MitID atorlugu isumannaatsuuneq

MitID-vit massakkut siunissamilu isumannaatsuunissaat pingaaruteqarpoq.

MitID-it MitID-lluunniit pillugu paasissutissaatitit allanut siammartinngosaannassavatit. MitID-mi atuisutut ID-t kodillu illit kisivit pigissavatit, taakkua isumannaatsuuppata, taava aamma illit isumannaatsuussaatit.

Atuisutut ID atukkat allanut eqqoriaruminaatsuussaaq.

Atuisutut ID-mik allanut eqqoriaruminaatsumik ilinnulli eqqaamajuminartumik peqassaatit, assersuutigalugu kisitsisit, naqinnerit aamma ilisarnaatit ataatsimut atorlugit. Atuisutut ID MitID.dk-mi qaqugukkulluunniit kingorna allanngortissinnaavat. Atuisutut ID allanut siammartinngisaannaruk – ikiorsiivimmut nammineerlutit attaveqaruit taakkununnga siammartersinnaavat.

MitID atortillugu isumannaallisaanermi eqqaamasassatut malittarisassat:

  1. Koditit allanut takutinngisaannakkit.
  2. MitID appi, kodimik takutitsissut, atuffassissut imaluunniit chipimik isissutissaq allamut tunniutinngisaannaruk.
  3. Atuisutut ID allanut siammartinngisaannaruk – ikiorsiivimmut nammineerlutit attaveqaruit taakkununnga siammartersinnaavat.
  4. MitID atorlugu akuersinngisaannassaatit assersuutigalugu aningaaserivimmeertuusaartoqarluni, Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfimmeertuusaartoqarluni, politiineertuusaartoqarluni, ikiorsiivimmeertuusaartoqarluni allarluinnarmeertuusaartoqarluniluunniit sianerfigitikkuit, e-mailerfigitikkuit imaluunniit pulaarneqaruit. Tamanna pillugu taamatut attavigineqartarunnanngilatit.
  5. MitID atorlugu akuersinialerninni suna akuerinialernerlugu maluginiaqqissaassavat. Iliuuseriniakkannut allagaq naapertuutinngippat imaluunniit nammineerlutit iliuuseqarniartuunngikkuit, akuersissuteqartassanngilatit.

Atortorissaarutini arlalinni MitID ikkullugu backupiliorit
MitID-mut backupiliornissaq pitsaasuussaaq oqarasuaatit katassagaluarukku. Taamaaliorsinnaavutit atortorissaarutini arlalinni MitID appi ikkullugu, assersuutigalugu oqarasuaatinni aamma tabletinni.


Atuisutut ID taamaallaat atorlugu MitID-mut isertaleraluaruilluunniit ajortumeeriniartut annikillineqarput. Tamatumunnga ilaatigut peqqutaapput:

  • Atuisutut ID illit kisivit ilisimaarissavat.
  • MitID-mi iliuuseqarniartilluni atuisutut ID aamma PIN-kode appimillu akuersinertalik log-in atorneqassapput.

Atuisutut ID ajortumeeriniartup eqqoriarpagu MitID appinnilu iliuuseqaqquneqarlutit noqqaassummik nassippatit noqqaassutaasoq skærmikkut nuinavianngilaq – atuisutut aatsaat MitID appi iserfigalugu ammarukku noqqaassut kisivit takusinnaavat. Noqqaassut minutsit tallimat qaangiuppata nammineerluni piissaaq. MitID atorlugu suna akuerinialernerlugu atuaqqaartassavat.

MitID-tut atukkat allamit iserfiginiarneqartoq pasitsaassaqaruit piaarnerpaamik MitID-mi ikiorsiivik attavigisariaqarpat MitID-lu matutikkallarlugu.

