Send et ankesvarskrift i en civil sag

Ankesvarskrift

Et ankesvarskrift er det dokument, du skal bruge, hvis din modpart i en civil sag har klaget over Retten i Grønlands dom, og du vil sende et svar på klagen.

Ved domstolene kalder man en klage over en dom for en anke af dommen. Det dokument, din modpart har brugt til at anke, bliver kaldt en ankestævning.

Når Grønlands Landsret har modtaget en ankestævning fra en part i en civil sag, bliver ankestævningen sendt eller afleveret til den anden part i sagen (modparten).

Hvis du har været part i en civil sag, og din modpart har anket Retten i Grønlands dom, bliver du orienteret af Grønlands Landsret ved brev.

Grønlands Landsret vil sende dig en kopi af den ankestævning, som din modpart har indleveret til Grønlands Landsret, og du vil få en frist til at komme med et skriftligt svar i sagen.

Dit svar kaldes et ankesvarskrift.

Civile sager er alle sager, der handler om:

 • betaling af penge
 • udlevering af en ting eller
 • anerkendelse af et krav


Det er en civil sag, hvis Retten i Grønlands journalnummer begynder med bogstaverne BS.

Du kan læse mere om, hvilke typer af sager, der behandles ved domstolene på www.domstol.gl

Retten er neutral og kan ikke rådgive dig om, hvordan du bedst kan føre din sag. Retten opfordrer dig derfor til at kontakte en advokat eller retshjælpen IKIU, hvis du ønsker at begynde eller anke en retssag.

En advokat eller IKIU kan hjælpe dig med at undersøge, om du kan få betalt en advokat af staten (fri proces), og de kan rådgive dig om dine muligheder i sagen.

Klik her for at gå ind på IKIU’s hjemmeside (nyt vindue)

Klik her for at se en liste over advokater i Grønland (nyt vindue)

Hvis du er enig i det resultat, som Retten i Grønland er kommet frem til, behøver du ikke at sende et svarskrift.

Er du ikke enig i det resultat, som Retten i Grønland er kommet frem til, skal du sende dit ankesvarskrift med en beskrivelse af det resultat, du ønsker, at Grønlands Landsret skal komme frem til.

Det resultat, du ønsker, at Grønlands Landsret skal komme frem til, kaldes din påstand. Grønlands Landsret skal modtage dit ankesvarskrift med din påstand inden den frist, du har fået oplyst af Grønlands Landsret.

Har Grønlands Landsret ikke modtaget dit ankesvarskrift inden fristen, vil Grønlands Landsret gå ud fra, at du er enig i det resultat, som Retten i Grønland er kommet frem til.

Du skal have tilladelse fra Grønlands Landsret, hvis du ønsker at fremsætte krav om ændring af Retten i Grønlands dom efter, at fristen for ankesvarskriftet er udløbet.

Krav til ankesvarskrift
Retsplejeloven fastsætter kravene til et ankesvarskrift. Hvis du bruger blanketten til ankesvarskriftet, som du finder øverst på denne side, og hvis du udfylder blanketten rigtigt, vil dit ankesvarskrift opfylde retsplejelovens krav.

Det er vigtigt, at du får skrevet ankesvarskriftet på den rigtige måde, og at du får præsenteret de relevante beviser for retten.

I nogle tilfælde skal du betale retsafgift i ankesagen, hvis du anmoder Grønlands Landsret om at ændre Retten i Grønlands dom.

Grønlands Landsret vil orientere dig, hvis du skal betale retsafgift for at få behandlet din påstand.

Betaling af retsafgift
Hvis du skal betale retsafgift, skal du indsætte beløbet på Retten i Grønlands konto i Grønlandsbanken: 6471-1032663.

Ved betalingen af retsafgiften, skal du oplyse:

 • Dit navn
 • Modpartens navn
 • Dit eget journalnummer, hvis du har et sådant
 • Rettens saglistenr., hvis du har fået det oplyst.


Det vil forkorte rettens sagsbehandlingstid, hvis retten modtager en kvittering for betaling af retsafgiften sammen med dit svarskrift.

Du kan sende et ankesvarskrift i en civil sag ved at bruge en digital udfyldningsblanket.

Udfyldningsblanketten finder du øverst på denne side ved at klikke på den gule knap ”Ankesvarskrift i en civil sag”. For at udfylde blanketten, skal du logge på med dit NemID.

