Inissiaq attartukkat Namminersorlutik Oqartussanit pigineqarpat, qinnuteqarnissamut immersuiffissaq immersussavat. Taannalu pissarsiarisinnaavat e-mailikkut ugguuna saaffiginnissuteqarnikkut pigiuk@nanoq.gl. Aamma oqarasuaatikkut 34 50 00-imut sianersinnaavutit. Oqarasuaat ulluinnarni nal. 08.00-imiit 16.00-ip tungaanut ammasarpoq.
• Inissiaq attartukkat kommunip pigalugulu aqutarippagu, najukkanni innuttaasunik sullissivimmut imaluunniit nunaqarfimmi kommunip allaffianut qinnuteqaatit nassiutissavat.

Nalunaarut pisussaanngitsoq ilanngutissavat, taannaavorlu tunineranut akiata 60 %-iata aningaasalersornissaanut aningaaserivimmiit periarfissaqartutit siumoortumik akuersissutaareersoq qinnuteqaat ilanngullugu nassiussassaq.

 

Qinnuteqaatit aamma aningaaserivimmiit siumoortumik akuersissut tiguneqareerpata, sullissineq aallartissaaq. Sullissinermi isummertoqannginnarani qinnuteqaat akuerineqarsinnaanersoq inissiaq pillugu Namminersorlutik Oqartussat imaluunniit kommune paasissutissanik pisariaqartunik pissarsiniartoqassaaq.

Qinnuteqaat akuerineqarpat suliaq eqqartuussissulerisumut ingerlateqqinneqassaaq, taassumalu niuerneq iluarsissavaa.

Pisortanit tamatuma kingorna nassiunneqassapput:
1) Qinnuteqartup inissiaq attartukkani inissiatut pigisatut/inigisatut tigusinnaagaa pillugu allakkatigut neqeroorut
2) Inissiap pigisap/inigisap illutaata nassuiarnera pillugu paasissutissat
3) inissiap pigisap/inigisap niuernikkut nalinga pillugu paasissutissat
4) Akisussaaffiit aalajangersakkallu tigoreernerata kingorna inissiap pigisap/inigisap nalilernerani paasissutissat.

Inigisaq pigisaq pineqarpat nassiunneqassapput:
- Piginnittut peqatigiiffiat aamma ileqqoreqqusat pillugit paasissutissat.
- Inigisanut pigisanut agguataarneqarneri ilanngullugit tunineranut pilersaarusiornera tamakkiisoq
- Inigisap pigisap inissiaqarfiani ukiumut pineqartumut ingerlatsinermut missingersuutai
- Inigisap pigisap inissiaqarfiani naatsorsuutit kingulliit akuersissutigineqartut

Allakkatigut neqeroorutip tiguneranit kingusinnerpaamik qaammatit pingasut qaangiuppata tigunissaa akuerereersimassavat.

 

Pigisaq inigisanut pigisanut agguataarsimappat, Namminersorlutik Oqartussat kommuniluunniit attartortunut sinneruttunut makkuninnga nassiussissaaq:
• Inissiat attartukkatik inigisatut pigisatut tigusinnaagaat periarfissaasoq pillugu nalunaarut
• Piginnittut peqatigiiffiat pillugu paasissutissat aamma ileqqoreqqusat assilineri

Attartortup inissiaq attartukkani pisiarerusunngippagu, pineqartoq imaaliorsinnaavoq:
• Pigisami attartortutut ingerlaannarluni.
• Illoqarfimmi pineqartumi inissiamik allamik najugaqalernissamut neqeroorut akueralugu

Attartortuuginnarniaraanni, makku eqqumaffigineqartariaqarput:
• Attartornermi taama ittumi inimut akiliutip naatsorsornerinut nalinginnaasumik malitarisassat malillugit attartorneq aalajangersarneqassaaq
• Piginnittut peqatigiiffiata ileqqoreqqusai malinneqassapput
• Inissiaq attartugaq kingusinnerusukkut pisiarineqarsinnaavoq

Piginnittut peqatigiiffiannit inigisamit anisoqartillugu, inigisaq tamanut tuniniagassatut neqeroortitsissutigineqarluni tuniniarneqassaaq nutaatullu attartortinneqarani.

 

Inissiaq attartukkat kommunip pigippagu, uunga allassinnaavutit: Kommunerisannut.
Namminersorlutik Oqartussat inissiaq attartukkat pigippagu, uunga allassinnaavutit: pigiuk@nanoq.gl.

 

Uannga allanneqarpoq: Ineqarnermut Attaveqaasersuutinullu Naalakkersuisoqarfik

Kommuneqarfik Sermersooq
Postboks 1005
3900 Nuuk
Oqarasuaat: 36 70 00
Fax: 31 11 51
E-mail: kommuneqarfik@sermersooq.gl
Nittartagaq: www.sermersooq.gl

Arsuk Sullissivik
B-820
Postboks 60
3932 Arsuk

Oqarasuaat: (+299) 68 50 51 / 68 50 22
Fax: (+299) 68 51 39
E-mail: arsuk@sermersooq.gl

Ammarsarfii:
Ataasinngorneq - Sisamanngorneq: 10 – 14
Tallimanngorneq: 10 – 15

Isortoq Sullissivik
B - 382
3913 Tasiilaq
Oqarasuaat: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 57 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Ammasarfia:
Ataasinngornermiik, tallimanngornermut: Nal. 10-14

Ittoqqortoormiit Sullissivik
B-118
Postboks 505
3980 Ittoqqortoormiit

Oqarasuaat: (+299) 99 10 77
Fax: (+299) 99 10 74
E-mail: kl@sermersooq.gl

Ammasarfii:
Ataasinngorneq - Tallimanngorneq: 10 – 14
Pingasunngorneq: Matoqqavoq

