Selvbetjeningsløsningen ”Indberet din fangst og forny dit jagtbevis her” virker igen. M.v.h.: Departementet for Fiskeri og Fangst (APN)

Medbyggerhus

BILAG Medbyggerloven

Et medbyggerhus er et bestemt hus, som er typegodkendt. På nuværende tidspunkt er typehuset Illorput 2100 godkendt. Huset leveres som et medbyggersæt og opføres på stedet. Og så skal huset opføres med assistance fra faglærte håndværkere i samarbejde med låntager/medbyggeren.

Efter medbyggerloven kan du ansøge kommunen om lån til opførelse, eller overtagelse, af et medbyggerhus. Det er dog ikke en mulighed, hvis du bor i byerne Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Nuuk eller Qaqortoq. Kommunen kan både give et lån til opførelse af et nyt medbyggerhus, men også til overtagelse af et allerede opført medbyggerhus og derudover til ikke-færdigopførte medbyggerhuse.

Lånet fra kommunen gives som et rente- og afdragsfrit lån over 20 år, som nedskrives med et lige stort beløb hvert år.
Som låntager skal du selv betale 5 % af de samlede udgifter.
Hvis din årlige skattepligtige husstandsindkomst* overstiger 300.000 kr., nedsættes kommunens lån med 1 % for hver 5.882 kr. husstanden tjener over 300.000 kr.
Hvis du eller din husstand tjener over 600.000 kr., kan kommunen ikke yde lån til et medbyggerhus.

Det vil sige
Hvis du ønsker at opføre et medbyggerhus, hvor det koster i alt 1 mio. kr. at opføre huset, og hvor du har en samlet husstandsindkomst* på 400.000 kr., så vil du kunne få et lån fra kommunen på i alt 780.000 kr.

Beløbet er udregnet på denne måde:
Husstandsindkomsten* overstiger grænsen på 300.000 kr. med 100.000 kr.
100.000 delt med 5.882 er 17.
17 + 5 = 22.
Du skal betale en egenandel på i alt 22 %.
I dette tilfælde skal du så betale en egenandel på 220.000 kr.
Og derfor vil du, i dette tilfælde, kunne få et rente- og afdragsfrit lån fra kommunen på 780.000 kr.

Kommunen skal også foretage en prioritering, så der ikke gives lån til opførelse af medbyggerhuse de steder, hvor der allerede er ledige offentlige udlejningsejendomme eller ubeboede medbygger- eller selvbyggerhuse, som kan opfylde boligbehovet.

Kommunen sikrer deres lån ved pant i boligen.

Det er ikke tilladt at drive erhverv fra boligen, da den er bestemt til boligformål. Mindre liberale erhverv kan dog tillades, for eksempel hvis man benytter et rum i boligen til dagpleje eller fodklinik, så længe boligen primært bruges til beboelse.

Huset skal være bygget færdigt og være taget i brug inden 2 år efter, at lånetilsagnet gives, ellers bortfalder lånetilsagnet. Dette for at undgå, at der står delvist opførte huse.

Ejendomsretten overgår først fra kommunen til ansøger, når der er udstedt et endeligt pantebrev.

Der er bopælspligt i et medbyggerhus. Det vil sige, at du skal bo i boligen i mindst 180 dage om året.
Efter de 20 år kan du ansøge kommunen om et renoveringslån efter boligfinansieringsloven.

Ansøgning om lån skal sendes til kommunen.

I ansøgningen skal der være:

  1. En beskrivelse af det ønskede medbyggerhus
  2. En genpart af arealansøgningen
  3. Dokumentation for, at egenfinansiering kan lade sig gøre
  4. Dokumentation for, at du kan betale udgifterne til planlagt periodisk vedligeholdelse
  5. Dit CPR-nummer og din bopælsattest

Kommunen tager sig af sagsbehandlingen, som blandt andet er indhentelse af tilbud af byggematerialerne, tilbud fra håndværkere og udarbejdelse af et overslag over de samlede opførelsesudgifter, samt et driftsbudget.

Du skal godkende overslaget, hvorefter kommunen kontakter dig omkring lånetilsagnet.

Skrevet af: Departementet for Boliger og Infrastruktur

Departementet for Boliger og Infrastruktur
Imaneq 1A - 601
Postboks 909
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: box909@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.