Registrering, omregistrering og afmelding af påhængs- og sættevogne

Påhængs- og sættevogne er registreringspligtige.
Påhængs- og sættevogne er påhængskøretøjer, der sættes bag på eller foran et motorkøretøj, der er beregnet til befordring af personer eller gods. Det kan f.eks. være små trailere og ladvogne til biler, atv’ere og traktorer og store anhængere til lastbiler.


Registrering
For at registrere din påhængs- eller sættevogn skal du henvende dig til politiet. Du skal medbringe:
Påhængsvognen - ved registreringen vurderer politiet om påhængsvognen er i forsvarlig stand. Politiet fokuserer særligt på lys, bremser og tegngivningsapparat
• En udfyldt og underskrevet registreringsblanket
Forsikringsbevis
• En udfyldt og underskrevet registreringsblanket. Ejeroplysningerne på blanketten skal være de samme som på forsikringsbeviset.


Registreringsblanket

Bemærk at stelnummeret skal være rengjort og synligt ved forevisning til politiet.

Sammen med registreringsattesten fra politiet får du udleveret en nummerplade, som skal monteres bag på påhængs- eller sættevognen.

Hvis du ikke bor i en by med politistation, kan du kontakte den nærmeste politistation og aftale, hvordan du får registreret din påhængs- eller sættevogn.

Afmelding
Det er lovpligtigt at afmelde en påhængs- eller sættevogn.
Hvis du ikke længere ønsker at have din påhængs- eller sættevogn registreret, skal du afmelde den. Det skal du f.eks. gøre, hvis du sælger den. Det er herefter den nye ejers pligt at registrere påhængsvognen i sit navn.

For at afmelde din påhængsvogn skal du aflevere nummerpladen til politiet.

Når den nye ejer har registreret bilen i sit navn, sender politiet en meddelelse til dig om, at påhængs- eller sættevognen ikke længere er registreret i dit navn.
Registreringsattest
Hvis politiet vurderer, at alt er korrekt, udsteder politiet en registreringsattest til dig og sender en kopi til dit forsikringsselskab.

Dit forsikringsnummer eller policenummer fremgår af registreringsattesten.
Sker der efter registreringen ændringer i de oplysninger, der er registreret om køretøjet og oplyst på registreringsattesten, skal ændringen anmeldes til politiet. Politiet vil herefter udstede en ny registreringsattest. Dette gælder dog ikke, hvis ændringerne blot vedrører adresseoplysninger.
Sker der et ejerskifte har ejeren (ved ejerskifte den nye ejer) snarest muligt og senest 3 uger efter ejerskiftet pligt til at anmelde køretøjet til registrering, medmindre køretøjet forinden er afmeldt.
Bekendtgørelse nr. 573 om registrering af køretøjer i Grønland af 31. maj 2013.
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.