Førtidspension i Danmark – Ansøgning om

Danmark og Grønland har hver deres førtidspensionslove. Der betyder at der er forskellige betingelser du skal opfylde for at få førtidspension, alt efter om du bor i Danmark eller i Grønland.

I Danmark har man ændret reglerne for førtidspension, hvilket betyder, at det er blevet meget sværere at få tilkendt førtidspension.


Forløbet
Kommunen laver en rehabiliteringsplan i samarbejde med dig for at få dig tilbage på arbejdsmarkedet. Det vil sige, at du skal gennemgå et individuelt tilrettelagt forløb i samarbejde med kommunen. Når kommunen vurderer om du har ret til førtidspension, kigger de blandt andet på
  • Din uddannelse
  • Din erfaring fra arbejdsmarkedet
  • Dit helbred
  • Dit ønske til job

Først når alle muligheder er udtømte og rehabiliteringsplanen ikke fører til job, kan du få tilkendt førtidspension.


For at kunne modtage førtidspension
Din arbejdsevne skal være varigt nedsat, for at du kan blive tildelt førtidspension. Der er visse betingelser du skal opfylde, for at kunne modtage førtidspension
  • Du skal have dansk statsborgerskab
  • Du skal have fast bopæl i Danmark
  • Du skal have haft fast bopæl i Danmark, Færøerne eller Grønland i mindst 3 år mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen

Læs mere om reglerne for førtidspension her


Kan tage lang tid
Din arbejdsevne skal være nedsat permanent, for at du kan blive tildelt førtidspension. Det kan tage lang tid at blive tilkendt førtidspension, fordi du som udgangspunkt først skal have gennemgået et forløb, som forsøger at bringe dig tilbage på arbejdsmarkedet. Det vil sige, at du først skal forsøge at forbedre dine muligheder for at få arbejde.


Forbedret arbejdsevne
Hvis du kan forbedre din arbejdsevne gennem aktivering, så du kan forsørge dig selv enten på almindelige vilkår eller i et fleksjob, kan du ikke få tildelt førtidspension. Førtidspension er med andre ord den sidste løsning.


Hvis du er under 40
Hvis du er under 40 år, kan du kun i særlige situationer blive tilkendt førtidspension.

Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender
Imaneq 1A, 701
Postboks 970
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 345000
E-mail: ISN@nanoq.gl

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.