Registrering, omregistrering og afmelding af traktor og motorredskaber

Traktorer og motorredskaber, der har en egenvægt der overstiger 2.000 kg, er registreringspligtige.
Registrering
For at registrere din traktor eller dit motorredskab skal du henvende dig til politiet. Du skal medbringe:
Traktor eller motorredskabet - ved registreringen vurderer politiet, om bilen er i forsvarlig stand. Politiet fokuserer særligt på lys, bremser og styretøj
Forsikringsbevis
• En udfyldt og underskrevet registreringsblanket. Ejeroplysningerne på blanketten skal være de samme som på forsikringsbeviset.

Registreringsblanket

Bemærk
Bemærk at stelnummeret skal være rengjort og synligt ved forevisning til politiet.

Hvis du bor i en by uden politistation, kan du kontakte den nærmeste politistation og aftale, hvordan du får registreret din traktor eller dit motorredskab og får nummerplader til den.


Afmelding
Hvis du ikke længere ønsker at have din traktor eller dit motorredskab registreret, skal du afmelde køretøjet. Det skal du f.eks. gøre, hvis du sælger det. Det er herefter den nye ejers pligt at registrere køretøjet i sit navn.

For at afmelde din traktor eller dit motorredskab skal du aflevere nummerpladen til politiet.

Når den nye ejer har registreret traktoren eller motorredskabet i sit navn, sender politiet en meddelelse til dig om, at den ikke længere er registreret i dit navn.
Registreringsattest
Hvis politiet vurderer, at alt er korrekt, udsteder politiet en registreringsattest til dig og sender en kopi til dit forsikringsselskab.
Dit forsikringsnummer eller policenummer fremgår af registreringsattesten.


Nummerplade
Sammen med registreringsattesten får du udleveret en nummerplade, som skal monteres foran på køretøjet.
Sker der efter registreringen ændringer i de oplysninger, der er registreret om køretøjet og oplyst på registreringsattesten, skal ændringen anmeldes til politiet. Politiet vil herefter udstede en ny registreringsattest. Dette gælder dog ikke, hvis ændringerne blot vedrører adresseoplysninger.
Sker der et ejerskifte har ejeren (ved ejerskifte den nye ejer) snarest muligt - og senest 3 uger efter ejerskiftet - pligt til at anmelde køretøjet til registrering, medmindre køretøjet forinden er afmeldt.
Bekendtgørelse nr. 573 om registrering af køretøjer i Grønland af 31. maj 2013.
Hovedstation Qaqortoq
Postboks 506
3920 Qaqortoq

Telefon: (+299) 70 11 22
Fax: (+299) 64 12 22
Mobil: (+299) 49 41 22
E-mail: grl-qaqortoq@politi.dk
Narsarsuaq Lufthavn (Politivagt)

Telefon: (+299) 70 11 24
Fax: (+299) 66 54 50
E-mail: grl-narsaq@politi.dk
Lokalstation Narsaq
Postboks 30
3921 Narsaq

Telefon: (+299) 70 11 24
Fax: (+299) 66 16 17
Mobil: (+299) 49 77 22
E-mail: grl-narsaq@politi.dk
Lokalstation Nanortalik
Postboks 89
3922 Nanortalik

Telefon: (+299) 70 11 23
Fax: (+299) 61 33 30
Mobil: (+299) 49 02 50
E-mail: grl-nanortalik@politi.dk
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.