Send et kæreskrift til kredsretten eller Retten i Grønland

Kæreskrift

Kæreskriftet er det dokument, du skal bruge, hvis du vil klage over en beslutning, som kredsretten eller Retten i Grønland har afsagt.

Når du klager over en beslutning, kærer du beslutningen.

Beslutninger fra kredsretten eller Retten i Grønland skal kæres til Grønlands Landsret.

Vær opmærksom på, at det kun er beslutninger, der skal kæres. En beslutning kan for eksempel handle om, hvor et barn skal bo mens sagen behandles ved retten, om en part kan deltage i et retsmøde via video eller lignende.

Hvis der er afsagt dom i sagen, og hvis du vil klage over dommen, skal du sende en ankestævning.

Du kan bruge udfyldningsblanketten til kæreskriftet, som du finder øverst på denne side til at kære beslutninger i alle typer af sager, der behandles ved en kredsret eller Retten i Grønland.

Retten er neutral og kan ikke rådgive dig om, hvordan du bedst kan føre din sag. Retten opfordrer dig derfor til at kontakte en advokat eller retshjælpen IKIU, hvis du ønsker at begynde eller anke en retssag.

En advokat eller IKIU kan hjælpe dig med at undersøge, om du kan få betalt en advokat af staten (fri proces), og de kan rådgive dig om dine muligheder i sagen.

Klik her for at gå ind på IKIU’s hjemmeside (nyt vindue)

Klik her for at se en liste over advokater i Grønland (nyt vindue)

Du kan kære en beslutning, som er truffet af kredsretten eller Retten i Grønland, hvis rettens beslutning ikke er det resultat, som du har oplyst for retten, at du ønsker (din påstand).

Hvis retten har fulgt din påstand i sagen, kan du ikke kære.

Du skal kære inden kærefristen på 2 uger fra kredsretten eller Retten i Grønland afsagde den beslutning, som du er uenig i. Du kan læse mere om kærefristen nedenfor under afsnittet om frister.

Hvis du vil kære en beslutning, skal du sende dit kæreskrift til den kredsret, der har afsagt den beslutning, som du ønsker at kære eller til Retten i Grønland, hvis det er Retten i Grønland, der har afsagt beslutningen. Du skal ikke sende dit kæreskrift til Grønlands Landsret.

Når du kærer en beslutning, skal du oplyse, hvilket resultat, du ønsker, at Grønlands Landsret skal komme frem til.

I nogle situationer skal du betale en afgift på 400 kr., hvis du vil kære en beslutning. Du kan kontakte den ret, der har truffet den beslutning, som du gerne vil kære for at få oplyst, om du skal betale retsafgift.

Hvis du skal betale retsafgift, skal du skal indsætte beløbet på Retten i Grønlands konto i Grønlandsbanken: 6471-1032663.

Ved betalingen af retsafgiften, skal du oplyse:

  • Dit navn
  • Modpartens navn
  • Dit eget journalnummer, hvis du har et sådant
  • Rettens sagsnr., hvis du har fået det oplyst.


Hvis du betaler retsafgiften, før du sender kæreskriftet, vil Grønlands Landsret opfordre dig til at sende en kvittering for betalingen af afgiften sammen med dit kæreskrift.

Det vil forkorte Grønlands Landsrettens sagsbehandlingstid, hvis Grønlands Landsretten modtager en kvittering for betaling af retsafgiften sammen med kæreskriftet, da Grønlands Landsret først begynder sagsbehandlingen, når Grønlands Landsret har sikkerhed for, at retsafgiften er betalt.

Når du åbner skabelonen til kæreskriftet, får du vejledning om, hvordan skabelonen skal udfyldes.

Når du har udfyldt skabelonen, skal du printe udfyldningsblanketten ud og sende den til den ret, der har truffet den beslutning, som du vil kære.

Du kan sende blanketten via:

  • Mail til den ret der har truffet beslutningen
  • Post til den ret der har truffet beslutningen


Eller du kan aflevere blanketten i den ret, der ligger tættest på, hvor du bor.

Klik her for at se kontaktoplysning på kredsretter og Retten i Grønland (nyt vindue)

Bemærk
Du skal ikke sende kæreskriftet til landsretten.

Når den ret, der har afsagt beslutningen, har modtaget dit kæreskrift, vil denne ret først overveje, om den skal ændre sin beslutning.

Hvis den ret, der har afsagt beslutningen fastholder sin beslutning, sender denne ret dit kæreskrift sammen med sagens bilag til Grønlands Landsret.

Sagsbehandling
Når Grønlands Landsret har modtaget sagen, kontrollerer landsretten først, om der skal betales retsafgift, og om retsafgiften er betalt.

