ID-mut paasissutissatit nutartikkit

ID-mut paasissutissatit illit NemID-nnut atapput, illillu NemID-nni kinaassutsinnut uppernarsaaqataallutik.

Kalaallit Nunaanni aningaaserivinniit sullinneqartut ilaasa 2021-mi ukiaanerani MitID-mut nooqqullugit qinnuigineqassapput.

MitID-taartinnak NemID-mi kinaassutsimik uppernarsaatitit nutartertariaqarsinnaavatit.

Danmarkimi 2021-mi ukiaanerani MitID atuutilissaaq. Sulili Kalaallit Nunaanni MitID pillugu inatsiseqanngilaq. Inatsit aatsaat Inatsisartut ukiaanerani ataatsimiinnersuanni suliarineqassaaq. Inatsit atuutilissappat, MitID pillugu suliaq Kalaallit Nunaanni aallartisarneqalersinnaassaaq.

Kalaallit Nunaanni aningaaseriviit ataasiakkaat sullitatik MitID-taaqqullugit qinnuigaat, Danmarkimi atuutilernera ilutigalugu. MitID aningaaserivinniit pisimagukku, NemID-vit tigummiinnarnissaa pingaaruteqarpoq.

MitID-taaassaguit, kinaassutsinnut uppernarsaatitit nutartissavatit. NemID app-ivit taamaaliornissannut qinnuigissavaatit.

MitID-taartinnak NemID-mi kinaassutsinnut uppernarsaatitit nutarternissai pisariaqarsinnaavoq.

MitID-mut piumasaqaatit NemID-mut piumasaqaatinit annertunerupput, NemID-p 2010-mi atuutilernerata kingornatigut IT-kkut isumannaanneq allanngorsimaqimmat. MitID nunat assigiinngitsut akornganni isumannaannissamut piumasaqaaatinut nutaanerpaanut naleqquppoq.

Siornatigut NemID-mut isissutissat assigiinngitsut atorneqarsinnaanikuupput, assersuutigalugit korti aamma appi NemID-mut isissutissartallit (nøglekort aamma nøgleapp). Isissutissalli ilaannai MitID-mi piumasaqaatinut nutaanut naleqqupput.

Malugiuk
NemID-t aamma appi NemID-mut isissutissartalik pisarnittut atorsinnaavat, kinaassutsimut paasissutissatit nutartinngikkaluarukkit nutarteraluarukkilluunniit.

Appi NemID-mut isissutissartalinni ID-mut paasissutissatit nutarteqqullugit nalunaarfigisinnaavaatit.

Appi NemID-mut isissutissartalik piginngikkukku, ID-mut paasissutissatit nutartersinnaanngilatit. NemID pisarnittut atuinnassavat.

Inummit inummut ID-mut paasissutissat nutarternissai imaluunniit nutartissannginnissai assigiinngissinnaapput. Appi NemID-mut isissutissartalik piginngikkukku, taamaattumillu ID-mut paasissutissanik nutarteqqusinermut nalunaarummik pisinnaanngikkuit, taava iliuuseqassanngilatit.

ID-mut paasissutissatit nutartilerukkut uku atussavatit:

 • Appi NemID-mut isissutissartalik smartphone-nni App Store-mi imaluunniit Google Play Butik-imi aasinnaasat.
  Malugiuk: Aallartitsinnak smartphone-nniittoq appi NemID-mut isissutissartalik nutaanerpaamik version 2.6-imik App Storemi imaluunniit version 2.4.0-imik Google Play-imi nutarterneqarsimassaaq.

 • Danskisut pas-it chip-ilik. Passit 1. januaari 2012-ip kingornatigut tunniunneqarnikut atorsinnaapput. Passi scannerneqaruni Naalagaaffiup Politiivisa (Rigspolitiet) atortuini ilumut passit atuuttuunersoq qulakkeerneqassaaq.

 • Smartphone-t chip-inik nalunaarsuisinnaasoq.
  Oqarasuaatit Android-iusut aamma iPhone-modellit 7 qummullu amerlanerpaat taamaaliorsinnaapput.
  Chip-i passinniittoq allatut scannerneqarsinnaanngilaq.

Appi NemID-mut isissutissartalik ID-mut paasissutissatit nutarteqqullugit nalunaarfigisinnaavaatit, apeqqutaalluni NemID qanoq ilillutit pissarsiarisimanerit.

ID-mut paasisutissatit ima nutartissavatit:

 1. Appi NemID-mut isissutissartalik ammaruk
 2. "Opdater her" tooruk
 3. Passit piareersimatiguk
 4. Inuit inuunerat pillugu politikki atuaruk, akueralugulu
 5. NemID atorlugu iserit
 6. Smartphone-t atorlugu passit scanneruk. App-ivit alloriarnissannik ilitsersuutissavaatit


App-imut iseruit ID-mullu paasissutissatit nutarterlugit, taava MitID-taarnissannut piariissaatit.

Malugiuk
Appi NemID-mut isissutissartalik piginngikkukku, ID-mut paasissutissatit nutartersinnaanngilatit.

Pisarnittut NemID atussavat.

Danskit Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfiata ilinnut tunngasut kinaassutsimut paasissutissat taamaallaat ID-mut paasissutissat nutarternerinut aamma kinaassutsimut qularnaarinerup ingerlanneranut uppernarsaatitut pigisarpai.

Illit kinaassutsinnut paasissutissat nutarterneqareeraangata, NemID databasemi peerneqartarput. Taamaattoq passivit normua, PID-normu (illit kortit NemID-mut isissutissat ID-normua immikkut ittoq) aamma IP adressi (qarasaasiap ID-a) pigineqassapput, ukiut 5 qaangiukkaangata piiarneqartussat.

Kinaassutsimut paasissutissat tassaapput paasissutissat innuttaasunik kinaassusersisut.

Innuttaasunik sullissivinni suli ikiorneqarsinnaanngilatit, ID-mut paasissutissatit nutartissagukkit.

Massakkuugallartoq ID-mut paasissutissat taamaallaat appi NemID-mut isissutissartalik atorlugu nutarterneqarsinnaapput.

Una tooruk ID-mut paasissutissat nutarterneri pillugit atuarusukkuit (Paasissutissat qallunaatuuinnaapput)

Pisarnittut NemID atussavat.

ID-mut paasissutissatit uku najoqqutarigukkit taamaallaat nutartersinnaavatit:

 • danskisut pas-eqaruit 1. januaari 2012-ip kingornatigut tunniunneqartumik
 • passinni chipi smartphonet scannersinnaaguniuk
 • Appi NemID-mut isissutissartalik pigigukku


Malugiuk
App-imi paasissutissat nutartersinnaanngikkukkit app-imi nalunaarutisiat soqutigissannginnakku, NemID pisarnittut nangittumik atussavat.

Uannga allanneqarpoq: Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfik

Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfik
Postboks 1078
3900 Nuuk

Oqarasuaat. (+299) 34 50 00
E-mail: digitalisering@nanoq.gl
Nittartagaq: digitalimik.gl
Innuttaasumut

sullissivik.gl-imut tikilluarit

Sullissivik Innuttaasumut isilerputit. Suliffeqarfiutilimmut nuunniaruit, qulaani ‘Suliffeqarfiutilimmut’ toqqassavat.