Ansøg om fritagelse fra tilslutning til Offentlig Digital Post

Ansøg om fritagelse her

Det er lovpligtigt for alle borgere på 15 år og derover at modtage Digital Post fra offentlige myndigheder i Grønland. Hvis du som borger ønsker at søge om fritagelse, kan du gøre det hos de lokale borgerservicekontorer, eller du kan gøre det online her via den gule knap.

Du skal opfylde ét af følgende kriterier, hvis du vil ansøge om at blive fritaget fra tilslutning til Offentlig Digital Post:

 • Være født før 1. januar 1950
 • Have en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse
 • Ikke have adgang til en computer eller andet elektronisk udstyr med internetforbindelse
 • Ikke længere have fast bopæl i Grønland
 • Have sprogbarrierer
 • Ikke kunne skaffe MitID, eksempelvis pga. ophold i udlandet
 • Have bopæl i et område, hvor der ikke er adgang til internetforbindelse

 

Du kan ansøge digitalt om at blive fritaget fra tilslutning til Offentlig Digital Post med hjælp fra en pårørende eller anden person, der har den digitale signatur MitID.

Klik her for at ansøge om fritagelse

Du kan ansøge om at blive fritaget fra tilslutning til Offentlig Digital Post på to forskellige måder:

 1. Du kan udskrive blanketten for fritagelse, udfylde den hjemmefra og indlevere den på borgerservice
 2. Du kan udfylde blanketten for fritagelse nede på det lokale borgerservice kontor og indlevere den ved skranken

Gyldig legitimation
Du skal anvende én af nedenstående gyldig legimitation, når du møder op i borgerservice, og vil udfylde blanketten for læseadgang eller fritagelse:

 • Nationalt kørekort udstedt i et EU/EØS-land, Grønland eller Færøerne
 • Pas udstedt af en offentlig myndighed i den fysiske persons hjemland
 • Forsvarets identitetskort udstedt i Danmark
 • NATO-pas
 • Politilegitimationskort udstedt i Danmark
 • Opholdstilladelse eller opholdskort med billede udstedt i Danmark
 • Danske pengeinstitutters ID-kort
 • Nationalt identitetskort med billede udstedt af en offentlig myndighed i den fysiske persons hjemland, og som kan anvendes som rejsedokument i Schengen-lande

Hvis du ikke kan fremvise borgerservice et af ovennævnte legitimationer, kan du i stedet bruge to af følgende papirer. Mindst ét af dem skal indeholde dit personnummer:

 • Bopælsattest
 • Dåbs- og navneattest
 • Seneste årsopgørelse eller forskudsopgørelse fra Skattestyrelsen

Dokumentation for udbetaling af offentlig ydelse, som maksimalt må være 3 måneder gammel.

Du får svar på din ansøgning om fritagelse fra tilslutning til Offentlig Digital Post kort tid efter, at du har indsendt eller afleveret blanketten til din kommune.

Hvis du bliver fritaget, vil du blive registreret til ikke længere at modtage post fra det offentlige digitalt, men fysisk.

Hvis du får afslag på din ansøgning, modtager du en skriftlig tilkendegivelse af afslaget fra din kommune.

Du får svar på din ansøgning om fritagelse fra tilslutning til Offentlig Digital Post kort tid efter, at du har indsendt eller afleveret blanketten til din kommune.

Kommunens afgørelse er endelig. Det er ikke muligt at klage over afgørelsen jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 34 af 23. september 2020 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. § § 5, stk. 5.

Skrevet af: Digitaliseringsstyrelsen

Hvis du har spørgsmål til Digital Post, kan du skrive til Digitaliseringsstyrelsen på digitalpost@nanoq.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.