Alliaq - tilbud til borgere der udøver vold

Alliaq er et gratis og landsdækkende tilbud til dig, der ønsker at ændre din måde at reagere på, så du ikke skader dine nærmeste.

Vores landsdækkende tilbud består i terapeutiske samtaler til både mænd og kvinder.

Samtalerne bliver tilpasset, så de kan matche med dine problemer og behov. I de indledende samtaler er der fokus på at stoppe volden. Derudover vil samtalerne have fokus på, hvad det er, der sker i dig, når du oplever vrede, og hvordan du lærer at håndtere vrede og konflikter uden at bruge vold.

Forløbet er individuelt og varierer i længden ud fra dine behov. Vi har tavshedspligt.

Forløbet inkluderer også et tilbud om samtale til din eventuelle partner.

Du skal være minimum 15 år for at komme i behandling.

Behandlingen vil ske over Skype/Teams eller telefon, når det fagligt og praktisk muligt.
Enkelte steder er der mulighed for samtaler fysisk med psykolog eller psykoterapeut.

Du kan ringe til os på tlf. 80 11 99 eller kontakte os via vores kontaktformular.

Det er uforpligtende at kontakte Alliaq. I første omgang vil du kort skulle fortælle om din situation til en af vores telefonrådgivere. Dernæst vil en af vores psykologer eller psykoterapeuter ud fra en nærmere samtale med dig, vurdere om du kan få gavn af vores tilbud.

Telefonen er åben:
Alle ugens dage, inklusiv weekend, fra kl. 09:00 - 21:00

Tilbuddet er gratis, og vi har tavshedspligt.

Det er et grundlæggende princip i Alliaq, at et behandlingsforløb må bygge på brugerens frivillige deltagelse.

Visitationskriterier:


• Behandling ydes ikke til personer med svære misbrugsproblemer.


• Behandling ydes ikke til personer, som benytter medicin, der nedsætter det kognitive funktionsniveau markant.


• Personer, der ønsker behandling, må besidde kognitive evner til at deltage aktivt i behandlingen.


• Personer, der ønsker behandling, må udvise en rimelig erkendelse af- og ansvar for sine voldshandlinger.


• Personer, der ønsker behandling, må demonstrere en rimelig motivation for at deltage i behandlingen.


• Familier med børn bliver som udgangspunkt givet særlig prioritet.

 

Vilkår:


• Alliaq er et tilbud både til mænd og kvinder.


• Behandling kan ydes til personer, som er under tilsyn fra Kriminalforsorgen eller anstaltsanbragte. Læs mere her: Til Kriminalforsorgen.


• Brugere af tilbuddet skal være minimum 15 år.  


• Brugere skal på psykologens opfordring give behandlingstilbuddet tilladelse til at kontakte en eventuel partner.

 

Eksklusionsårsager:


Brugere kan blive ekskluderet fra tilbuddet, hvis de:

• Fortsætter med at udøve vold i deres nære relationer.


• Udøver vold mod behandleren.


• Demonstrerer mangel på motivation og samarbejde.


• Ikke møder op til konsultationer mere en 2 gange i træk.


• Melder afbud til konsultationer mere end 2 gange i træk.

Skrevet af: Socialstyrelsen - Borgerrettet afdeling

Socialstyrelsen
Postboks 1755
P.H. Lundsteensvej 2
3900 Nuuk

E-mail: iass@nanoq.gl
Telefon: (+299) 34 50 00
Alle hverdage 09.00 - 16.00

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.