Skal der ikke betales retsafgift, går Grønlands Landsret i gang med at behandle kæresagen, så snart sagen er modtaget. Skal der betales retsafgift, begynder Grønlands Landsret først sagsbehandlingen, når retsafgiften er betalt.

Når Grønlands Landsret begynder sagsbehandlingen, sender Grønlands Landsret et brev til sagens parter. I brevet får parterne en frist til at komme med yderligere bemærkninger i sagen.

Efter udløbet af fristen træffer Grønlands Landsret beslutning i sagen. Det sker meget sjældent, at der holdes møder i sager, hvor en part har kæret en beslutning. Disse sager behandles næsten altid på grundlag af det skriftlige materiale i sagen.

Ønsker du, at der skal holdes et møde i sagen, kan du kontakte Grønlands Landsret, som vil tage stilling til, om der undtagelsesvist skal holdes et møde i sagen.

Afgørelse
Når Grønlands Landsret har truffet afgørelse i sagen, bliver afgørelsen sendt til parterne.

Der går normalt omkring 1 måned fra Grønlands Landsret begynder sagsbehandlingen og indtil der træffes afgørelse i sagen.

Beslutninger kan ændres af den ret, der har afsagt beslutningen, hvis der er kommet nye oplysninger i sagen.

Beslutninger, som er truffet af kredsretten eller Retten i Grønland kan også ændres af Grønlands Landsret.

Du skal kære en beslutning inden 2 uger efter, at beslutningen er truffet. Du kan kære skriftligt ved at indlevere et kæreskrift. Du kan også kære mundtligt ved at ringe til den ret, der har truffet den beslutning, som du ønsker at kære.

Er beslutningen ikke truffet på et retsmøde, hvor du var til stede, afhænger kærefristen af, om du har fået oplyst, hvornår kredsretten eller Retten i Grønland ville træffe beslutning.

Hvis du har fået oplyst, hvornår beslutningen ville blive truffet, skal du kære inden 2 uger efter, at beslutningen er truffet. Der står i den retsbog, du har modtaget fra kredsretten eller Retten i Grønland, hvornår beslutningen er truffet.

Har du ikke på forhånd fået oplyst, hvornår beslutningen bliver truffet, skal du kære inden 2 uger efter, at du har modtaget beslutningen fra kredsretten eller Retten i Grønland.

Kærer du efter, at kærefristen er overskredet, vil din kære blive afvist, med mindre du ikke har haft mulighed for at kære til tiden.

Tilladelse til at kære efter kærefristen
Hvis du vil ansøge om tilladelse til at kære efter kærefristen, skal du kontakte den ret, der har afsagt beslutning, inden 6 måneder fra beslutningen er afsagt og oplyse en gyldig grund til, at du ikke har kunnet kære inden fristen.

Det er ikke muligt at beskrive alle de situationer, der kan give dig en lovlig grund til at kære efter kærefristen, men du kan for eksempel få tilladelse til at kære efter fristen, hvis du ikke har haft mulighed for at overholde fristen, fordi du har været indlagt på sygehuset og ikke har været ved bevidsthed.

Du kan ikke forvente, at du vil få tilladelse til at kære efter fristen, hvis du havde glemt fristen, eller hvis du har haft for travlt med andre opgaver.

Grønlands Landsrets beslutninger kan kun kæres til Højesteret, hvis Procesbevillingsnævnet giver tilladelse. Procesbevillingsnævnet giver kun tilladelse til kære, hvis sagen er principiel.

En sag kan være principiel, hvis:

  • den handler om et spørgsmål, som Højesteret ikke har behandlet tidligere, og
  • afgørelsen kan få betydning for andre end parterne i sagen

Hvis du vil ansøge om tilladelse til at kære landsrettens beslutning til Højesteret, skal du sende din ansøgning til:
  • Grønlands Landsret, postboks 1040, 3900 Nuuk eller
  • Procesbevillingsnævnet Store Kongensgade 1-3, 2., 1264 København K


Din ansøgning om tilladelse til at kære landsrettens beslutning til Højesteret skal være modtaget i Grønlands Landsret eller i Procesbevillingsnævnet senest 4 uger efter, at landsrettens beslutning er afsagt. Der står i landsrettens retsbog, hvornår beslutningen er afsagt.

Klik her for at gå ind på Procesbevillingsnævnet’s hjemmeside (nyt vindue)

Skrevet af: Grønlands Landsret

Ikiu: www.ikiu.gl
Advokatnøglen: www.advokatnoeglen.dk
Procesbevillingsnævnet: www.domstol.dk/procesbevillingsnaevnet/
Grønlands Landsret
Jens Kreutzmannip Aqq. 5
3900 Nuuk

Telefon: 36 39 00
E-mail: post@landsret.gl
Hjemmeside: www.domstol.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.