MitID ved borgerservice eller bygdekontor

Klik på din kommune for at se om den er klar til at udstede MitID.
Senest opdateret 03-08-2023

Der findes specifikke oplysninger for din kommune.

For at få hjælp til MitID i borgerservice eller på bygdekontoret, skal du kunne bevise, hvem du er. Det skyldes, at der i MitID er høje krav til, at du kan dokumentere din identitet, blandt andet for at undgå identitetstyveri.

Skal du have hjælp til MitID i Borgerservice, skal du:

 1. Medbringe gyldig legitimation - se mere nedenfor (legitimationen skal medbringes i fysisk format - kun kørekort og sundhedskort understøttes digitalt via henholdsvis Kørekort-appen og Sundhedskortet-appen). Midlertidigt kørekort kan ikke benyttes.
 2. Svare på et antal spørgsmål om dig selv (baseret på data fra CPR-registret) - eller medbringe et vidne, som kan bekræfte, hvem du er.

Du skal fremvise legitimation med billede eller to legitimationsdokumenter uden billede.

Ved fremmøde i borgerservice kan du medbringe og fremvise ét af de nedenstående legitimationsdokumenter med billede:

Medbring ét af følgende dokumenter:

 • Kørekort udstedt i Danmark eller Grønland
 • Kørekort-app udstedt i Danmark eller Grønland
 • Pas med CPR-nummer udstedt i Danmark, Grønland eller på Færøerne
 • Opholdstilladelse med billede og CPR-nummer udstedt i Danmark af Udlændingestyrelsen eller Udenrigsministeriet
 • Udenrigsministeriets ID-kort udstedt i Danmark

Alternativt er følgende dokumenter gældende:

 • Opholdstilladelse med billede udstedt i Danmark
 • Pas uden CPR-nummer udstedt i Danmark, Grønland eller på Færøerne
 • Pas udstedt af andet land end Danmark, Grønland eller Færøerne
 • Nationalt identitetskort udstedt af andet land end Danmark, Grønland eller Færøerne
 • Legitimationskort med billede udstedt af kommune i Danmark eller Grønland

... sammen med ét af følgende dokumenter:
(CPR-nummer skal fremgå af dokumentet)

 • Sundhedskort, særligt sundhedskort eller sundhedskort-app udstedt i Danmark eller Grønland
 • Bopælsattest udstedt i Danmark eller Grønland
 • Personattest udstedt i Danmark eller Grønland
 • Dåbsattest udstedt i Danmark eller Grønland
 • Fødselsattest udstedt i Danmark eller Grønland
 • Bevis for udstedelse af CPR-nummer på Færøerne (kun gældende hos Rigsombudsmanden på Færøerne)
 • Årsopgørelse fra seneste afsluttede skatteår eller forskudsopgørelse for indeværende skatteår (årsopgørelsen eller forskudsopgørelsen kan ikke kombineres med dokumentation for udbetaling af offentlig ydelse)
 • Dokumentation for udbetaling af offentlig ydelse (maksimalt 3 måneder gammel) (dokumentation for udbetaling af offentlig ydelse kan ikke kombineres med årsopgørelsen eller forskudsopgørelsen)

Ellers er kombinationen af to af følgende dokumenter krævet:
(CPR-nummer skal fremgå af mindst ét dokument)

 • Personattest udstedt i Danmark eller Grønland
 • Dåbs- og fødselsattest udstedt i Danmark eller Grønland
 • Sundhedskort, særligt sundhedskort eller sundhedskort-app udstedt i Danmark eller Grønland
 • Bopælsattest udstedt i Danmark eller Grønland
 • Opholdstilladelse med billede udstedt i Danmark
 • Legitimationskort med billede udstedt af kommune i Danmark eller Grønland
 • Bopælsattest udstedt på Færøerne
 • Fødsels- og dåbsattest udstedt på Færøerne
 • Fødsels- og navneattest udstedt på Færøerne
 • Bevis for udstedelse af CPR-nummer på Færøerne (kun gældende hos Rigsombudsmanden på Færøerne)
 • Årsopgørelse fra seneste afsluttede skatteår eller forskudsopgørelse for indeværende skatteår
 • Dokumentation for udbetaling af offentlig ydelse (maksimalt 3 måneder gammel)

Hvis den anvendte legitimation ikke indeholder et cpr-nummer, skal du også medbringe dokumentation på dit cpr-nummer.

Bemærk:

 • Legitimationsdokumentet skal være gyldigt. For eksempel må passet eller kørekortet ikke være udløbet. Midlertidigt kørekort kan ikke benyttes.
 • Legitimationen skal medbringes i fysisk format - kun kørekort og sundhedskort understøttes digitalt via henholdsvis Kørekort-appen og Sundhedskortet-appen.

Har du skiftet navn? Legitimationen er kun gyldig, hvis dit nuværende navn i CPR er det samme som i legitimationen. Vielsesattester, navneattester og lignende accepteres ikke som bevis på, hvorfor legitimationen stadig har det tidligere navn.

Et vidne er en person, som møder op sammen med dig i Borgerservice og kan bekræfte, hvem du er.

For at være vidne skal personen være fyldt 18 år og have haft MitID i mere end 30 dage.

Vidnet skal medbringe gyldig legitimation med billede og MitID. En person kan højst vidne tre gange inden for 120 dage.

Skrevet af: Digitaliseringsstyrelsen

MitID support i Danmark

Telefon: +45 33 98 00 10
E-mail:  MitID support

Åbningstider
- Mandag til fredag kl. 04.00-16.00. (Grønlandsk tid)
- Lørdag, søndag og helligdage kl. 06.00-12.00. (Grønlandsk tid)

 

Bemærk:
Kontakt til den danske MitID support foregår på dansk.

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.