Danmarkimi MitID pillugu ikiorsiivimmut attaveqarit

Oqarasuaatikkut:
+45 33980010

Mailikkut:
https://support-mitid.digst.dk/

Ammasarfiit
- Ataasinngornermiit tallimanngornermut nal. 04.00-16.00. (Nunatsinni nalunaaqutaq)  
- Arfininngorneq, sapaat sapaassuarnilu nal. 06.00-12.00. (Nunatsinni nalunaaqutaq)


Nittartakkami MitID.dk-mi imminut sullinniarluni quppernikkut MitID-tut atukkama allamit iserfigineqarsinnaalersimasoq pasitsaassaqaruma qanoq iliussaanga

Piaarinaatsoornikkut ajortumeeriniartunut imminut sullitariniarluni quppernermut isissutit tunniutissagaluarukku susassaqanngitsorlu allanngortitsisimaguni, assersuutigalugu oqarasuaammi allami MitID ikkunniarsaralugu pippagu, sms-imik allagarsissaatit. Taamatut pisoqartillugu piaarnerpaamik MitID-mi ikiorsiivik attavigissavat MitID-lu matutikkallarlugu.

Aamma najukkanni innuttaasunik sullissivimmut MitID-mik atuutilersitsinissaminnut piareersimappata ikiorneqarnissamut noqqaasinnaavutit.

Oqarasuaatikkut, e-mailikkut imaluunniit sms-ikkut MitID-nnut isersinnaalertoqartoq pasitsaassaqaruma qanoq iliussaanga

Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfiup, politiit, aningaaseriviit imaluunniit oqartussaqarfiit allat inuttut isissutissamik paasissutissat ilinnut tunngasut kodellu e-mailikkut, sms-ikkut imaluunniit oqarasuaatikkut noqqaassutiginngisaannartussaavaat nuussinissamullu tunngasunik nammineerlutit aallartinnikuunngisannik akuersiteqqullutit.
Taamaattumik pingaaruteqarpoq sianerfigitikkaluaruit sianertorlu oqarluni aningaaserivimmeersuulluni imaluunniit pisortani oqartussaqarfimmeersuulluni MitID-lu atorlugu iliuuseqaqquneqarlutit tamakku eqqumaffigeqqissaassagitit.

Imminut sullitarinissamut quppernikkut oqarasuaativit normua e-maililluunniit allanngortinneqarpat nalunaarfigitissaatit.

MitID atukkat ajornartumik pineqartillugu, assersuutigalugu MitID appit atortorissaarummi nutaami soorlu smartphonimi atuutilersinneqarpat imaluunniit MitID-mi paasissutissat ilinnut tunngasut allanngortinneqarpata, MitID appi, SMS imaluunniit e-mailikkut nalunaarfigitissaatit.

MitID-tut atukkat tamatigut atorneqartillugu nalunaarfigitittarnissat toqqarsinnaavat.

MitID-tut atukkat allamit iserfiginiarneqartoq pasitsaassaqaruit piaarnerpaamik MitID-mi ikiorsiivik attavigisariaqarpat MitID-lu matutikkallarlugu.

Aamma najukkanni innuttaasunik sullissivimmut MitID-mik atuutilersitsinissaminnut piareersimappata ikiorneqarnissamut noqqaasinnaavutit.

Uannga allanneqarpoq: Digitalinngortitsinermut Aqutsisoqarfik

Danmarkimi MitID pillugu ikiorsiivik

Oqarasuaat: +45 33 98 00 10
E-mail:  MitID support

 
Ammasarfiit 

- Ataasinngornermiit tallimanngornermut nal. 04.00-16.00. (Nunatsinni nalunaaqutaq)
- Arfininngorneq, sapaat sapaassuarnilu nal. 06.00-12.00. (Nunatsinni nalunaaqutaq)

Malugiuk:
Danmarkimi MitID pillugu ikiorsiiviup attaveqarfiginerani oqaatsit qallunaatut atorneqarmata.

 
Innuttaasumut

sullissivik.gl-imut tikilluarit

Sullissivik Innuttaasumut isilerputit. Suliffeqarfiutilimmut nuunniaruit, qulaani ‘Suliffeqarfiutilimmut’ toqqassavat.