Telestyrelsen – Generelt om og klage

Telestyrelsen regulerer telebranchen og behandler klager over teleudbyderne.

Før Telestyrelsen kan behandle en klage, skal teleudbyderen først have taget stilling til klagen. Hvis du ønsker at klage over en afgørelse truffet af teleudbyderen, skal du altså først henvende dig til teleudbyderen.

Teleudbyderens afgørelse kan påklages til Telestyrelsen. I princippet kan du klage over enhver afgørelse TELE Greenland A/S eller andre teleudbydere har truffet. Det kan f.eks. være afgørelser om:

  • Regninger
  • Saldokontrolordninger, der ikke virker efter hensigten
  • Fortolkning af aftalevilkår


Vil du klage, kan du:

  • Skrive et brev
  • Skrive en e-mail
  • Sende en fax
  • Ringe
  • Eller møde op


Det vil hjælpe Telestyrelsen ved behandlingen af din klage, hvis du vedlægger:

  • Den skriftlige afgørelse
  • Eventuelt andre dokumenter fra teleudbyderen

Anke
Telestyrelsens afgørelser er endelige og kan ikke påklages anden administrativ myndighed. Telestyrelsens afgørelser kan indbringes for domstolene.


Bemærk
Du kan læse mere på Telestyrelsens hjemmeside www.nanoq.gl/telestyrelsen.
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.