NemID isissutitut atorunnaarpoq. Imminut sullississutit atorniarukkit, MitID-it pigisat isertaatitut atussavat.

MitID-p aallartisarnissaanut ikiorneqarneq

Kommunerisannuinnaq aalajangersimasunik paasissutissaqarpoq.

Aningaaserivik aqqutigalugu MitID-mik pisaarnissamut utaqqerusunngikkuit, imaluunniit MitID pillugu allamut saaffiginninnissamut utaqqerusunngikkuit, taava innuttaasunik sullissiviliarsinnaavutit kommunerisat MitID-mik atuutilersitsinissaminut piareersimappat.

Kommunerisat qulaani toqqaruk takusinnaavat MitID-mik atuutilersitsinissaminut piareersimanersoq.

Kingullermik nutarterneqarpoq 01-08-2022

MitID-mik pisaartussanngoruit uani MitID sunaanersoq, MitID qanoq atorsinnaanerit kiisalu MitID qaqugu qanorlu pissarsiarisinnaanerit atuarsinnaavat.

NemID-miit MitID-mut ikaarsaarneq
2022-p ingerlanerani NemID MitID-mit taarserneqassaaq. Siunissami kinaassutsimut digitalikkut aaqqissuussat atugassaq isumannaassutsimik pisariaqartitanillu naapertuuttumik naammassinnittariaqarmat aaqqissuussaq nutarterneqassaaq. Ullumikkut NemID pitsaasuuvoq aaqqiissutaallunilu isumannaatsoq, MitID-li atulerpat isumannaassuseq pitsaanerulissaaq.

MitID internetikkut ajortumeeriniartunut pitsaanerusumik illersuissaaq
MitID atorlugu kinaassutsivit tillinniarfigitinniarneranut illersugaassaatit, assersuutigalugu atortorissaarummit allamit MitID appi atukkat atorniarsarineqarpat, SMS-ikkut imaluunniit e-mailikkut nalunaarfigitittassaatit. Peqataanik kinaassutsip qulakkeernissaanut piumasaqaatit sakkortuujupput, tassa imaappoq MitID-mik pisaarniaruit aamma assersuutigalugu aningaasanik nuussiniaruit imaluunniit imminut sullinniaruit kinaassutsit uppernarsaqqaassagakku.

Malugiuk: Eqqaamallugu NemID pigiinnassagakku
NemID-miit MitID-mut ikaarsaarneq ingerlaavartumik pissaaq, taamaattumik eqqaamallugu korti NemID-mut isissutissartalik imaluunniit NemID appip atorunnaavinnissaata tungaanut pigiinnassagakku.

MitID pillugu MitID.dk-mi paasissutissat allat takuniarlugit una tooruk (Paasissutissat taamaallaat danskisut allassimapput)

MitID appi
MitID tassaavoq smartphoninnut aamma tabletinnut appi. NemID appisulli assersuutigalugu netbankikkut imaluunniit mobilbankikkut aningaasanik nuussissatillutit, akileraartarnermut paasissutissat takussatillugit imaluunniit internetikkut niuerniartillutit smartphonikkut imaluunniit tabletikkut MitID atorlugu iseriarlutit sanimut ikaartillugu iliuuseriniakkat akuerisinnaavat.
Ullumikkut NemID appi atunngikkaluarlugu MitID appi atorsinnaakutsoorpat.

NemID appip aamma MitID appip assigiinngissusai
NemID appimut sanilliullugu MitID appi atorlugu akuersiniartillutit appi nammineq ammaqqaassavat. Taamaattumik appi nassaariuminartunngorlugu oqarasuaatinnut inississavat.
Aamma MitID appi backupilissallugu pitsaasuussaaq oqarasuaatit katattuussagaluarukku atugassaqarniassagavit. Assersuutigalugu atortorissaarutini arlalinni appi ikkussinnaavat soorlu oqarasuaatinni aamma tabletinni .

Appimik atuisuunngitsunut periarfissaasinnaasut
Appimik atuinissamut periarfissaqanngikkuit periarfissanik allanik marlunnik peqarpoq:

  • MitID-mi kodemik takutitsissut
    Appimik atuinissannut periarfissaqanngikkuit MitID-mi kodemik takutitsissutip atornissaanut periarfissaqarpoq.
    MitID-mi kodemik takutitsissut atortorissaaruteerannguuvoq elektronikkiusoq tassanilu MitID atorniartillugu kode ataasiartagaq takuneqarsinnaavoq. MitID-mi kodemik takutitsissut mikisunnguummat matuersaatinniitsinnaallugulu kaasarfinniitissinnaavat.