Ivittuut Sullissivik
Postboks 82
3930 Kangilinnguit
Oqarasuaat: (+299) 69 10 77
Fax: (+299) 69 10 73
E-mail: ivittuut@sermersooq.gl

 

Ammasarfia:
Ataasinngornermiit Tallimanngornermut nal. 8-16

Sullissivik Kapisillit
3900 Nuuk

Oqarasuaat: (+299) 35 96 32
Fax: (+299) 35 96 13
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

Ammasarfii:
Ataasinngorneq - Sisamanngorneq: 10 – 14
Tallimanngorneq: 10 – 12

Kulusuk Sullissivik
B - 178
3915 Kulusuk
Oqarasuaat: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 69 80
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Ammasarfia:
Ataasinngornermiit sisamanngornermut: 10 - 14
Tallimanngorneq: 10 - 15

Kuummiut Sullissivik
B - 1156
3913 Tasiilaq
Oqarasuaat: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 40 27
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Ammasarfia:
Ataasinngornermiit sisamanngornermut: 10 - 14
Tallimanngorneq: 10 - 15

Innuttaasunut Kiffartuussivik
Kuussuaq 2
Postboks 1005
3900 Nuuk

Oqarasuaat: (+299) 36 79 00
E-mail: innuttaasunut@sermersooq.gl

Ammasarfii:
Ataasinngorneq - Pingasunngorneq: 10 – 15
Sisamanngorneq: 12 – 17
Tallimanngorneq: 10 – 12
Paamiut Sullissivik
Poul Ibsenip Aqq. 6
Postboks 93
3940 Paamiut

Oqarasuaat: (+299) 36 76 00 / 36 76 77
Fax: (+299) 68 14 48
E-mail: paamiut@sermersooq.gl

Ammasarfii:
Ataasinngorneq - Sisamanngorneq: 10 – 14
Tallimanngorneq: 10 – 15
Qeqertarsuatsiaat Sullissivik
B-155
3900 Nuuk

Oqarasuaat: (+299) 35 90 22
Fax: (+299) 35 91 26
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

Ammasarfii:
Ataasinngorneq - Sisamanngorneq: 10 – 14
Tallimanngorneq: 10 – 15

Sermiligaaq Sullissivik
B - 196
3913 Tasiilaq
Oqarasuaat: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 54 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Ammasarfia:
Ataasinngornermiit Tallimanngornermut: 10 - 14

Tasiilaq Sullissivik
Nappartsimavimmut B - 1200
3913 Tasiilaq
Postboks 120
Oqarasuaat: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 10 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Ammasarfia:
Ataasinngornermiit Sisamanngornermut: 10 - 14
Tallimanngorneq: 10 - 15

Tiniteqilaaq Sullissivik
B - 518 A
3913 Tasiilaq
Oqarasuaat: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 64 77
e-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Ammasarfia:
Ataasinngornermiit Tallimanngornermut: Nal. 10 - 14

Iserit A/S
Issortarfimmut 1 B
Postbox 1539
3900 Nuuk

Oqarasuaat: 36 30 00
Fax: 36 30 19
E-mail: iserit@iserit.gl
Nittartagaq: www.iserit.gl
Iserit A/S
Postbox 11
3980 Illoqqortoormiut

Oqarasuaat: 36 30 00
Fax: 36 30 19
E-mail: iserit@iserit.gl

Ammasarfii
Ataasinngorneq 10:00 – 12:00
Marlunngorneq 10:00 – 12:00
Pingasunngorneq Matoqqavoq
Sisamanngorneq 10:00 – 14:00
Tallimanngorneq 10:00 – 12:00
Iserit A/S
Issortarfimmut 1 B
Postbox 1539
3900 Nuuk

Oqarasuaat: 36 30 00
Fax: 36 30 19
E-mail: iserit@iserit.gl

Ammasarfii
Ataasinngorneq 09:00 – 12:00
Marlunngorneq 09:00 – 12:00
Pingasunngorneq Matoqqavoq
Sisamanngorneq 12:00 – 16:00
Tallimanngorneq 09:00 – 12:00
Iserit A/S
Qipoqqaq B-955-002
Postbox 90
3940 Paamiut

Oqarasuaat: 36 30 00
Fax: 36 30 19
E-mail: iserit@iserit.gl

Ammasarfii
Ataasinngorneq 09:00 – 12:00
Marlunngorneq 09:00 – 12:00
Pingasunngorneq Matoqqavoq
Sisamanngorneq 12:00 – 16:00
Tallimanngorneq 09:00 – 12:00
Iserit A/S
Ujuaap Aqqulaa B-1200
Postbox 28
3913 Tasiilaq

Oqarasuaat: 36 30 00
Fax: 36 30 19
E-mail: iserit@iserit.gl

Ammasarfii
Ataasinngorneq 10:00 – 12:00
Marlunngorneq 10:00 – 12:00
Pingasunngorneq Matoqqavoq
Sisamanngorneq 10:00 – 14:00
Tallimanngorneq 10:00 – 12:00
Ineqarnermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoqarfik
Imaneq 1A - 601
Postboks 909
3900 Nuuk

Oqarasuaat: (+299) 34 50 00
E-mail: box909@nanoq.gl
Nittartagaq: www.naalakkersuisut.gl
Innuttaasumut

sullissivik.gl-imut tikilluarit

Sullissivik Innuttaasumut isilerputit. Suliffeqarfiutilimmut nuunniaruit, qulaani ‘Suliffeqarfiutilimmut’ toqqassavat.