Alliaq - tilbud til borgere der udøver vold

Alliaq er et gratis og landsdækkende tilbud til dig, der ønsker at ændre din måde at reagere på, så du ikke skader dine nærmeste.

Vores landsdækkende tilbud består i terapeutiske samtaler til både mænd og kvinder.

Samtalerne bliver tilpasset, så de kan matche med dine problemer og behov. I de indledende samtaler er der fokus på at stoppe volden. Derudover vil samtalerne have fokus på, hvad det er, der sker i dig, når du oplever vrede, og hvordan du lærer at håndtere vrede og konflikter uden at bruge vold.

Forløbet er individuelt og varierer i længden ud fra dine behov. Vi har tavshedspligt.

Forløbet inkluderer også et tilbud om samtale til din eventuelle partner.

Du skal være minimum 15 år for at komme i behandling.

Behandlingen vil ske over Skype/Teams eller telefon, når det fagligt og praktisk muligt.
Enkelte steder er der mulighed for samtaler fysisk med psykolog eller psykoterapeut.

Du kan ringe til os på tlf. 80 11 99 eller kontakte os via vores kontaktformular.

Det er uforpligtende at kontakte Alliaq. I første omgang vil du kort skulle fortælle om din situation til en af vores telefonrådgivere. Dernæst vil en af vores psykologer eller psykoterapeuter ud fra en nærmere samtale med dig, vurdere om du kan få gavn af vores tilbud.

Telefonen er åben:
Alle ugens dage, inklusiv weekend, fra kl. 09:00 - 21:00

Tilbuddet er gratis, og vi har tavshedspligt.

Det er et grundlæggende princip i Alliaq, at et behandlingsforløb må bygge på brugerens frivillige deltagelse.

Visitationskriterier:


• Behandling ydes ikke til personer med svære misbrugsproblemer.


• Behandling ydes ikke til personer, som benytter medicin, der nedsætter det kognitive funktionsniveau markant.


• Personer, der ønsker behandling, må besidde kognitive evner til at deltage aktivt i behandlingen.


• Personer, der ønsker behandling, må udvise en rimelig erkendelse af- og ansvar for sine voldshandlinger.


• Personer, der ønsker behandling, må demonstrere en rimelig motivation for at deltage i behandlingen.


• Familier med børn bliver som udgangspunkt givet særlig prioritet.

 

Vilkår:


• Alliaq er et tilbud både til mænd og kvinder.


• Behandling kan ydes til personer, som er under tilsyn fra Kriminalforsorgen eller anstaltsanbragte. Læs mere her: Til Kriminalforsorgen.


• Brugere af tilbuddet skal være minimum 15 år.  


• Brugere skal på psykologens opfordring give behandlingstilbuddet tilladelse til at kontakte en eventuel partner.

 

Eksklusionsårsager:


Brugere kan blive ekskluderet fra tilbuddet, hvis de:

• Fortsætter med at udøve vold i deres nære relationer.


• Udøver vold mod behandleren.


• Demonstrerer mangel på motivation og samarbejde.


• Ikke møder op til konsultationer mere en 2 gange i træk.


• Melder afbud til konsultationer mere end 2 gange i træk.

Skrevet af: Socialstyrelsen - Borgerrettet afdeling

Kommuneqarfik Sermersooq
Postboks 1005
3900 Nuuk
Telefon: 36 70 00
Fax: 31 11 51
E-mail: kommuneqarfik@sermersooq.gl
Hjemmeside: www.sermersooq.gl

Arsuk Borgerservice
B-820
Postboks 60
3932 Arsuk

Telefon: (+299) 68 50 51 / 68 50 22
Fax: (+299) 68 51 39
E-mail: arsuk@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15

Isortoq Borgerservice
B - 382
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 57 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Ittoqqortoormiit Borgerservice
B-118
Postboks 505
3980 Ittoqqortoormiit

Telefon: (+299) 99 10 77
Fax: (+299) 99 10 74
E-mail: kl@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag: 10 – 14
Onsdag: Lukket

Ivittuut borgerservice
Postboks 82
3930 Kangilinnguit
Telefon.: (+299) 69 10 77
Fax: (+299) 69 10 73
E-mail: ivittuut@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Alle hverdage: 8 - 16

Kapisillit Borgerservice
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 35 96 32
Fax: (+299) 35 96 13
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 12

Kulusuk Borgerservice
B - 178
3915 Kulusuk
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 69 80
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10-15

Kuummiut Borgerservice
B - 1156
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 40 27
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10-15

Borgerservice Nuuk
Kuussuaq 2
Postboks 1005
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 36 79 00
E-mail: innuttaasunut@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Onsdag: 10 – 15
Torsdag: 12 – 17
Fredag: 10 – 12
Paamiut Borgerservice
Poul Ibsenip Aqq. 6
Postboks 93
3940 Paamiut

Telefon: (+299) 36 76 00 / 36 76 77
Fax: (+299) 68 14 48
E-mail: paamiut@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15
Qeqertarsuatsiaat Borgerservice
B-155
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 35 90 22
Fax: (+299) 35 91 26
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Onsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15

Sermiligaaq Borgerservice
B - 196
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 54 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Tasiilaq Borgerservice
Nappartsimavimmut B - 1200
3913 Tasiilaq
Postboks 120
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 10 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10 - 15

Tiniteqilaaq Borgerservice B - 518 A
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 64 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Krisecentre

Krisecenter i Nuuk
Sipisaq kujalleq 7
3099 Nuuk
Telefon: 36 31 25 / 55 46 47

 

Krisecenter i Paamiut
Blok Æ 302
3940 Paamiut
Telefon: 68 16 22

 

Socialstyrelsen
Postboks 1755
P.H. Lundsteensvej 2
3900 Nuuk

E-mail: iass@nanoq.gl
Telefon: (+299) 34 50 00
Alle hverdage 09.00 - 16.00

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.