  • MitID-mi kodemik atuffassissut
    MitID-mi kodemik atuffassissut isigiarsuttunut naleqqussagaavoq.
    MitID-mi kodemik atuffassissut angisuumik skærmeqarpoq tassanilu MitID atorniartillugu kode ataasiartagaq takuneqarsinnaavoq. MitID-mi kodemik atuffasissutittaaq kode ataasiartagaq nipituumik oqaatigisinnaavaa.

MitID-mi kodemik takutitsissut imaluunniit MitID-mi kodemik atuffassissut allakkatigut ilinnut nassiutsinnissaanut imaluunniit innuttaasunik sullissivimmut aanissaanut aalajangiussinnaavat. MitID-mi kodemik takutitsissut imaluunniit kodemik atuffassissut tigoriarukku imaluunniit aariarukku ilinnut attuumassuteqalersillugu atuutilersissavat.

Paasissutissat allat
Kinaassutsimut uppernarsaatit sisamat

Aningaaserivimmit MitID-mik tunineqarsinnaaleruit netbankikkut nalunaarfigitissaatit
Kalaallit Nunaanni Danmarkimiluunniit aningaaseriveqaruit netbanki atugaralugu, netbanki aqqutigalugu MitID-mik pissarsisinnaavutit. Illit tullinnguukkuit nalunaarfigitissaatit. Piffissap ilaani netbankimut iseruit nalunaarutisiumaarputit.

Aningaaserivik aqqutigalugu MitID-mik pissarsinissannut utaqqinianngikkuit

Periarfissaavoq MitID.dk imaluunniit innuttaasunik sullissivik aqqutigalugu kommunerisat MitID-mik atuutilersitsinissaminut piareersimappat MitID-mik pissarsinissat.

Kalaallit Nunaanni Danmarkimiluunniit aningaaserivinni netbankeqanngikkuit
Kalaallit Nunaanni Danmarkimiluunniit aningaaserivinni netbankeqanngikkuit MitID.dk imaluunniit kommunerisat MitID-mik atuutilersitsinissaminut piareersimappat kommunerisanni innuttaasunik sullissivik aqqutigalugu MitID-mik pissarsiniarsinnaavutit. NemID-mili kinaassutsimut uppernarsaatinut paasissutissat nutartersimanissaat pisariaqarpoq. Kinaassutsimut paasissutissat ilinnut tunngasut NemID-mi appikkut imaluunniit innuttaasunik sullissivikkut nutartersinnaavatit.

MitID.dk-kkut qanoq MitID pissarsiarisinnaanerlugu paasisssutissat allat atuarsinnaavatit immikkoortumi ataani ”MitID qanoq pissarsiarissavara?”.

MitID-mik pissarsinissamut periarfissat arlaqarput.

Kommunip innuttaasunik sullissiviani
Kommunerisat MitID-mik atuutilersitsinissaminut piareersimappat kommunip innuttaasunik sullissivianut ornigullutit saaffiginninnikkut MitID-mik pissarsisinnaavutit.

Passi nassassavat imaluunniit kinaassutsimut uppernarsaatit assitaqanngitsut marluk.

Aningaaserivikkut imaluunniit MitID.dk-kkut
Kalaallit Nunaanni Danmarkimiluunniit aningaaseriveqaruit MitID-mik pissarsisinnaavutit
netbankikkut imaluunniit mobilbankikkut. Aamma MitID.dk aqqutigalugu MitID-mik pissarsisinnaavutit.

MitID-mik peqalerniartillutit alloriarfissaqarpoq arlalinnik.
Taamaattumik MitID-mik pissarsiniartillutit piffissaqarfigilluaruk.

Aningaaseriviit imaluunniit MitID.dk aqqutigalugu MitID-mik pissarsinissamut alloriarfissat arfineq-marluk

Alloriarfissaq 1: Nalunaarutisissaatit imaluunniit MitID.dk-mut isissaatit
Aningaaseriviit aqqutigalugu MitID-mik pissarsinissamut tullinnguukkuit nalunaarutisissaatit. Piffissap ilaani netbankimut imaluunniit mobilbankimut iseruit nalunaarutisissaatit. Pissarsiariniarnera piffissaqarfigillualerukku aallartiinnarsinnaavat. Eqqaamagulli aningaaserivimmit nalunaarfigitinnermit ullut 30-t iluini pisaarnissat iliuuseqarfigissagakku.

Qaqugukkulluunniit MitID-mik pissarsisinnaavutit uunga iserlutit www.MitID.dk

Alloriarfissaq 2: Atugassarititaasut akueralugit
MitID-mik atuinissamut atugassarititaasut atuarlugillu akuerissavatit.

