Fri proces

Ansøg her

Hvis du ikke har gode økonomiske forhold, og ønsker at føre en sag ved domstolene, kan du få fri proces. Fri proces, betyder at

 • du får udpeget en advokat eller anden jurist af retten, der fører sagen mod vederlag fra det offentlige,
 • du ikke skal betale retsafgift,
 • du ikke skal betale sagens omkostninger til modparten, hvis du taber sagen
 • og at du får godtgørelse fra det offentlige til nødvendige undersøgelser, der bidrager til sagens behandling eller oplysning


Det er retten, der ved afsigelse af dom, træffer afgørelse om, hvor stort et beløb, det offentlige dækker.

Du kan ansøge om fri proces hos Rigsombudsmanden i Grønland, hvis sagen skal køre ved

 • kredsretterne
 • Retten i Grønland
 • Grønlands Landsret


Du har efter ansøgning ret til fri proces, hvis

 1. du har rimelig grund til at bringe en sag for retten,
 2. det er nødvendigt at få juridisk bistand til sagen
 3. og du efter nærmere regler ikke kan betale for den juridiske bistand


Du kan læse mere om betingelserne på rigsombudsmandens hjemmeside. Hvis sagsbehandleren ikke vurderer, at betingelserne er opfyldt, får du et afslag. Du kan klage over afslaget til Civilstyrelsen.


Ansøgning
Vil du søge om fri proces, skal du benytte et ansøgningsskema. Det kan du finde på rigsombudsmandens hjemmeside. Du kan også hente ansøgningsskemaet hos Rigsombudsmanden i Grønland.

Når du søger om fri proces, skal du huske at vedlægge alle de nødvendige dokumenter. Du kan se på ansøgningsskemaet, hvilke dokumenter, du skal vedlægge ansøgning. Rigsombudsmanden i Grønland kan ikke behandle sagen, hvis du ikke har vedlagt de rigtige dokumenter.

Du skal sende eller aflevere ansøgningsskemaet samt alle de nødvendige dokumenter til Rigsombudsmanden i Grønland.


Bemærk
Rigsombudsmanden i Grønland behandler sager om fri proces efter følgende regler:

 • Lov nr. 305 af 30. april 2008 om rettens pleje i Grønland
 • En særlig bekendtgørelse for Grønland om fri proces, der kan findes på hjemmesiden www.lovtidende.dk. Der udstedes en ny bekendtgørelse hvert år


Herudover gælder forvaltningsloven og almindelige forvaltningsretlige grundsætninger for rigsombuddets behandling af sager om fri proces.

Rigsombudsmanden i Grønland
Indaleeqqap Aqq. 3
Postboks 1030
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 32 10 01
E-mail: ro@gl.stm.dk
Hjemmeside: www.rigsombudsmanden.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.