Skattekort

Et skattekort er det skema, som din arbejdsgiver bruger i forbindelse med udbetaling af din løn. Det er ud fra skattekortet, at din arbejdsgiver kan beregne, hvor meget du skal betale i skat.

Dit skattekort bliver lavet ud fra:

  • Din forskudsregistrering
  • Dit fradrag
  • Din skatteprocent

Du får automatisk tilsendt dit skattekort til din folkeregisteradresse i december måned. Mister du dit skattekort, skal du kontakte Skattestyrelsen for at få udleveret et nyt.

Elektroniske skattekort
Er der et kryds over dit Hovedkort, betyder det at din arbejdsgiver har anmodet Skattestyrelsen om et elektronisk skattekort for dig.

Har du flere jobs eller har skiftet arbejde for nylig, skal du sikre dig at din nuværende arbejdsplads har dit Hovedkort eller Bikort, hvad enten det er et elektronisk eller fysisk skattekort. Er du i tvivl så kontakt din arbejdsgiver og i det tilfælde din arbejdsgiver ikke har dit Hovedkort eller Bikort, skal du kontakte Skattestyrelsen for at få det udleveret.

Uden dit skattekort kan din arbejdsgiver ikke foretage det rigtige skattetræk af din løn. Det betyder, at din arbejdsgiver skal trække 45% af din løn, uden at anvende dine eventuelle fradrag.

Meddelelser gældende fra 2021 (aka.gl)

Et skattekort kan deles op i 3 typer:

  • Hovedkort, der normalt indeholder dit fradragsbeløb. Dit hovedkort skal afleveres til din arbejdsgiver
  • Bikort, der aldrig indeholder skattefrie fradragsbeløb. Har du flere arbejdsgivere, skal de alle sammen have forevist dit bikort
  • Frikort, der indeholder oplysning om den maksimale indkomst uden skattetræk. Du kan bruge dit frikort, hvis du ikke forventer at tjene mere end dit person- og standardfradrag

 

Er du fisker eller fanger, skal du bruge et særligt skattekort, der hedder et indhandlingstrækkort. Det kan du få ved at henvende dig hos Skattestyrelsen. Du skal aflevere dit indhandlingstrækkort til dit indhandlings- eller produktionssted. Indhandlingstrækkortet kan kun bruges ved indhandling til produktionsstedet.

Begynder du på en uddannelse og har du arbejde ved siden af, skal du have et nyt skattekort. Du skal henvende dig til Skattestyrelsen for at få udfyldt et nyt forskudsskema og derved få et nyt skattekort.

Du har mulighed for at overføre din ægtefælles fradrag til dit skattekort, hvis din ægtefælle ikke forventer at bruge sine fradrag fuldt ud.

Det er ikke nødvendigt at ændre dit skattekort, hvis du bliver gift eller separeret – kun hvis du har overført dine eller ægtefællens fradrag til eller fra dit skattekort.

Flytter du fra en kommune til en anden i Grønland i løbet af et skatteår, skal du fortsat bruge dit skattekort som du fik tilsendt i december året før.

Flytter du til Grønland, skal du henvende dig til Skattestyrelsen for at få lavet og udleveret et skattekort.

Er din restskat mindre end 18.000 kroner (inklusiv et gebyr på 6%), vil beløbet du skylder automatisk blive indregnet i dit skattekort for det kommende år. Det betyder, at du via fradraget på dit skattekort kommer til at betale din restskat til Skattestyrelsen.

Har du restskat der overstiger 18.000 kroner, skal du betale din gæld senest den 20. november.

Falder sidste rettidige betalingsdag på en søn- eller helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Skrevet af: Skattestyrelsen

Skattestyrelsen
Postboks 1605
3900 Nuuk

CVR-nummer 19785386
Telefon: 34 65 10
E-mail: tax@nanoq.gl
Hjemmeside: www.aka.gl


Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.