Alloriarfissaq 3: MitID appi toqqaruk – imaluunniit periarfissat ilaat
Maanna MitID qanoq atussanerlugu toqqassavat. Amerlanerpaanut MitID
appi pitsaanerpaasussaavoq pisariinnerpaallunilu. Appimik atuinissaminnut
periarfissaqanngitsunut MitID-mi kodemik takutitsissut periarfissaassaaq,
MitID-milu kodemik atuffassissut isigiarsuttunut atorneqarsinnaalluni.

Alloriarfissaq 4: Attaveqarnissamut paasissutissanik allattuineq
Attaveqarnissamut paasissutissat ilinnut tunngasut allassavatit (e-mailadresse
imaluunniit oqarasuaativit normua), taava kingorna MitID pillugu nalunaarutisissaatit.

Alloriarfissaq 5: MitID aassavat imaluunniit inniminnissavat
MitID-mik atuinissat toqqarukku maannakkut aassavat.
MitID-mi kodemik takutitsissut imaluunniit atuffassissut toqqarukku allakkatigut nassiunneqarnissaanut inniminnissavat imaluunniit innuttaasunik sullissivimmut aassavat.

Alloriarfissaq 6: Atuisutut ID toqqaruk
Atuisut ID-mik MitID-mik tamatigut atuiniartillutit allattagassannik toqqaassaatit. Inuttut normut atussanngilat. Kisitsisit, naqinnerit ilisarnaatillu ataatsimoortillugit eqqoriaruminaatsunngorlugit toqqassavatit – ilinnulli eqqaamajuminassapput.

MitID.dk-kkut atuisutut ID-t allanngortittuaannarsinnaavat.
NemID-miit atuisutut ID-t MitID-mi ilinnut inniminneriigaavoq – inuttulli normutit atorsimagukkit taakkuussanngillat.

Alloriarfissaq 7: MitID atuutilersittussanngoruk
MitID atuutilersittussanngussavat.

MitID appi atuutilersissavat Netbankimi imaluunniit mobilbankimi alloriarfissat malinneratigut.
MitID-mi kodemik takutitsissut imaluunniit kodemik atuffassissut atuutilersissavat allakkatigut pissarsiakkut alloriarfissat malinnerisigut.

Netbankikkut MitID-mik pissarsisinnaanngikkuit
Netbankeqanngikkuit imaluunniit mobilbankeqanngikkuit MitID.dk-kkut MitID-mik pissarsisinnaavutit. NemID-mili kinaassutsimut uppernarsaatit paasissutissat ilinnut tunngasut nutartersimassapput. NemID appikkut imaluunniit innuttaasunik sullissivikkut kinaassutsimut uppernarsaatit paasissutissat nutartersinnaavatit.
 
Netbankikkut imaluunniit MitID.dk-kkut MitID-mik pissarsisinnaanngikkuit
MitID-mik netbankikkut imaluunniit mobilbankikkut imaluunniit MitID.dk-kkut pissarsisinnaanngikkuit kommunerisat MitID-mik atuutilersitsinissamut piareersimappat najukkanni innuttaasunik sullississivimmi MitID-mik pissarsiniarsinnaavutit.

NemID-mik atuisut ilaasa MitID-mik pissarsinissartik sioqqullugu NemID-mi kinaassutsimut uppernarsaatit paasissutissat nutarteqqaassavaat.

Eqqumaffigissavat kinaassutsimut uppernarsaatit paasissutissat ilinnut tunngasut nutartereersimassagakkit MitID-millu pissarsereersimallutit netbankimi imaluunniit mobilbankimi piffissaliunneqartoq nallertinnagu. Tamanna pisariaqarpoq netbankimi imminut sullinniarlutit pissaguit.

Kinaassutsimut uppernarsaatit paasissutissat NemID-mi appi atorlugu nammineerlutit nutartersinnaavatit. Taamaaliorsinnaavutit qallunaat passiannik atuuttumik oqarasuaammillu passinni chipimik atuaasinnaasumik peqaruit. Peqanngikkuit kommunerisallu MitID-mik atuutilersitsinissaminut piareersimappat innuttaasunik sullissivimmut nutartereriartussaatit.

Uannga allanneqarpoq: Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfik

Innuttaasumut

sullissivik.gl-imut tikilluarit

Sullissivik Innuttaasumut isilerputit. Suliffeqarfiutilimmut nuunniaruit, qulaani ‘Suliffeqarfiutilimmut’ toqqassavat.