MitID

Bemærk: Det er vigtigt, at du beholder dit NemID, selvom du har fået MitID gennem din bank.

MitID er et nyt elektronisk identifikationsmiddel, der på sigt vil erstatte NemID.

I Danmark bliver MitID lanceret i efteråret 2021, mens der endnu ikke er en lovgivning om MitID i Grønland. Lovgivningen bliver først behandlet til Inatsisartuts efterårssamling. Hvis lovgivningen træder i kraft, kan arbejdet med at indføre MitID til Grønland begynde.

Borgere der har en dansk bank bliver bedt om at overgå til MitID i efteråret 2021.
Enkelte banker i Grønland beder deres kunder om at få MitID samtidig med lanceringen i Danmark. Hvis du har fået MitID gennem din bank, er det vigtigt, at du beholder dit NemID.

Indtil videre kan du kun benytte MitID til at logge på din netbank, mens du fortsat skal bruge NemID til at benytte selvbetjeningsløsninger på sullissivik.gl.

Ny krav til digitalt sikkerhed
Overgangen fra NemID til MitID er en del af en normal udviklingsproces, hvor digitale løsninger bliver erstattet af nye løsninger over tid, fordi de fortsat skal være sikre og følge med den digitale udvikling.

MitID lever op til de nyeste internationale standarder for digital sikkerhed. Det betyder, at alle borgere også i fremtiden kan færdes trygt på internettet, når de brugere deres digitale ID.

MitID bliver indført i Danmark i efteråret 2021. Nogle grønlandske banker følger denne tidsplan og beder derfor deres kunder om at få MitID. På samme måde bliver borgere, der har en dansk bank, bedt om at overgå til MitID fra efteråret 2021. Hvis du har fået MitID i efteråret 2021, er det vigtigt at du også beholder dit NemID, da du fortsat skal bruge NemID til at benytte selvbetjeningsløsninger på sullissivik.gl.

Bemærk
Der er endnu ikke en lovgivning om MitID i Grønland. Lovgivningen bliver først behandlet til Inatsisartuts efterårssamling. Hvis lovgivningen træder i kraft, kan arbejdet med at indføre MitID til Grønland begynde.

Hvis din bank beder dig om at få MitID, kan du gøre dette, ved at følge de instrukser din bank har givet dig.
Du kan også vente med at gøre dette til sullissivik.gl er klar til at overgå til MitID, hvis du ikke ønsker at have NemID og MitID på samme tid.

Hvis du vælger at få MitID gennem din bank, og du har yderligere spørgsmål, så skal du kontakte din bank.

Bemærk
Selvom danske banker og nogle grønlandske banker allerede beder deres kunder om at få MitID i efteråret, 2021, kan du indtil videre ikke få hjælp i borgerservice i Grønland.

Klik her for at læse mere om MitID (Oplysningerne fremgår kun på dansk)

Hvis du gennem din bank har fået at vide, at du skal skifte over til MitID i løbet af efteråret 2021, skal du stadig beholde dit NemID.

At få et MitID betyder ikke, at ens NemID udgår. Der vil være en overgangsperiode, hvor begge løsninger er i drift. I overgangsperioden vil det være muligt at benytte NemID på en selvbetjeningsløsning, der er overgået til MitID. Men det vil ikke være muligt at benytte MitID på en løsning, der fortsat kun benytter NemID.
NemID udfases først i 2022. Den præcise dato meldes ud, så snart den er officiel.

Hvis din bank har bedt dig skifte til MitID i 2021, kommer du kun til at bruge MitID til at logge på din netbank. NemID bruger du til andre funktioner, hvor du skal bruge dit digitale ID.

Du kommer i nogen tid derfor til både at have NemID og MitID:

  • NemID: For at benytte selvbetjeningsløsninger på sullissivik.gl
  • MitID: For at logge ind på din netbank

Skrevet af: Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen
Postboks 1078
3900 Nuuk

Tlf. (+299) 34 50 00
E-mail: digitalisering@nanoq.gl
Website: digitalimik.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.