Tvangsinddrivelse

Hvis du skylder penge til det offentlige, har du pligt til at kontakte Inddrivelsesafdelingen for at betale gælden, eller lave en aftale om at afdrage gælden.

Skylder du penge til det offentlige og tager du ikke kontakt til Inddrivelsesafdelingen, risikerer du, at op til 1/3 del af din nettoløn bliver taget til at betale eller afdrage på din gæld. Det kaldes tvangsinddrivelse.

Tvangsinddrivelse foregår ved, at Inddrivelsesafdelingen kontakter din arbejdsgiver, som er forpligtet til at samarbejde med Inddrivelsesafdelingen.
Ændrer din situation og dermed din økonomi sig, hvis du f.eks. bliver alvorligt syg eller hvis du bliver arbejdsløs, skal Inddrivelsesafdelingen lave en ny vurdering af din betalingsevne.

Vurderer Inddrivelsesafdelingen, at du ikke længere er i stand til at klare dine nødvendige daglige udgifter, kan tilbageholdelsen af dele af din løn blive stoppet i en periode.

Bemærk
Festlige begivenheder, f.eks. jul, nytår, fødselsdage, konfirmation eller bryllup, giver ikke anledning til fritagelse for tvangsinddrivelse.

Skrevet af: Skattestyrelsen

Skattestyrelsen,
Inddrivelsesafdeling

Postboks 1605
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 60 85
E-mail: incasso@nanoq.gl
Hjemmeside: www.aka.gl
Narsaq Inddrivelsesafdeling
Postboks 47
3921 Narsaq
Qaqortoq Inddrivelsesafdeling
Postboks 70
3920 Qaqortoq
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.