Der kan i øjeblikket ikke laves studielån pga. systemnedbrud, USF arbejder på at løse problemet.

Offentlig hjælp i Danmark

Hvis du opholder dig i Danmark og er uden arbejde, kan du søge om økonomisk hjælp fra det offentlige. I Danmark kaldes ordningen for kontanthjælp. For at modtage kontanthjælp skal du opfylde en række betingelser.

Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse, kan du modtage dagpenge derfra, hvis du mister dit arbejde.

Du skal selv aktivt forsøge at komme i arbejde. Hvis du modtager kontanthjælp eller dagpenge, kan det få konsekvenser at afvise et job eller et tilbud om hjælp til at komme i arbejde.

Du har som kontanthjælpsmodtager ret og pligt til at modtage tilbud om aktivering. Aktiveringen fastsættes i samarbejde med det lokale jobcenter.

For at kunne modtage kontanthjælp, er det en betingelse at:

  • Du skal have fast bopæl og folkeregisteradresse i Danmark
  • Der skal være sket ændringer i dit liv, f.eks. i form af sygdom, arbejdsløshed eller at du og din samlever ikke længere lever sammen
  • Ændringerne gør, at du ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til dig eller din families forsørgelse
  • Dine behov ikke kan dækkes gennem andre ydelser
  • Du maksimalt har en formue på 10.000 kr.

Det er desuden en betingelse at:
  • Du eller din ægtefælle ikke har et rimeligt tilbud om arbejde
  • Du aktivt søger alle muligheder for at få et arbejde
  • Du melder dig som ledig på et jobcenter

Du kan ikke få kontanthjælp, hvis du afviser et rimeligt tilbud om arbejde, aktivering eller andre tilbud, der kan hjælpe dig til at komme i arbejde.

Læs mere om kontanthjælp her

 

Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse), bosiddende i Danmark og har været det i en vis periode, kan du modtage dagpenge fra a-kassen, hvis du mister dit arbejde.

Læs mere om arbejdsløshedsdagpenge her

Hvis du ikke er medlem af en a-kasse, skal du være opmærksom på, at du først kan melde dig ind i en a-kasse, efter du er flyttet til Danmark, og at der vil være en karantæneperiode på op mod ét år.

Læs mere om optagelse i a-kasser

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl
Servicecenter Atammik
Atammik B-800
3912 Maniitsoq
Telefon: (+299) 81 85 44
Fax: (+299) 81 85 96
E-mail: atako@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Itilleq Servicecenter
Itilleq
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 86 96 77
Fax: (+299) 86 96 97
E-mail: itilleq@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Kangerlussuaq Servicecenter
Servicecenter
Postbox 89
3910 Kangerlussuaq
Telefon: (+299) 84 12 77
Fax: (+299) 84 13 77
E-mail: kangerlussuaq@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Kangaamiut Servicecenter
Kangaamiut Kommunip Allaffia
Postboks 9
3912 Maniitsoq
Telefon : (+299) 81 94 20
Fax: (+299) 81 94 19
E-mail: kangko@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Maniitsoq Servicecenter
Kuuttartoq B1077
Postboks 100
3912 Maniitsoq
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: maniitsoq@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Napasoq Servicecenter
Napasoq Kommunip Allaffia
3912 Maniitsoq
Telefon : (+299) 81 86 44
Fax: (+299) 81 86 43
E-mail: atako@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Sarfannguit Servicecenter
Sarfannguit kommune kontor
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 86 95 15
Fax: (+299) 86 95 43
E-mail: sarfannguit@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Sisimiut Borgerservice
Makkorsip Aqq. 2
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: sisimiut@qeqqata.gl

Åbningstider
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet
Imaneq 4
Postboks 260
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: iian@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.