Kørekort

For at du må køre bil, skal du have et gyldigt kørekort.

Det grønlandske kørekort er opdelt i følgende kategorier:
 • Kategori B – almindelig bil
 • Kategori C – lastbil
 • Kategori D – stor personbil

De forskellige kategorier, giver dig lov til at køre forskellige biler. Har du f.eks. et kørekort i kategori B, må du køre en almindelig bil.

Du kan også få kørekort til erhvervsmæssig personbefordring. Det skal du have, hvis du skal køre:
 • taxa
 • eller bus

Bemærk
For at kunne få et erhvervskørekort skal ansøger være:
 • fyldt 21 år
 • mindst have haft kørekort i et år
 • medbringe helbredattest (ved indleveringen til Politiet må lægeattesten ikke være over 3 måneder gammel)
Vil du tage et kørekort eller udvide dit nuværende kørekort med en anden kategori, skal du:
 • være 18 år eller derover
 • have et tilpas godt fysisk helbred og have en helbredserklæring
 • have modtaget undervisning af en kørelærer, som er godkendt til den ønskede kategori
 • bestå en teoriprøve
 • bestå en køreprøve

Gyldighed
Kørekortet er gyldigt, fra du har bestået din køreprøve, til du fylder 70 år. Når du fylder 70 år, skal du til lægen. Lægen afgør om dit helbred er i vejen for, at du forsvarligt kan køre bil. Herefter gælder dit kørekort for kortere perioder:
 • er du 70 år, kan du få et kørekort, der gælder 4 år
 • er du 71 år, kan du få et kørekort, der gælder 3 år
 • er du mellem 72 og 79 år, kan du få et kørekort, der gælder 2 år
 • er du 80 år eller derover, skal dit kørekort fornys hvert år

Du skal have en helbredsattest, hver gang du skal have fornyet dit kørekort.

Bemærk
Hvis du kun har et grønlandsk kørekort, kan du ikke få et internationalt kørekort. Du kan få et internationalt kørekort, hvis du har et dansk kørekort. For at få et internationalt kørekort skal du henvende dig til politiet og medbringe:
 • dit danske kørekort
 • et pasfoto
 • og 25 kr.
Det koster 450 kr. at tage et kørekort. Du skal betale, når du bestiller tid ved politiet.

Har du et dansk eller europæisk kørekort og skal have et grønlandsk kørekort eller skal du have dit grønlandske kørekort fornyet, så koster det 200 kr. Du skal betale, når du bestiller kørekortet.

Det koster 260 kr. at få fornyet et dansk kørekort.
Du skal betale, når du bestiller det nye kørekort.

Bemærk
Det er kun politistationerne i Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut, Aasiaat og Ilulissat, der har dankortterminaler. Det betyder, at du skal betale kontant alle andre steder.
Helbredsattest
Det første du skal gøre er at få en helbredsattest. Helbredsattesten dokumenterer, at dit helbred ikke er i vejen for, at du kan køre bil. Du kan få en helbredsattest på dit lokale sygehus.

Du skal medbringe 2 billeder til lægen. Lægen skal bag på billederne skrive dit navn og sætte sit eget stempel, så politiet kan se, at det er dig, der har været ved lægen.

Helbredsattesten bliver lagt i en kuvert sammen med billederne og lægen skal lukke kuverten og stemple sit navn hen over lukningen på kuverten. Du må ikke selv åbne kuverten. Du skal aflevere den lukkede kuvert til politiet, når du bestiller tid til teoriprøve. Det er for at man kan være sikker på, at det er dig der skal have kørekortet, der også har været ved lægen og fået lavet helbredsattesten.

Undervisning
Når du har fået en helbredsattest, skal du udfylde en blanket, som du kan få på din lokale politistation. Når du har udfyldt blanketten, skal du henvende dig til en kørelærer. Kørelæreren underviser dig i:
 • Teori – det vil sige, at du får undervisning i færdselsreglerne
 • Praksis – det vil sige, at du kommer ud at køre med kørelæreren

Teori- og køreprøve
Når din kørelærer mener, at du er klar til at gå til teori- og køreprøve, skal du henvende dig til din lokale politistation, for at bestille tid til en teori- og køreprøve.

Når du henvender dig til politiet for at bestille tid til en teori- og køreprøve, skal du medbringe:
 • den udfyldte blanket, hvor din kørelærer har skrevet, at du har modtaget den nødvendige undervisning
 • helbredserklæringen og de 2 billeder i kuverten fra lægen

Fornyelse
Der kan være flere årsager til, at du skal forny dit kørekort. Det kan f.eks. være hvis du:
 • er flyttet til Grønland og skal have et grønlandsk kørekort
 • har tabt dit kørekort
 • kørekort er blevet stjålet
 • kørekort er blevet beskadiget
 • har ændret navn
 • har en sygdom, der gør, at du skal forny dit kørekort regelmæssigt

Skal du have et nyt grønlandsk kørekort, skal du bruge blanketten: Ansøgning om grønlandsk kørekort

Skal du have et dansk eller et internationalt kørekort, skal du bruge blanketten: Ansøgning om dansk kørekort

Tilflyttet Grønland?
Flytter du til Grønland og vil du køre bil, skal du have et grønlandsk kørekort. Hvis du har et dansk kørekort eller et kørekort fra et andet EU land, kan du uden videre få et grønlandsk kørekort. Når du henvender dig til politiet, skal du medbringe:

Er dit kørekort ikke fra et EU land, skal du muligvis have en lægeerklæring og til en orienterende køreprøve, før du kan få et grønlandsk kørekort. Det kan din lokale politistation fortælle dig mere om.
Det er forskelligt fra politistation til politistation, men ved personlig henvendelse kan man få yderligere information.
Tabt, beskadiget eller navneændring
Du kan både få fornyet dit grønlandske og dit danske kørekort, ved at henvende dig til din lokale politistation.

Har du tabt eller fået stjålet dit kørekort, skal du medbringe:
 • Billedlegitimation
 • Et nyt egnet billede
 • Den udfyldte blanket

Er dit kørekort blevet beskadiget eller har du ændret navn, skal du medbringe:
 • Dit kørekort
 • Et nyt egnet billede
 • Eventuel dokumentation for navneændring
 • Den udfyldte blanket

Sygdom
Har du en sygdom, f.eks. epilepsi eller diabetes, der gør, at du kun har fået kørekort for en tidsbegrænset periode, skal du forny dit kørekort inden det udløber. Vil du forny dit kørekort, skal du henvende dig til din lokale politistation. Du skal medbringe:
 • En ny helbredsattest, som du får hos din læge
 • Et billede, som er stemplet af din læge
 • Dit gamle kørekort

Du kan ikke få fornyet et dansk kørekort, som er tidsbegrænset på grund af sygdom.
Klager kan indgives til den lokale politistation – eller Politimesterembedet i Grønland.

Skrevet af: Grønlands Politi

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.