Bestil privat straffeattest

Mange arbejdsgivere beder om en ren straffeattest, når de skal ansætte nye medarbejdere. I stedet for at skulle henvende dig personligt hos politiet, kan du nu bestille din straffeattest og få den tilsendt online.

Du skal ikke betale noget for at bestille din straffeattest. Hvis du er blevet dømt for at overtræde straffeloven, kriminalloven eller narkotikalovgivningen, står det i din private straffeattest. En privat straffeattest er altså et dokument, der indeholder oplysninger om domme, bøder og tiltalefrafald ved overtrædelse af loven.


Bestilling af straffeattest
Du kan bestille din straffeattest på to måder:
 • Online
 • Ved personlig henvendelse

Online
Du bestiller din private straffeattest online ved hjælp af politiets selvbetjeningsløsning. Du bliver med andre ord dirigeret videre til deres hjemmeside. Når du har bestilt straffeattesten bliver den sendt til din digitale postkasse. Bemærk at selvbetjeningsløsningen kun findes på dansk.

For at kunne bestille din private straffeattest online, skal du have:
 • NemID
 • En digital postkasse, f.eks. e-boks.

Politiets selvbetjeningsløsning


Har du ikke NemID?
Hvis du ikke har NemID skal du henvende dig personligt hos politiet og udfylde en blanket, som du skal aflevere på din lokale politistation.

Ansøgning om straffeattest

Når du henvender dig til politiet for at få din straffeattest, skal du medbringe:
 • En udfyldt blanket
 • Billedlegitimation, udstedt af det offentlige som f.eks.:
  • Pas
  • Kørekort
  • Skattekort
  • Dåbsattest
  • bopælsattest

Er du under 18 år, skal dine forældre eller dem, der har forældremyndigheden over dig skrive under på blanketten, før du kan få din straffeattest udleveret.


Leveringstid
Har du valgt online selvbetjeningsløsningen, og er din straffeattest ren, kan du få den udleveret indenfor ganske kort tid.  Det kan dog tage op til 5 arbejdsdage at få tilsendt straffeattesten.


Bemærk
Du kan højst bestille 2 private straffeattester indenfor et døgn og 5 indenfor 14 dage.

Lovovertrædelser, som er registreret i Kriminalregisteret, står på din private straffeattest i 2-5 år.

Politiet udsteder ikke børneattester.

Skrevet af: Grønlands Politi

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.