Når du åbner den digitale udfyldningsblanket til ankesvarskrift, får du vejledning om, hvordan du skal udfylde blanketten

Bemærk
Du skal ikke sende de bilag, der indgik i sagen ved Retten i Grønland. Grønlands Landsret får disse bilag udleveret fra Retten i Grønland.

Hvis du ønsker at inddrage nye bilag, kan du sende de nye bilag sammen med dit ankesvarskrift.

Når du har udfyldt skabelonen, skal du klikke på ”send”. Derefter bliver dit ankesvarskrift sendt til Grønlands Landsret.

Når landsretten har modtaget ankesvarskriftet og sagens bilag fra Retten i Grønland, vil du og din modpart blive anmodet om at oplyse, om I ønsker at komme med flere beviser eller oplysninger i sagen.

Tidspunkt for hovedforhandling
Når sagen er klar til det afsluttende retsmøde, som kaldes hovedforhandlingen, vil Grønlands Landsret aftale et tidspunkt for hovedforhandlingen med dig og din modpart.

Du og din modpart får oplyst det første mulige tidspunkt for hovedforhandling, når du og din modpart har oplyst, at sagen er klar til hovedforhandling.

Der går normalt 3 – 6 måneder fra en sag er klar til hovedforhandling og indtil hovedforhandlingen kan gennemføres.

Hovedforhandling
Ved hovedforhandlingen af civile sager, der er anket fra Retten i Grønland, deltager landsdommeren fra Grønlands Landsret og 2 landsdommere fra Danmark.

Under hovedforhandlingen har du og din modpart mulighed for at afgive forklaring og for at præsentere jeres synspunkter og beviser.

Dommen fra Grønlands Landsret
Grønlands Landsretten afsiger først sin dom, når dommen er skrevet. Det betyder, at du og din modpart først får oplyst Grønlands Landsrets afgørelse, når dommen er skrevet.

I slutningen af hovedforhandlingen får du og din modpart oplyst, hvornår I får dommen tilsendt.

I de fleste tilfælde vil du og din modpart modtage dommen indenfor 1 uge eller 14 dage efter hovedforhandlingen.

Når en dom er afsagt, kan den ret, der har afsagt dommen ikke ændre dommens begrundelse eller resultat. Dommen kan kun ændres af en højere retsinstans.

Hvis der er skrivefejl i en dom, vil den ret, der har afsagt dommen rette fejlene så snart de bliver opdaget.

Du får oplyst, hvornår du senest skal indlevere dit svarskrift, når du modtager ankestævningen fra Grønlands Landsret.

Når sagen er begyndt kan Grønlands Landsret sætte nye frister for aflevering af dokumenter. Grønlands Landsret fastsætter også tidspunkterne for retsmøderne.

Hvis du ikke overholder fristerne eller ikke møder til et retsmøde, kan Grønlands Landsretten afgøre sagen på baggrund af de oplysninger Grønlands Landsret har modtaget i sagen.

Grønlands Landsrets domme kan kun ankes til Højesteret, hvis Procesbevillingsnævnet giver tilladelse. Procesbevillingsnævnet giver kun tilladelse til anke, hvis sagen er principiel.

En sag kan være principiel, hvis:

 • den handler om et spørgsmål, som Højesteret ikke har behandlet tidligere, og
 • afgørelsen kan få betydning for andre end parterne i sagen


Hvis du vil ansøge om tilladelse til at anke Grønlands Landsrets dom til Højesteret, skal du sende din ansøgning til:

 • Grønlands Landsret, postboks 1040, 3900 Nuuk eller
 • Procesbevillingsnævnet Store Kongensgade 1-3, 2., 1264 København K


Din ansøgning om tilladelse til at anke Grønlands Landsrets dom til Højesteret skal være modtaget i Grønlands Landsret eller i Procesbevillingsnævnet senest 8 uger efter, at Grønlands Landsrets dom er afsagt. Der står i Grønlands Landsrets dom, hvornår den er afsagt.

Klik her for at gå ind på Procesbevillingsnævnet’s hjemmeside (nyt vindue)

Skrevet af: Grønlands Landsret

Ikiu: www.ikiu.gl
Advokatnøglen: www.advokatnoeglen.dk
Procesbevillingsnævnet: www.domstol.dk/procesbevillingsnaevnet/
Grønlands Landsret
Jens Kreutzmannip Aqq. 5
3900 Nuuk

Telefon: 36 39 00
E-mail: post@landsret.gl
Hjemmeside: www.domstol.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.