Selvstyrets udlejningsboliger

En lejebolig er en bolig, f.eks. en lejlighed i en etageejendom, som du for en månedlig husleje kan leje af boligens ejer. De offentlige lejeboliger ejes af enten Selvstyret eller kommunerne. Alle Selvstyrets lejeboliger administreres af enten Boligselskabet INI A/S eller Illuut A/S.
Kommunernes udlejningsboliger administreres enten af Boligselskabet INI A/S, et andet administrationsselskab, f.eks. Iserit A/S, eller af kommunen selv.

Har du spørgsmål omkring lejeboliger kan du kontakte Boligselskabet INI A/S eller Illuut A/S. De kan f.eks. give dig mere information om ordensreglerne, fremleje og hvordan din husleje fastsættes.
Der følger visse pligter med at leje en lejebolig, der er ejet af selvstyret.

Som lejer har du f.eks. pligt til at:
• Betale husleje, vand og varme til tiden
• Holde din lejebolig i forsvarlig stand og undgå misligholdelse. Det betyder, at du har ansvaret og skal betale for hvidtning af lofter, maling eller tapetsering af vægge samt lakering af gulve i boligen

Derudover skal du følge ordensreglerne for samtlige udlejningsboliger. F.eks. må du ikke:
• Holde hund eller kat uden udlejers skriftlige tilladelse
• Bruge støjende værktøj før kl. 8 og efter kl. 19
• Opbevare brandfarlige væsker såsom benzin, petroleum, terpentin og lak i pulterrum eller lignende rum
• Flytte fra din lejebolig i utide, uden at aftale det med Boligselskabet INI A/S

Hvis du som lejer ikke overholder dine pligter, kan det medføre, at dit lejemål ophæves. Det betyder, at du bliver sat ud af din lejebolig.
Du har ret til at lave visse installationer i din lejebolig.

Du må f.eks. installere:
• Vaskemaskine
• Hjælpemidler til ældre eller handicappede

Inden du laver installationer i din lejebolig, skal Boligselskabet INI A/S dog godkende ændringerne.
Lejer du en offentlig lejebolig, kan du fremleje din lejebolig. Det betyder, at en anden person lejer hele din bolig for en periode, hvor du er fraværende.

Fremleje kræver, at dit fravær er midlertidigt og f.eks. skyldes:
• Sygdom
• Uddannelse
• Anstaltsanbringelse
• Midlertidig forflyttelse, f.eks. på grund af arbejde

Du må kun fremleje din bolig for en midlertidig periode. Det vil sige, at fremlejeperioden:
• Ikke må være kortere end 3 måneder
• Ikke må være længere end 3 år

Det selskab, der administrerer din lejebolig, f.eks. Boligselskabet INI A/S eller Iserit A/S, skal godkende aftalen om fremleje mellem dig og den fremtidige lejer, før du kan fremleje din bolig. Administreres din lejebolig af kommunen, er det kommunen, der skal godkende aftalen.


Du har ikke mulighed for at fremleje, hvis du ikke har overholdt din lejeaftale.

Skrevet af: Departementet for Boliger og Infrastruktur

Boligklagenævnet

Forbruger-og Konkurrencestyrelsen

Postboks 689
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 32 80 33
E-mail: maalaarut@nanoq.gl
Hjemmeside: aua.gl

Åbningstider
Alle hverdage fra 10.00 - 15.00
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.